Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky (43)

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.
 
Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

 
Mara
 
*** 
 
Byl jednou jeden papoušek, lítal si spokojen se svými kamarády v korunách pralesních velikán a ani ho nenapadlo, e svt je i jinde. Jednou si ale peetl noviny a dovdl se, e ve vzdáleném mst je veliká zahrada pro ptáky a zvíata. Posedla ho zvdavost, kamarádm nic neekl a vydal se na cestu. Protoe nikdy nevidl slona, irafu ani nosoroce, zdáli se mu zajímaví. A kdy mu lední medvd s tulenm radili, aby se radji vrátil dom, nevnoval jim pozornost. Nevyplatilo se mu to. Chytili ho, zaveli do klece a na ni povsili cedulku s nápisem Arara amazonský. Tak se dovdl, jak se jmenuje. Co mu to ale bylo platné, kdy klec byla malá a koruny pralesních velikán daleko?!
 

***
 
Byl jednou jeden poíta, co se dostal do rodiny s malým školákem. Ml z toho velikou radost, protoe do nho nacpali plno zajímavých her a chlapeek se pak od nho skoro nehnul. Po ase zaal být poíta trochu nesvj, pece samým hraním nepromarní celý ivot, vdy má ve své pamti spoustu uitených informací, mohl by kluka nauit teba anglicky a zatím mu na obrazovce hopsají opice se samopalem a pti ivoty, kdo to kdy vidl ve skutenosti! Byl ím dál mrzutjší, jeho bity a bajty se pohádaly s procesorem, a tak se radji vypnul. Mám u toho plný hárdisk, pece kluka nenechám úpln zhloupnout, u nosí ze školy jen ptky.
 
Vyházel pitominy do koše, nahradil je diktáty z eštiny a testy z vlastivdy, pidal poetní píklady. Te se kluk urit zlepší, však je taky nejvyšší as, vdy by si za chvilku nedovedl peíst ani moje pokyny!


***
 
Není skí jako skí, i kdy všechny, a vypadají jak chtjí, mají stejnou funkci. A ím jsou starší, tím víc vzpomínek se do nich uloilo, vsákly do kadé skulinky, zabydlily se, staly se jejich souástí a ijí si svým ivotem.

Kdy nkdy v hluboké noci zaslechnete podivný praskot, to rozhodn nepracuje devo, vdy je u dávno ádn vyschlé.  Kdy ve tm kolem vás poletují útrky tichého šepotání a okno je zavené, rozhodn neme patit listoví bíz tam venku! A u vás znenadání probudila ostrá rána vycházející ze skín a v uších ješt doznívá známý hlas volající vaše jméno a srdce máte seveno zlou pedtuchou, protoe skí díve po léta patila vám blízkému lovku a vy se o nj bojíte?!
 
Ne, nic jste neslyšeli a spánek máte klidný a hluboký. To proto, e jste asi ješt moc mladí. Ale vte mi, stalo se!
 

*** 
 
To se takhle jednou jeden klepetá rozhodl, e ho u nebaví šárat se v písku moského dna a hledat zbytky toho, co jiným odpadne pi hodování. …To jim tady mám poád dlat úklidovou etu a spokojit se jen s odrobeky, kdy to nejlepší si nacpou do bicha oni? Ba ne, vezmu si svj osud do svých klepet, oceán je velký, však si jinde najdu lepší uplatnní! ... A vydal se na cestu. Putoval tak dlouho, a se mu únavou pletly nohy a hladem ani nevidl. V tu chvíli ucítil neodolatelnou vni návnady, kterou zveera nalíil starý rybá. K emu dlouhé ei! Vdy vidíte sami, jak skonil. Jedinou útchou mu mohlo být, e ve vyhlášené restauraci ho podávali jako nejlepší lahdku.
 

***
 
Ta vn! To se úpln sliny sbíhají! Klidn bych šla brázdou jako ten zajíek, co ho potkala Káa a dala mu koláa. Ovšem taky by mne potkat nemusela, teba by mla doma plno práce s peením tch kolá, toila by se kolem válu, vaila by povidla a loupala mandle, aby koláe byly, jak se patí! Taky by musela hlídat troubu, aby se nespálily, to by byla pro hospodyku ostuda a celá vesnice by ji pomluvila. Jak to, e celá vesnice? No pece Káa se v sobotu vdává a pee ty nejlepší svatební koláe! A ty musí být jako malované!
 
Marie Zieglerová
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky

 

Komente
Posledn koment: 07.09.2017  16:44
 Datum
Jmno
Tma
 07.09.  16:44 ferbl
 07.09.  09:43 Von
 07.09.  09:29 Vesuvjana dky
 07.09.  06:56 Kvta :-)))
 07.09.  06:11 Bobo :-)))