Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek arlota,Zoe,
ztra Sttn svtek.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Já na Macka a Macek na mne… 
 
Podzimní vítr peliv proesával vtve strom. Sedl jsem doma ped poítaem u oteveného okna své pracovny a chystal se konen zaít psát, kdy vtom slyším vzdálené volání.

„Fendóóó!“ … „Fendóóó!“ … „Fendóóó!“…
A hned vzáptí pišla od mého Kolji rada: „Podívej se pece z okna!“
Nejdív jsem se podíval po Koljovi, ale ten spal. Asi to bude moje vyšší instance, pomyslel jsem si trochu nevrle a odešel do pokoje, kde u televizoru sedla moje ena Ela.
„To se ti muselo nco zdát“, povzdechla si nade mnou soucitn, sotva jsem se objevil mezi dvemi, tohle se toti nestalo poprvé. Pokril jsem rameny a odešel zase do své pracovny. Práv jsem se chystal zaít pracovat, kdy tu slyším znovu o nco zetelnji:
„Achóóój, Fendóóó!“ …
 
Mj pes ml zase pravdu! Na protjší bíze se houpal mezi vtvemi pohodln rozvalený mj pavouk Macek a na nylonových strunách sít si vybrnkával melodii nmecké hymny
„Deutschland, Deutschlad über alles…“ Zpíval sice trochu šišlav, ale notu trefil! Pomyslel jsem si, e je opravdu velmi nadaný a chytrý pavouk, a to nejen pvecky, dokonce i v diplomacii se mu jistý nedal upít. U nevypadal tak uboze jako posledn, notn se spravil, zkrátka dobe byl vypasenej. V talent jeho síti se s ním houpalo ješt pár ji dobe zakonzervovaných vrabc, mistrn obtoených v poádné klubko. „Ahóóój, Macku, ty stará vojno! Kde jsi se toulal tak dlouho, e jsem o tob u tak dlouho nic neslyšel? A kde jsi se, ty podšívko jedna, nauil tak dobe mluvit?“ spustil jsem radostn, jako kdy potkáte po dlouhém ase dobrého kamaráda. 
 
„Sám nevím, pšš–pšišlo to najednou a sám jsem se tomu divil,“ odpovdl mi Macek a mezi slovy vyplivnul mistrným obloukem na zem trochu slepeného peí z vrabce, kterého ješt ped chvílí lín pevykoval.  
„A kde máš svou pítelkyni?“ nedalo mi to, abych se ho zeptal.
 
„Ta se nkde toulá, asi šla pššepošítat naše dti pafoušata!“ odpovdl mi se znanou dávkou hrdosti mj starý pítel pavouk. Zbytek jeho vty u zase zanikal v šumotu listí.
 
„Co? Ty u máš vnouata?“, podivil jsem se.
 
„Ty njak špatn šlyšíš – s tím byš ml opravdu, ale opravdu nco dlat! Ššíkám pafoušata, dti –pafoušata!“ odpovdl mi u trochu podrádn.

„A Fendóóó, mšeš mi nco proradit? Plo vtšina lidí nás pafouky nemá ráda? Jedni nás štrašn nenávidí, jiní se náš štrašn bojí a tšetí zase ví, e jim pššinášíme štstí? Nemáte to tloššinku pošamtaný?“
 
„Povry jsou hrozná vc, Macku, já vlastn nevím,“ piznal jsem popravd. „Moná vám jednoduše závidíme, e máte víc nohou ne my a mí starostí… A pesta mi íkat Fendóóó, kdy víš dobe, e se jmenuju Venda, Vé jako Václav!“ rozzlobil jsem se.
 
“Fendóóó, nelob se na m, copak nefíš, e my pafouci nemáme uby? To proto tak nkdy trošiku š-š-šišlám, chápeš?“
 
Tady to u Kolja nevydrel, pestal pedstírat, e spí, a smál se jako blázen. A protoe je smích tak nakalivý, vte nevte, zaal jsem se smát s ním. Pece bych se na Macka nemoh´ zlobit, kdy se nauil tak krásn šišlat?  
 
„Co bys tomu ek, kdybychom ti tady s Koljou zaali dávat hodiny výslovnosti?“ navrhl jsem mu. A tak jsme na sebe ješt hodnou chvíli povykovali a šišlali, já na Macka a Macek na m, kdy do pokoje vešla má ena Ela. Ze všeho nejdív mi sáhla na elo, jestli nemám horeku. Tajupln jsem se pousmál, mrknul po Koljovi, a jen tak procedil: „Ááá, to byl jen jeden mj štarý pšítel, co šme se dlouho nevidli.“
 
Víc jsem neprozradil. Ela nade mnou zakroutila hlavou a odešla pro teplomr.
 
Asi ho budu potebovat, uvdomil jsem si, kdy jsem zjistil, e jsem celý propocený a e se probouzím ze snu.
 
Václav idek
* * *
Z knihy Václava idka a Blanky Kubešové “Kolja… to neznáte mého psa!”
Míšenka, krasavice z Pekingu (Blanka Kubešová)
ivot na psí kníku (Václav idek)
Vildóóó k noze! (Václav idek)
Naše Jessy aneb vliv psa na polidštní lovka (Jaroslav Vlach)
Mj pes má rád drobeky…(Vlastimil Brodský)
Pro nkteí dvounoci ijí na psí kníku? ! (Václav idek)
Jak si psi ochoili lidi (Jaroslav Kovaíek)
Psí rozhovory (Josef Fousek)
Louení se psem (Jaroslav Kovaíek)
Mj ivot s fenkou Anny (Petr Hromádko)
Mla Kolinka obdivuhodnou duši? (Emilie Krulíková)
Bojare, Bojare…! (Radovan Lukavský)
Medvídek, Montík a kolekái (Blanka Kubešová)
Nesahejte na nj, patrn má blechy! (Pavlína Filipovská)
Hajný ve slubách ertíka Bertíka (Zdenk Hajný)
Láska na první pohled (Ctirad Pánek)
Óda na Kaenku (Jana Reichová)
Moje baby Jesty (Stella Májová)
Moji pejskové  (Miloš Nesvadba)
Andulka, Fanynka, Boenka (Soa ervená)
Vzpomínka na Neru (Miloslav Švandrlík)
S tím Švandrlíkem musí bejt švanda (Miloslav Švandrlík)
O psí cestománii (Václav idek)
Nuda?... aneb Chlapeek a jeho štteek (Václav idek)
Objevilo se štn (Marta Kubišová)
Mají netopýi psí duši? (Kvta Fialová)
Rufík a Všichni moji dobí rodáci (Vojtch Jasný)
Jen rolnika cinkla a on tam stál...(Marina Huvárová)
Náš Profesor (Alice Frostová)
Parák (Milan Dibák)
Jakub a Cedrik (Zuzana Trankovská)

Psí láska (Olga Wister)
Nudle dlouhá ušatá (Blanka Kubešová)
Méa Béa (Eva Stíovská)
Felísek z TURISTY (Svatava Pátková)
Pes, bytost záhadná (Jií Suchý)
Jak se pavouk Macek do Kolína vrátil...


Komente
Posledn koment: 20.08.2017  09:18
 Datum
Jmno
Tma
 20.08.  09:18 Ivan
 19.08.  15:34 Bohumil dn strach ped malmi zvaty ...
 19.08.  13:30 oga jankov