Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Michal,
ztra Jaronm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky (42)

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.
 
Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

 
Mara
 
* * *
 
U dávno tuhle ulitu opustil poslední nájemník a nový ji nenašel asi proto, e leela napl zasypaná v písku pod okrajem korálového útesu jakéhosi malinkatého ostrvku, kam lidská noha málokdy zabloudila. Moc se jí to ale nelíbilo, mla o sob tu nejlepší pedstavu a byla pesvdená, e si zaslouí lepší osud. Jak si tak sama pro sebe nespokojen brblala, míila z hlubin oteveného moe k pobeí mohutná vlna a brala s sebou všechno, co se jí pipletlo do cesty. I naši nespokojenou ulitu. Nezacházela s ní vbec šetrn, naopak, odírala ji pískem, tloukla s ní o kamení a nakonec ji vyhodila daleko na plá. A tam ji, napl zasypanou, našel sbra mušlí. Prodal ji opálené turistce, která si ji doma poloila na noní stolek, aby si kadou noc nechala zdát o pekrásné dovolené na behu moe omývajícího plá malikého ostrvku.
 
A ulita? Byla velice spokojená se svým osudem, a kdy si ji nkdo piloil k uchu, zpívala mu o modravých hlubinách.
 

* * * 
 
Lidi, lidi! To neznáte lidi! Jo, bejvávaly doby, to si pamatovala ješt moje bába, e je ráno z celý ddiny posbírali a vyvedli na pastvu tam na ty louky pod lesem. To byla lebeda! Tráva hustá, šavnatá a jen kupkala. Pak se zalehlo do stínu a dlalo se mlíko. A kdy se veer vracely do chlíva, nemohly vemena ani unést, tak byly plný.
 
Jene tohle moje máma znala u jen z vyprávní. Lidi si jich njak pestali váit i co. To jim hodili do labu pár kopek ucuchtaný povadlý trávy, hnj se kydal, a kdy nebylo kam lehnout, a protoe bylo mí mlíka pi tom jejich „starání“, nalili do konve pár litr vody od pumpy, co stávala u hnojníku.
 
No a my dneska u ani nevíme, jak vypadá slunko, místo slámy máme pod paznehtama eleznej rošt a o tráv se nám jen zdá. Cpou do nás jakýsi nechutný granule, mlíko máme ídký a je ho málo, kdybysme jím mly ivit vlastní telata, nejspíš by pošla. A z toho ze všeho jsme u doopravdy šílený! My, krávy!
 

* * *  
 
Ono to není jen tak stát se košíkáem. Ale proboha, nemyslím toho, co plete košíky! Mám na mysli mladíka, který se s vtším i menším úspchem snaí vhodit mí do koše vysoko nad palubovkou. No tak, nebute takoví snobi, co na tom, e se tomu íká basketbal? Mn se víc líbí košíková a basta. Ale zpátky k tématu.
 
Košíká musí narst pkn vysoko, aby se mu líp trefovalo. Co se šprkem metr padesát, ten a si vybere nco jiného na protáhnutí tla. Košíká musí být mrštný, ádné nepohyblivé nemehlo, to by trenér zrovna mohl postavit na hišt telegrafní sloup. Musí umt vyskoit hodn vysoko nad protivníka. Taky nesmí být sobec a schraovat si miudu jen sám pro sebe, spoluhrái by ho brzy nauili dobrým košíkáským mravm. Musí hrát s láskou ke he a pak ho i hra bude poslouchat. Jo, neml by zapomenout, e mu nesmí zamrznout úsmv, ani kdy se pi faulu poádn natlue.
 
Nakonec vám prozradím, e jednoho takového košíkáe znám. Vy taky?
 

* * * 
 
No to se ale sešla zajímavá spolenost! ...Já jsem tady pece šlechta ... myslí si o sob upravená nablýskaná spoleenská lodika a svrchu kouká na ty druhé … Ó, co já vidím zajímavostí, kdy se procházím mstem … chlubí se ta druhá - vycházková … No vás bychom tak chtly vidt  v zimních plískanicích … bruí kozaky vzadu v botníku …
 
Ach boínku, konen se tch „španlských bot“ zbavím. To byl zase den, vdy u nohy ani necítím, bakrky moje milované, kam jste se mi schovaly? 
 
A unavené nohy slastn vychutnávají pohodlí obuvi, nad kterou všechny ostatní ohrnovaly nosánek. Botky jedny hloupé, všechny pece patí jednm nohám!
 
Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 09.08.2017  12:22
 Datum
Jmno
Tma
 09.08.  12:22 Ivan
 07.08.  18:02 ferbl
 06.08.  21:06 Vesuvjana dky
 06.08.  19:23 KarlaA
 06.08.  05:41 Bobo :-)))