Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alice,
ztra Ctirad.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

CARV KURÝR 

aneb

vzpomínky na Josefa Hlinomaze


Hlinomazovy obrazy jsou svérázné. Hemí se to tu arcivévody a opicemi, badateli, luftbalony, rovn poloobnaenými slenami a kouzelníky. Na píklad arcivévodové. Stejní portrét "Arcivévoda s dámou a tygrem", kde tato figura hraje jasný prim, no prosím. Arcivévodu ale najdeme i na obrazech, kde tématem je Festival kouzelník i Komtesa pistiená pi tanci s medvdem ... 

Všichni tito arcivévodové jsou si vícemén v tvái podobní a spojuje je zejména švarný postoj a spousta medailí na hrudi. e by nkdy Pepík Hlinomaz namaloval ní portrét a stylizoval ho do této jemu oblíbené figury, všeobecn známo není. 

Pátelé, dovolte mi, abych se piznal, e takový portrét existuje a jsem na nm zpodobnn já sám, ped ticetisedmi roky jako mladík. 

Já vlastn nikdy ádnou medaili nedostal. Ani za to, e jsem co by tináctiletý uliník zniil ustupující nmecké armád zamovací aparaturu protiletadlového kanonu. Dostal jsem akorát velikou facku, jakou mi ubalil jistý hromotluk. Ostatn dodnes cítím tu zámenickou pracku na své tvái. Mimochodem, co se dajlí-medajlí týe, o ádnou jsem nikdy nestál. Moná, e práv proto byl o to cennjší portrét, vytvoený pro mne Josefem Hlinomazem. Jak jinak, ne v kostýmu arcivévody, piem klobouk, jakkoli se to bude zdát neuvitelné, byl pouit ze sbírky uniforem, a jeho pedlohou se stala pokrývka hlavy náleející ke švédskému admirálskému odní. Pozdji jsem na tý klobouk a uniformu narazil u jednoho ostravského sbratele, a vyzkoušel jsem si ho znovu. Takový je toti osud staroitností, e putují asto za novými vlastníky, a obas se zdá, e jim tak bylo i souzeno. 

V té dob konal jsem týden co týden s Pepíkem Hlinomazem rozhovory, uveejované potom ve Svt v obrazech, ano, jsou to ty, které na tchto stránkách pravideln reprodukujeme. Pepík se mi chtl za mou úast odvdit podobiznou a tak se i stalo. Pokud on maloval portrét, vdy to dílo mlo svérázný slovní doprovod. Mj portrét byl nazván "Carv kurýr, Slavomír Pejoch de la Ravik, agent Inteligence Service na nco ješt více a vbec nejvíce na rzné degenerace blbc".  

Fotograf Kubec, osobní dokumentarista Josefa Hlinomaze, m kdysi volal, zda nemám portrét tohoto mistra, nebo se práv chystal vydat kompletní soubor. Zajímal se i o text k portrétu a shledal ho pekvapiv akceptabilním, z eho ml upímnou radost. Josef Hlinomaz toti ml ve zvyku popisovat svá díla takovými slogany a vysvtlivkami, e se mnohdy dílo veejn reprodukovat vbec nedalo.

Sedím-li u svého pracovního stolu, dodnes na mne shlíí z protjší stny tato pipomínka as, které mají tu výhodu i nevýhodu, e se nikdy nevracejí. 

 
Slavomír Pejoch- Ravik
* * *
Výbr a úprava ilustrací © Olga Janíková
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 31.07.2017  07:46
 Datum
Jmno
Tma
 31.07.  07:46 Von
 30.07.  13:39 ferbl