Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Michal,
ztra Jaronm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky (41)

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.
 
Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

 
Mara
 
* * *

Kdy se stane, e lovk propadne kouzlu zempisu, pekousá se pes všechny ty poledníky, rovnobky a stupn a prstem po globusu pak sjezdí všechny zem svta. Navštíví teba Grónsko v dob, kdy ješt skuten bylo zelenou zemí, pustí svoji fantazii z uzdy a prodírá se pralesním dusnem rovníkové Afriky, iví se koínky, ještrkami a larvami brouk spolu s australskými domorodci, proistí si plíce cestou k vrcholkm peruánských velehor, kdy hledá pístav vesmírných lodí na planin Nazca. V Amazonii si pak dá velký pozor na silné anakondy a nebude se ani náhodou kamarádit s piraní, potvorou jednou kousavou, a a mi nikdo nevykládá, e si na mn nepochutná, i kdy je v lagun dost vody! A co takhle sladká Francie s vní svého vína, sýr a koení? V Itálii nezapomenout na starobylou Florencii a navštívit palác Medici. A to Rusko, paneboe, šestina svta! Do Mongolska ani náhodou, taková nehostinná zem.  Není divu, e se cpali do íny...
 
Tak dost, dost, a si na to vydláš, pojedeš se nkam podívat. Jako Kolumbus nebo Vasco da Gama, nebo… no jak se jmenoval ten, co obeplul Hornv mys? Tak a mazej se uit zempis!
 

* * *
 
Kdy není lovk nemehlo, byl by to velký div, kdyby s ním nehlo prvních pár tón valíku. A pkn umtata umtata vííme doleva anebo doprava, jak se komu podaí. A v tvái nám úsmv zazáí, kdy partnerce nešlápneme na titrný stevíek a pi rychlých sviných obratech nestrhneme zip a tudí i róbu.
 
Jo róbu, to by byl ale malér, pece róba je pro kadou enskou ten pravý vrchol veera! To u pkných pár msíc ped plesovou sezónou se šmejdí po obchodech a hledá se ta pravá látka, protoe pedstava, jak bude ta krása vypadat, dozrávala od posledního loského bálu.
 
Tak co to bude? Brokát se u nenosí, leda bych s ním zaala já, do lesklého lamé bych se musela zhubnout nejmí o deset kilo, taft moc šustí a taky se maká, to bych po pár kouscích vypadala! No vida, tady mají pekrásný šifón, to je pesn ono, bude se kolem m píjemn vlnit, ledacos bude i nebude vidt, pkn to polechtá pány taneníky, barva mn taky sluší, take veer, doufám, neprosedím v kout!… Coe? Kdo mi to ušije? Proboha, u te mám prvan v penence, ádný módní salón, máma m kdysi, zapla pánbh, nauila šít, tak si to spíchnu sama!
 

* * * 
 
No já vbec nic nemám proti pivu, v orosené sklenici vypadá na obrazovce docela esteticky. Ani nezávidím pivam jejich ejdlíky, dokonce asi tak jednou za ti i pt rok, dohnána okolnostmi, si dám „do nosu“ ze dva hltky. Pivo prost nemusím, nechutná mn. Nedovedu si taky dost dobe pedstavit, e by ze m táhlo na sto hon jako z nevtrané hospody, taky není mým ivotním snem válet se v posteli a mít po ruce bednu lahvá.
 
Líbí se mi ale písnika o pití piva s bobkem. Je to pekrásná pedstava, jak se do varny ke sladu pidávají bobky. Kolik a jaké? Taková putýnka zajeích i králiích? Nebo se na n chodí do smrkového lesa, kde se prohání vysoká? To by potom pivo mlo opravdu ten správný íz! Nechutná pedstava, e?! Samozejm vím, e se jedná o bobkový list neboli laur, co si z nho ímané dlali slavnostní vnce, kdy se chodili povinn opíjet teba s Neronem. Ale pivo tehdy nejspíš nepili, to pro jejich vznešená ústa bylo moc „sprostné„. Jene do vína se zase bobek nedával, tam si dost asto navzájem sypali jed, aby teba jeden nevyzvonil, co druhému v opilosti vyklouzlo.     
 
Ta eština je pekrásná e, vite?
 

* * *
 
Kdy má takové malé msteko aspo trochu štstí a nevede jím veledleitá magistrála smr Paí nebo Hrádek nad Nisou, uívá si svj poklid dokonale. Autobus jezdí dvakrát denn – jednou tam a zase zpt, pes den si dcka na silnici hrají utanou, babky vysedávají ped domem na idli z kuchyn, ddoušové s fajfkou v koutku se handrkují o svých pravdách a stotisíckrát sdlených zkušenostech, všichni o všech všechno vdí, protoe jsou navzájem spíznni pes všechna moná kolena a pl msteka „sú Maloté“ a ta druhá „Vavrušé“ a pokud se sem pisthuje nkdo odjinud, je cizák navdycky. Sousedé si ochotn pomáhají, pokud si práv nevyizují spáchanou nespravedlnost...šak tá vaša Ana je nehanebnica jedna, našéj Marcelce zebrala Toneka...tá a n pinde na voi!…Jeden den jako druhý  honem pry odtud!
 
Óóó moje vysnné msto! Tolik lidí v ulicích a nikdo si nikoho nevšímá! V paneláku se sousedé nepoznají ani za deset let! A tch výklad a kin a kaváren a diskoték a honosných restaurací, jene kde na to vzít, kdy po zaplacení ine ti zbylo sotva na chleba! A támhle na tu halenku, co by ji doma mamka spíchla za pár šup, abych šetila dva roky!
 
Ale v noci je msto kouzelné, není vidt špína a odpadky, všechno svítí, jene jít sama ven není moc dobrý nápad, to bych se nemusela teba vrátit! Ale zase rána, ta jsou opravdu senza! Místo jakéhosi štbetání ptaí sebranky m budí hukot náklaák a vn výfukových plyn, i kdy taka by tomu ekl smrad.

Jo taka a mamka, ti se mají!
 

* * *
 
áry máry podkoáry … nejde to, tak jinak ...simsala bim … zase nic, jak to ti kouzelníci dlají? Aha, u vím … abraka dabra ...hurá, aspo se vyarovaly hvzdiky! Ale nééé, to se mn dlají jen z námahy ped oima! Jak to, e je to taková dina, kouzelníkm to pece jde samo. U jsem zkoušel tahat králíky z klobouku, ale nic z toho nebylo, jen jsem si vypáral futro. A to jsem si, prosím, schváln poídil kouzelnické obleení. ekl by mi nkdo, na co je v tom kabát tolik kapes a na takových místech, kde normáln nebývají? No jo, tak dobe, koupím si ješt njakou kouzelnickou kníku, tam se to teba všechno dozvím. A kdyby to ani potom nešlo, poslechnu asi kamaráda, který mn radí, abych se radj oenil a bude ze m aspo iluzionista. H prý u dopadnout nemu. Tak mn drte palce, a se to kouzlení nauím...co teba takhle...simsa bimsa abra dabra áry máry fuk …. pomóóóc, a m ty arodjnice nechají, já u nebudu kouzlit, slibuju, pomóóóc….
 
Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 12.07.2017  12:58
 Datum
Jmno
Tma
 12.07.  12:58 Alena
 08.07.  00:17 Kvta