Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky vánoní
 
Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.
 
Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

 
Mara
 
Babibajky
*34*
 
Stalo se dávno ped mnoha roky, kdy jednou takhle ped Vánocemi se brouzdal poítaem jeho majitel a našel nkde pár moc pkných obrázk. Ty by se urit líbily mojí en, ona je taková romantická duše – a stáhl je do její sloky. Jene ta romantická duše se marn snaila pekopírovat k tomuto nnému stvoeníku toho druhého andlíka s ermákem na vtvice a skupinku zpvák koledník. Všechno, co se tehdy nauila v poítaové škole, u pes léto pi práci na zahrad skoro zapomnla. A kdy se to zase nauila, napsala k obrázkm krátké íkání.
         
No vida, jak to bylo jednoduché! I koledníci u vyzpvují …nesem vám noviny, radujte se … a se lovku srdce chvje. Taky na vás psobí to zvláštní kouzlo Vánoc, kdy se u brzy odpoledne šeí a za okny se rozsvcují stromeky? To je dobe, e tyto krásné svátky jsou jen jednou v roce, jinak by lovk tu pemíru citu ani neunesl. Jen by si letos sníh a mráz ml trochu víc pospíšit, protoe kdo to kdy vidl, aby v polovin prosince kvetly re, sedmikrásky a nakvétaly voavé letní fialy spolu s jasmínem pravým? A aby náš pes Lord línal jako na jae?! Vdy se nám pak v lednu nachladí v tom vypelichaném koíšku!
 
No ano, tak tohle je pesn to nejsprávnjší poasí, které nám u na zítek slibují v rozhlase i v televizi poasoví odborníci. To se severovýchodní obloha nad mstem schovaným v údolí za kopcem zane barvit na tmavošedomodro a postupn bude pibývat erná, všude se setmí, i kdy bude teba poledne, a pak se potichouku sem tam jedna zanou z oblohy snášet lehounké vloky. Ty první sice na zemi roztají, ale bude jich pibývat do hustého chumelení a na dvorku i na zahrad se uloí do hebounké blostné peiny. Konen tu bude paní Zima a konen mohou pijít Vánoce!
 
Jist, jist, mohou pijít, jene to se naped musí udlat ješt spousta vcí … vydolovat z tajných úkryt krabice se stromekovou nádherou blyštivých etz, bank, zvonek, šišek a pták, vyzkoušet barevná svtélka, nakoupit prskavky, protoe ty prost nemohou na vánoním stromeku chybt … a kam jsme jenom uloili podstavec?
 
…a cukroví… bez vánoního cukroví nejsou pece Vánoce! Lahodné rohlíky, co se jen rozplývají na jazyku, linecké slepovánky, kvli kterým maminka vaila v lét tu rybízovou marmeládu, nazdobené perníky, medvdí tlapky, velí úleky, košíky s rumovou nádivkou, mandlové hvzdiky a híbeky a placiky marokánky a …a pak ty provonnékrabice uloit z dosahu mlsoun, aby v nich aspo nco zstalo pro slavné dny!

…a taky obstarat vánoní stromeek! velký? malý? a kde bude stát, aby na nj bylo dobe vidt, jen ne tak blízko k záclonám, a nám do nich prskavky zase nepropálí dírky jako loni

…a vymuje nkdo vodu tomu kaprovi ve van?  a  brambory na salát nepevait!   

…a u je vyehlený ten svátení ubrus? kdo nachystá štdroveerní stl?… nezapome vyleštit slavnostní skleniky! …. dal nkdo chladit víno na pípitek? …. jejdanánku, zapomnli jsme na dárky, rychle je naskládejte pod stromeek, Jeíšek eká za okny… slyšíte, jak cinká zvoneek?

…Konen jsou Vánoce tady! … Narodil se Kristus Pán, veselme se…
 
* * *
 
Dodatek taky skoro vánoní - stalo se ped šestnácti roky na naší stráni a dvoreku
 

K té nejsprávnjší Zim odjakiva patí i tihle krasavci. ekají na svoji chvíli a pod promoenými rukavicemi a zmrzlýma rukama dtí rostou z malé kuliky do velika a baculata. Moc jim to sluší s tmi mrkvovými nosy a otluenými hrnci na kulaté hlavice.

Hej, pane, jak se vám to postává na dvoreku? Nemáte obavy, e vám ti dva chlupái ublíí? Vloni si vás prohlíeli pkn zblízka, a jestli jsem dobe vidl, zachovali se k vám docela neuctiv, kdy vám cvrnkli na kabátek! Pojte, pane, za mnou na kopec, je odtud náramná vyhlídka po krajin, vítr tady vyfukuje ostošest, a kdy budeme dva, bude lepší zábava.

Lítají sem na návštvu havrani a vykrákorají i to, co neví. Tuhle si povídali o njaké Vendulce, a e a ji ponesou, musí ji poádn zababušit do peinky, aby cestou nechytla teba rýmu. A víte, pane, e veverky z vedlejšího lesa mají pkn napilno, protoe zapomnly, pod kterým smrkem si udlaly zásobárnu, a te se zlobí na sýkorky, e ozobávají poslední oechy z naší strán?
 
Tak honem, honem, pane, ekají vás tady samé zajímavosti!
A kdyby se vám teba líbila moje šála, taky vám jednu pes lesní internet objednám, ááha, vy nevíte, co to je? To já vám rád vysvtlím, jen u pojte, a tady nejsem tak sám!
 
Marie Zieglerová 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 21.12.2016  09:13
 Datum
Jmno
Tma
 21.12.  09:13 KarlaA
 20.12.  15:26 Mara
 20.12.  10:43 ferbl
 19.12.  17:29 kusan
 19.12.  11:22 Marta U. Podkovn
 19.12.  09:46 Vendula
 19.12.  08:44 Von
 19.12.  05:47 Bobo :-)))