Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alice,
ztra Ctirad.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

O surrealizmu

Jednou, zeptal se kdosi Josefa Hlinomaze, coe si myslí o surrealismu? Snad proto, e šlo o jeho téma, promluvil neobyejn ván, hled pitom na svj obraz "Kleopatra se chystá promluvit k lidu", takto:

Tedy není pochyb o tom, e Kleopatra byla sexbomba a jako všechny Evy mla vdycky nco spolenýho s hadem. 
Ale meme pedpokládat, e to byla taky vládkyn a diktátorka, e si potrpla na efekt, a e njakým zpsobem fascinovala davy. To, e má na hlav dort, to ovšem znamená, e je kusanec k nakousnutí - ovšem je známo, e zamilovat se do ní nebyla ádná legrace. Vtšinou to kadej odskákal. Taky být jedním z jejích poddaných bych nikomu nepál.


A jsme u surrealismu:

V dob mezi dvma válkami zaalo velké bujení -ism, jejich vznik meme pedpokládat v nkolika desetiletích ped první svtovou válkou. SVU Mánes a Umlecká beseda mezi dvma válkami! A hned probíhají hlavou zaklínadla jako Devtsil, Dada, Breton, Apollinaire, Nezval, Filla, Špála, Tichý, Zrzavý a mnoho jiných, vzpomenete si, jak v Mánesu visela Kupkova Bílá ára a taky na Šímu, Kubištu a Kubína alias Coubine. 
Pak si vzpomenete na Jiího Frejku a na toho podivného surrealistického lovka s velikým mozkem, u s menším srdcem a zvláš špatným aludkem - na Jiího Honzla. A pak se lovk pistihne, e si v duchu zpívá, e se nestydíte kazit malé dít, vzpomenete si na tehdejší dez v plenkách a pak samozejm pijde na adu Jaroslav Jeek a zamíchá se do toho Armstrong a Ellington, Vlasta a Emil Burianové, Voskovec s Werichem, Josefina Bakerová a bijáky a bijáky a bijáky. A pehlídku meme zakonit ivou pedstavou Henri Rousseaua. Umím ten obraz nazpam, protoe tenkrát visel v Moderní galerii ve Stromovce, tam, co je te park, kde se kulturuje a ješt více oddechuje.

Myslím, e impresionismus, kubismus a surrealismus jsou ze všech -ism nejismovatjší. Název dvou prvních smr vznikl, nemýlím-li se, bu z hanlivého, nebo zesmšujícího úmyslu kritik. No a ujalo se to.

Vnujme se te surrealismu, vydrel nejdéle. Má nejenom slavnou minulost, ale má i budoucnost. Inkognito byl tu odjakiva, je to obrovská a stále ivá oblast. Co nebyl u v uatých hlavách Jana Ktitele, pedkládaných paní Sallome na tácu? A nebyl v Cranachovi, v Jeronýmu Boschovi a v P. Brueghelovi? A v Goyovi a hlavn u toho malíe, co nevím, jak se jmenuje, visí ve Vídni a dlal portréty skládané z ryb, z rostlinstva a kanon?
 

A co není všude, kde jsou zobrazeny nekonené prostory, strašlivé samoty, hrzy a strašidelnosti Vesmíru? Neznáma, lidská mravenenost (fungl nové slovo), nesmiitelnost, krutost, obludn namalované ticho a tichý ev strnule zírajících píšer a nestvr?

Kouzla panoptik a pouových maleb, voskových figur a panen pro švadleny. Vn nových rakví a rozbitých hraek. Pohledy umlých oí, strach z neznáma. A hodiny bez ruiek nebo tekoucí, jako by byly z tsta. 
Ne všechno tohle by lovk asi chtl mít doma na zdi. Ano, je to vtšinou morbidní a erný drasák, jeho znakem je tvrdost, nelidskost, dnes by se eklo odcizenost. Odpuzující eklhaftnost, ale také zvláštní druh humoru.

A vzpomeme si te na geniálního šaška, klauna íslo jedna, Salvatora Daliho, na Maxe Ernsta, na Vštírnu delfskou a na Milence z kiosku. A -ismy v umní pokraují. Jestlie nám nic neíkají, nechme je na pokoji a teba se jim klidn vysmívejme. 
Ale bez rozilování a opatrn, abychom se nepiadili do garnitury vysmíva Cézannových, anebo k tm, co van Goghem pomalovaná plátna pouívali k jiným úelm, aby nepršelo do kurník a podobn.

 
Slavomír Pejoch-Ravik

 


Komente
Posledn koment: 12.12.2016  05:34
 Datum
Jmno
Tma
 12.12.  05:34 Slavomr Podkovn ...
 02.12.  17:19 Jirka
 02.12.  14:37 ferbl
 02.12.  09:18 Vesuvjana dky
 01.12.  19:59 kusan
 01.12.  13:10 Hilda
 01.12.  12:39 Jaroslav
 01.12.  09:36 Von
 01.12.  08:56 Mirka