Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Michal,
ztra Jaronm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky (32)

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.
 
Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.
Mara
 
Babibajky
*32*
                       
Docela by se mi líbilo mít doma takovou pknou starobylou lampu ze lutého kovu, jak se dnes íká všemu, co není ze zlata a pitom jako zlato chce vypadat. Peliv bych ji oprášila, rukávem svetru vyleštila, a protoe znám plno pohádek, ani bych se nedivila, kdyby z ní vykoukl Din. Musím napsat velké D, aby si nkdo nemyslel, e se jedná o poeštnou voavou jalovcovou. Problém by ale byl, co po takovém Dinovi chtít. Mám kde bydlet, mám si na co sednout i lehnout, po zlat a drahém kamení netouím, módní obleení nepotebuji. Akoliv, nco by se pece jen našlo, jene nevím, jestli je k tomu Din dost kompetentní! Tak dobe, chtla bych, aby moji rodinu opustily všechny nemoci. No a pak u bych Dina k niemu nepotebovala. Vy ano? Vás práce nebaví?!
 
* * *
 
Byla to taková vlahá letní noc a na modroerném  sametu oblohy se tpytily tisíce hvzd. Chlapec, spící pod oteveným oknem, se náhle probudil a pozorn se zadíval na hvzdu záící v pravém rohu. Zdálo se mu, e se pomalu pohybuje. Ml bujnou fantazii, a tak si ekl, e je to urit vesmírná lo, zaal snít o dalekých svtech, a znovu usnul.
 
Návštvníci z vesmíru se vznášeli neslyšn nad cizí planetou, vidli špinavá, pelidnná msta, zniené lesy, zvíata v ohradách, silnice tak peplnné plechovými krabicemi aut, e na nich všechen pohyb ustal, mrtvé oceány zamoené odpadky a jedy. A ten vzduch!  „…kdy jsme tady byli naposledy, byl pece kišálov istý! No, vidli jsme dost, hoši, sem na dovolenou lítat nebudeme. A jestli lidé s našimi technologiemi dokázali jen tohle, a se tady teba uškvaí!“ Kdy se chlapec probudil ze zajetí snu, touebn se zadíval na ranní oblohu. Tak rád by byl zstal v té kosmické lodi!
 
* * *
 
Hele, holky, kouknte támhle u baru na toho fráju navonnýho, co mu  zastydla puberta a ve tyicítce honí mladý zajíky! Jo, vy ho ješt neznáte?!  No je to poádná legrace, kdy se zane vytahovat, kde všude byl a co všechno vidl, e umí, na co se podívá a sáhne. Jen nesmíte chtít, aby to taky dokázal. Tuhle nedávno jsem ho prosila, aby mi vymnil árovku v koupeln, a to bylo vymlouvání, e nemá práv as, e na nho eká kámoš, aby mu pomohl spravit zámek u dveí. Tak jsem si ho zkontrolovala, jestli mluví pravdu, a on hned za rohem zapadl do hospody a tam valil šrouby do hlavy njaký patnáctce.
 
Co s takovým muským? K niemu se nehodí, na práci není, jen se fintí a stará se pouze o sebe. A od holky si nechá zaplatit i lístek do kina. Víte co? Pošleme na nj Šárku Dvínovou, však si s ním poradí, na takové má svoji úinnou metodu. Ten dopadne, mamma mia!
 
* * *
 
Pro bych se já ne-e-t-e-ši-ilo, kdy mn slunko po-o-hla-a di-i-lo, kdy mn plno zdra-a-vi-í da-a-lo, abych je vám ro-o zdá-a-va-a-lo!
 
Co se tak mraíte? Zazpívejte si se mnou, pak si m nakrájejte na osminky, posolte a opepete, na jemounko nasekanou mladou cibulikou posypejte, pár kapek olivového oleje pidejte a máte salátek pro zdraví jako víno. Jen se nestyte, mám plno vyzrálých bratík, staí jen zajít do zahrady a do košíku nasbírat, vykoupat v erstvé vod, ostrým noem nakrájet a do blostné misky poloit. To máme rádi. A taky nás mete pizdobit kehounkým salátovým listem. To bude lahdka pro oi i mlsnou pusu. Tak dobrou chu!
 
* * *
 
Byl jednou jeden docela nový rýový kartá, leel v obchod na horní polici a tšil se, e si ho koupí njaká pilná hospodyka, aby s ním doma poádn vygruntovala. Od svojí maminky vdl, e patí k tomu nejlepšímu starodávnému rodu Reják z Reje, e se s ním vbec neme srovnávat ta novodobá napodobenina Siloák ze Silonu, který si neprávem pivlastnil šlechtický titul. Neodvádí ani zdaleka tak dokonalou práci jako stará šlechta a taky nic nevydrí, protoe se po prvním vydrhnutí podlahy  rozjede  skoro naplacato. Je to holt póvl za pár šup, a kdo ho jednou vyzkoušel, víckrát si ho nekoupí.
 
Proto ml rejový reják dobrou náladu a ješt vtší radost, kdy si ho do košíku poloila pkná mladá maminka a procházela s ním pes celou samoobsluhu a kadý vidl, e mu dala pednost ped silonovým sokem.
 
Tak se dostal do mladé domácnosti, kde sice nebylo dost penz na drahé istící stroje, ale kde mli dost síly na nefalšovanou pravou runí práci. Reják si toho váil a pracoval tak dobe, e si ho nechali, i kdy si po ase koupili nejnovjší typ vysavae.       
 
Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 14.10.2016  21:39
 Datum
Jmno
Tma
 14.10.  21:39 Mirek Mara, Kvta
 14.10.  18:39 Mara Kvt
 14.10.  17:31 kveta.roz@email.cz omlouvm se Mae
 14.10.  12:14 ferbl
 14.10.  10:39 kusan
 14.10.  07:06 Kvta :-)))
 14.10.  05:20 Bobo :-)))