Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vclav,
ztra Michal.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jeden den seniorky
(Dopis kamarádce)

Ahojky oko,

konen mám za sebou taky ultrazvukem vyšetenou ilní soustavu pravé nohy a to jen proto, e jsem vera ráno musela k mojí opravdu milé a vstícné doktorce, abych ji poádala o zmnu objednaného vyšetení na chirurgii z 8. 8. t.r. kamkoliv jinam. Vyhovla mi ráda, vyšetení usmlouvala a na konec srpna, ale pak ji ješt napadlo poslat mne preventivn na vyšetení krve, e by tam teba mohl být i zánt.  I stalo se, odmítla jsem ale víc jak hodinu ekat na výsledek a odfrela nakoupit, co zabralo víc ne tu hodinu. Kdy jsem se blíila ke kruhái na temeni kopce, zaal mi zvonit telefon a zvonil neúprosn ješt celou cestu z kopce a ke brán. To mi volala doktorka, e v krvi byl nález zántu a e m jako akutní pípad znovu peobjednala a e tam musím pokud mono hned. Take jsem vynosila nákup a obrátila oe zpátky na polikliniku pro dokumentaci a pak PŠKY do nemocnice Atlas na druhé stran silnice cca pl kilometru, protoe i tady je jejich mini parkovišt peplnné. Senza, ordinace v pízemí, ale a na konci chodby pes pl bloku a nacpané rezignovanými ekajícími naštstí k nkolika rzným lékam.
 
Peskoím podrobnosti, zhruba po další hodin ekání na m pišla ada. Šarmantní pan doktor, asi tak mezi 30 - 35, Slovák mluvící u skoro dobe esky, ernovlasý s bíbrem a  nesmlouvavým  píkrým hlasem,  neb vdomý si svého postavení,  si dal záleet a NIC nenašel, dokonce nevidl ani ty dv boule na lýtku. Dlal mi pednášku o sloení lýtkových sval a o emsi mezisvalovém a tuku... tak jsem mu nakonec podkovala a ekla, e tomu rozumím, ano, sval je maso, ale já kdy se toho hrbolku, který on nevidí, dotknu, tak necítím svalovinu, tedy maso, ale nco jako sulc.

Ale podkovala jsem mu za ujištní, ze kterého bude mít radost i moje paní doktorka, a silou vle jsem zvládala stejnou cestou zpátky na polikliniku, vystoupala ti poschodí, pes nkolik ekajících pacient jsem šla pímo ke dveím ordinace a dost siln zaklepala. Za zády se mi ozval naštvaný hlas, e "tam nkoho mají", na který jsem nereagovala, seste, která si m od rána ješt pamatovala, jsem vrátila dokumentaci a na otázku, jestli chci ješt mluvit s paní doktorkou, jsem ekla, e ne, e všechno pan doktor napsal a e je to v poádku.

K autu jsem se potácela z posledních sil, jak mi dovolilo moje pochroumané dýchání, a taky proto, e m tenisky šílen tlaily do palc. Po celou tu kalvárii jsem si peíkávala: ...mlha pede mnou, mlha za mnou, slunéko, mrcha jedna ticeti pti stupová, nade mnou...
 
Doma, pivítána hopsající Windou, jsem odhodila kabelku, odkopla ty hnusné tenisky, a padla jsem na loe, kam se samozejm za mnou Winda nasthovala. Spaly jsme jako šípkové Renky dv hodiny.

Ovšem den ješt nekonil, bylo teprve pozdní odpoledne, kdy jsem na mobilu našla jeden nepijatý hovor od doktorky. To mi nasadilo do hlavy brouka, e ráno musím zase na polikliniku,  a i kdy jsem kolem plnoci zkusila usnout, spánek nebyl dlouhý, probudila jsem se o pl druhé, hodinu jsem luštila kíovky a nad nimi zase usnula, a pak místo o šesté ranní jsem se probudila o pl sedmé. Vyletla jsem rychlostí blesku, abych ped ordinací byla co nejdív,  stihla jsem to do deseti minut po sedmé a  byla jsem první, abych zjistila, e to byl hovor ze verejšího rána, který jsem pi jízd pochopiteln nevzala, protoe mobil v tašce zazipovaný, na silnici ádná monost zastavit...

 

Tak jsme se všechny ti zasmály, já jim podkovala za všechno, co pro m udlaly, a popála krásnou dovolenou, pokud na n ješt eká. K parkovišti jsem málem dotanila (ped pl osmou byl vzduch ješt skoro sví a opánky mne nikde netlaily) a u v euforii ze šesti týdn „volna“, kdy teprve posléze zase budu muset na DIA a do vedlejší ordinace pro léky, jsem si vychutnávala senza jízdu od Zlína do kopce a pes kruhá dol, kde mne ekal „sweet Home”.
 
A tak Ti tady o tom píšu, abys vdla, e se neulejvám. V troub mám první dávku škvaení na sádlo a škvareky, hodlám pevlékat spolené loe sdílené s Windousem, vše vyprat a zamstnat slunce sušením. Taky hodlám z nakoupených švestek vytvoit domácí povidla a láopláo dlat všechno, co se kolem domácnosti musí, i kdy se moc nechce.

Tak se mj moc hezky a všechno si uívej s radostí a chutí.

Zdraví T @}-- > --- MaW
 
Text, foto a kolá Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky  


Komente
Posledn koment: 27.07.2016  19:00
 Datum
Jmno
Tma
 27.07.  19:00 kusan
 27.07.  18:18 Von
 27.07.  14:31 Duan
 27.07.  14:15 Jaroslav
 27.07.  12:56 LenkaP
 27.07.  11:35 vendula