Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tana,
ztra Arnot.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
ivot tropí hlouposti, aneb mé ivotní paradoxy a renoncy (46)
 
Poslyšte nyní, jak se v sedmdesátých letech dala provést exkurze jednotlivými pracovišti našeho milovaného komoanského zámeku. Nejdíve bych ml ovšem pipomenout, e sem na jih Prahy se všeobecná pedpov poasí spolu se všemi spojai pesthovala u na podzim roku 1959 z ruzyského letišt.
 
Ale nyní u slíbená exkurze - od vrátnice, pes malý archiv, sklad, telefonní ústednu, jídelnu, sálový poíta, dálnopis, fonii, kreslírnu, prognózu, vedení staniní sít, správu budov a po výzkum. Následující ádky mají tedy i jistou historickou hodnotu. Najdeme v nich toti pohled na tehdejší technické vybavení eského hydrometeorologického ústavu. Ješt poátkem sedmdesátých let minulého století toti opravdu pod haldami povtrnostních map praskala podlaha nevelkého archívu, telefonní ústedna byla kolíková, první veliký sálový poíta vyadoval písnou klimatizaci, základním spojovacím prostedkem byl dálnopis a stále ješt peívalo fonické spojení vysílakami s horskými meteorologickými stanicemi.

Nejvtším oddlením pak byla kreslírna, kde run zakreslovalo „staniní pavouky“ do povtrnostních map asi patnáct a dvacet kresliek. Mapy se samozejm také analyzovaly run, hodn se pitom gumovalo a tak nezbytnou pomckou byl nap. smetáek, zvaný „Korejsovy fousy“. No a jist je vidt, je jsem ml vše „pevn“ ve svých rukách!

 
    
 
A nyní musím doufat, e všichni uznáváte starou pravdu o poezii, která dle jist správného mínní našeho moderního klasika nikoho nezabije. A protoe jiná ivotn dleitá pravda íká, e co nás nezabije, to nás posilní, pojme spolen posilovat! Opt  je to samozejm „poezie“ pouze v uvozovkách a navíc zpívaná. Take se prosím obrte trplivostí a kdo chce, me si ji v duchu zazpívat.
                         
                         Exkurze do komoanského zámeku (1972)
 
Znám já jeden krásný zámek)
Znám já jeden krásný zámek, nedaleko Komoan -
a v tom zámku pro všechny jsou dvee stále dokoán.  
V tomhle zámku rok celiký, ve dne v noci jak veliky –
pracuje se o sto pt, proto vám chci o nm pt.
 
 (Já husárek malý)    
Ve vrátnici malé, hlídají nás stále,
Plachý, Baant, ba i Skivan, poslouchejte dále.
S archivem se laská, podlahu mu praská,
 te se uí esperanto, to je jeho láska.   
                           
(S nebývalou ochotou)     
S nebývalou ochotou – jupájdá, jéjéjjé, vdy ped kadou sobotou, jupájdá, jéjéjé,                
Jirka ba i Matoušek, zajdou rádi na doušek, s nebývalou ochotou, pt plzní si daj´. 
Obas sebou vezmou Renku, to pak lítaj´ z šenku do šenku!
Tyhle lehké alkoholy, po tch hlava nezabolí, tak ped kadou sobotou Ráje vystídaj´.
 
(Na tý louce zelný)
Naše paní Boena, tkou práci bóe má,
kdy vás sháání k telefonu, nikdy není zmoená!
Ké by bylo stále víc, úklidových pracovnic,
 které po všech tch oslavikách neeknou vám vbec nic.
 
(Znám já jednu hospodu) 
Jídelniku jednu znám, nové stoly dali tam,
o by vtší radost mli strávníci, být tam ješt pivo pnící!
Nezoufejte brati mokí, panny, panici i foti,
zatím slinu kadý oti, brzy pijde den,
kdy klimatizovaný bar, od Wé eM Ó krásný dar,
ve vší sláv v provoz bude uveden a naplní se odvký náš sen!
 
(Anchors awey – Zvednt kotvy!)
A proto – a, ije inenýr, ten baru pán!
Náš Honzík to je tída, vlhkost ba i grády hlídá,
 je naší zárukou, e nevyschne dbán!
 
(Polír)      
A co dále v pízemí, í pak je to území?
Tam pibylo inenýr, k poítai pionýr, e to není k spotení – ty kvanta!
 
(Po starých zámeckých schodech)
Po starých toitých schodech, po schodech z kamene,
dostanem se jak to chodí a do prvního poschodí – levého ramene. 
 Hned vedle pánského WéCé, klapot se ozývá,
je to klapot dálnopis, tuhle zvukovou kulisu nepoznáš u piva.
 
 (Byla panna, mla pána)   
 Dálnopisky jak se sluší,  nemaj´  ádnou vatu v uších,
všechny tento kravál notný, zamnily za ár plotny!
 lovk míní, spoje mní, klidný koutek tady není,
jsou však jedna rodina, šéfuje jim Hrdina.
Te však pátelé opusme kravál, pojme vesele zas o dvee dál!
Co to tady je? Pece fónie, plná mufax, a srdce nyje!
 
 (Nalejvaj se pupence)   
Udlejme elem vzad, obrame se zpátky,
pod schdky se upravme, zastavme ped dalšími vrátky!
Kdy se vrátka otevou, dech se vám zatají,
je to pravda nebo sen, vdy je den – ústa zašeptají.
 
                                               
(Valík na rozlouenou)
U odedávna, u od éry pana Rybáe, se na kreslírnu vybírá jenom podle tváe.
 A se tu mní personál a ba i vedoucí, zstává brko dvojité a taky pavouci.
 
 (Tam za tou duhou)
Tam, tam, tam za tou stnou, za stnou sklennou o kousek dál,
tam, tam s tváí stísnnou o matce Pýthii sen se mi zdál.
U dveí v kesle, vypadám sklesle, vdt tak, jak bude, to bych si pál.   
Tam, tam nad prázdnou mapou, takových jako já je jist víc,
 tam, tam, snad nkdy tápou, nebo i pestíraj´, e neví nic!    
Po konzultaci, velké štrapaci, mindráky vyléí mok z Popovic.
 
 (Massachusets)  
U se blíí další taška s Kozlem,
to zas bude náramná outrata.
Tento lék si vypij po dobrém i po zlém,
u po dvou flaškách poznáš pravdu Sokrata.
 
 (U se jaro blíí)
   Zas, zas, zas, zas telefon zvoní, zrovna kdy, erstvá káva voní.
„Jak to, e – pršelo mj boe, kdy já jsem chtla práti za tratí,
jdte se vycpati!“ Jene na asistenty tohle neplatí!
 
 (Kdy do diskrétních cukrárny stn) 
 Projdme chodbou úzkou a tmavou, kdo nás v dalších dveích vítá?
Jednatel mluví s Veerní Prahou, Bta zas píspveky sítá.
 Jedenkrát týdn pee klidn v místnstce oné televize,
 je tu jak v oule, ty polokoule, i tady sem tam špuntík lítá.
 
 (Volga, Volga)
V další cime nikdo není, objídj sít staniní,
 s vodkou nebo s flaškou rumu zdolaj´ hory hraniní.
Do daleka vede chodba, šatny, WéCé ukrývá,
 a v posledních dveích vlevo, kustod zámku pebývá.
Místnost útulností hýí, v oknech má plno kytek,
nemá rád, kdy okna iní, ísluje nám nábytek.
 
(Byla jedna bába)
Další tmavou chodbou, rate jíti po dvou, a se práce neruší!
 A lid úednický, ani výzkumnický exkurziku neruší.
 Všichni se tu tumlujou, vedoucí tu kralujou.
Všechny direktivy ba i perspektivy na rovo  malujou!
 
(Rubby)
Je nadje, e uvidíte grunty výzkumu, jen co staí ukliditi špunty od rumu.
 Ne e by se tu uklízely denn tolikrát, ó Roudo, nesmíš ty kvízy rát!
A uslyšíte zeza dveí francouzštinu znít, to Zdenda jist práv pestal o mašinkách snít.
Kdy od naproti ozývá se mohutný kraváál, to Hónza zas se do kritiky dal!
 

(Ostnatý drát) 
Cipísek se v haldách kníek ztrácí, rate rychle íst!
Laxní tená skoní na Pankráci, tím si bute jist!
 
 (Sulika)
 Míínka - našeho tuláka, tajga sibiská zas láká,
 po Obu i Lén klouzával se rád, ješt kdy nebyl kandidát.
                                                           
 (Na Pankráci, na malém vršíku) 
 Všechny dvee nelze však otevít, by to bylo pání zboné,
 vyjdme ven, litujme jen, navštívit všechno není moné.
Rozlume se se zámkem prastarým, vzpomínejme na nj v dobrém,
 tko nkdy setkáš se zas s meteorologickým obrem!
 
 
Foto Internet a archiv autora  
 
Vladimír Vondráek
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 18.07.2016  08:35
 Datum
Jmno
Tma
 18.07.  08:35 Ferbl pro Vona
 17.07.  19:14 Von Pro Ferbal a snad i da
 17.07.  10:40 ferbl