Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Beta,
ztra Erik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mají netopýi psí duši?
Kvta Fialová
 
Nic neiní lovka lidštjším,
ne láska ke zvíatm.
(Henry Fielding)

 
Zvíata dodávají lovku tolik lásky. A je jedno, jestli máme psa nebo hada, jen kdy ho máme rádi. Mla jsem pejska, te mám kocoura, maminka mla deset koek. Zvíata, to je zkrátka celoivotní láska. V rodinách, kde jsou zvíátka, jsou dti mén sobecké, protoe se musejí o nkoho postarat. Musím piznat, e na zvíátkách jsem trošku i závislá. Mám kocoura, který mne poškrábal, pes mne kousl do nosu, ale nemohu se na n zlobit, samozejm to neudlali ze zlého úmyslu. Jsou to moje milované šelmiky.

Vzpomínám si, jak jsme vloni o Vánocích mli nejvtší radost z pejska z nalezince. Moje dcera Zuzka ho dala vnuce Dominice. Pejsek se jmenuje Líza, je to cosi mezi netopýrem a podvraákem. A vbec – pi rozbalování vánoních dárk je s námi u stromu vdy celý náš zvinec: pes, králík, more i pták, ten ovšem vtšinou jen tak leniv pospává. Zato pes lítá, odnáší vci, králík všechno rozkouše, pták se nakonec taky pidá a poletuje. Na televizi se vbec nedíváme, povídáme si, chceme se uít, být spolu. Zvíata necháme být, a si taky uijí.
 
(Bylo odcitováno se svolením autorky z knihy „Taková jsem já“)
 
O pejscích a lásce s velkým eL
Zuzana Hášová (dcera Kvty Fialové)
 
Bylo mn asi osmnáct, kdy jsme si poídili Fineka. íká se, e pekinéz je nco jako kokopes. Moná na tom nco je. Byla to roztomilá chlupatá kulika, která všechno chtla po svém. Navíc byl Fineek nejen svéhlavý, ale i neposlušný. Na chaloupce nám stále utíkal a zkoušel naši trplivost. Nechal se krmit z ruky, a i kdyby ml sebevtší hlad, sám by si nevzal. Na procházce, sotvae ho pestala bavit, se milostiv nechal vzít do nárue a odnést dom. Celý se nám pi tom odevzdal a uvolnil tak, e mu i hlava leela tém bezvládn, jen aby mohl ukázat, jak velmi je unavený a zárove si vychutnat, jak nás má všechny obtoené kolem prstu nebo spíš tlapky.
 
Fineek neuml nic z toho, co by ml znát cviený pejsek, to tedy ani náhodou! Jako naschvál nerozuml ani sedni ani lehni, a snad nejlépe mu šlo „štkej“ – to ovšem jen kdy ml chu! Zato výborn rozpoznával své psí hraky. Nejvtší píze projevoval mám, tu nade vše miloval, spal s ní v posteli a všude ji doprovázel. Maminka má te kocourka Achila, ale kdy nkde venku potká pekinéze, hned jí pipomene Fineka a vrátí ten krásný pocit, kdy byl s námi.
 
Fineek je u dlouho ve psím nebi, ale co všechno nám dal, na to se nedá zapomenout. Nauil nás proít si obyejnou legraci i vnímat opravdovou lásku, štstí a radost. Kdy odešel, s sebou do nebíka si nevzal nic, všechny tyhle pocity a proitky nám tu provdy nechal.

 

Bez pejska jsem dlouho nezstala. Te mám malou Lízu, protoe si myslím, e ivot bez ivého tvora v domácnosti by byl velmi ochuzený. Moje dcera Dominika zddila tuhle lásku po mn. Chová potkana Archieho, kterému íká „malý–velký pítel“. Nejvíce však ze všech zvíat miluje kon. Navštvuje jezdecký krouek chovu huculských koní v Toulcov dvoe, kde je ekologické stedisko hlavního msta Prahy. Já vyuuji výtvarnou výchovu a bným a také oblíbeným tématem jsou zvíata. Na tch dtech si stále ovuji, jak je dobré, kdy dti milují zvíata.
 
Ale abych se vrátila k pejskm. Vzpomínám si, e kdy jsem byla malá, moje babika mla psa Mušku. Bydlela na Slovensku, a kdy jsme za ní pijely, nehnula se Muška od maminky ani na krok. Jsem si jistá, e zvíata vycítí, kdo je má rád.
 
Lásku ke zvíatm povauji pro lovka za velkou výhru a štstí v celém ivot. Vdy lovk, který dokáe mít rád, je o tolik bohatší, o tolik silnjší. Snad proto se snad moje maminka, sotvae se probudí, na celý den tší. Nikdy jsem nezaila, e by byla otrávená nebo naštvaná. Pokud mi dal osud do vínku nco z ní a z mého tatínka, jsem vdná a šastná.
 
Z knihy Václava idka a Blanky Kubešové „Kolja...to nezáte mého psa!“
 
***
 
Kvta Fialová narozená v  roce 1929 ve Velkých Dravcích. V roce 1950 dostudovala JAMU v Brn a první angamá dostala v eském Tšín, pozdji v Jihoeském divadle v eských Budjovicích. Od roku 1958 hraje v divadle ABC v Praze, pamtníci si vzpomenou na její roli v Balad z hadr s Voskovcem a Werichem. Ztvárnila také adu významných filmových rolí. V souasné dob je i stálým a oblíbeným hostem mnoha televizních poad.
 
„Zvíátka miluji strašn moc. Víte, já je mám tak ráda, e se dovedu i penést, kdy se na n dívám v televizi, napíklad do opic, vlezu do jedné z nich a skáu s tmi druhými po stromech.  Mám úplný fyzický pocit, kdy vejdu do toho zvíete, které si pedtím vyberu, e jsem to já – v  té chvíli jsem nesmírn šastná,“ íká o sob Kvta Fialová.  

 
* * *
Píbhy z knihy "Kolja"
Míšenka, krasavice z Pekingu (Blanka Kubešová)
ivot na psí kníku (Václav idek)
Vildóóó k noze! (Václav idek)
Naše Jessy aneb vliv psa na polidštní lovka (Jaroslav Vlach)
Mj pes má rád drobeky…(Vlastimil Brodský)
Pro nkteí dvounoci ijí na psí kníku? ! (Václav idek)
Jak si psi ochoili lidi (Jaroslav Kovaíek)
Psí rozhovory (Josef Fousek)
Louení se psem (Jaroslav Kovaíek)
Mj ivot s fenkou Anny (Petr Hromádko)
Mla Kolinka obdivuhodnou duši? (Emilie Krulíková)
Bojare, Bojare…! (Radovan Lukavský)
Medvídek, Montík a kolekái (Blanka Kubešová)
Nesahejte na nj, patrn má blechy! (Pavlína Filipovská)
Hajný ve slubách ertíka Bertíka (Zdenk Hajný)
Láska na první pohled (Ctirad Pánek)
Óda na Kaenku (Jana Reichová)
Moje baby Jesty (Stella Májová)
Moji pejskové  (Miloš Nesvadba)
Andulka, Fanynka, Boenka (Soa ervená)
Vzpomínka na Neru (Miloslav Švandrlík)
S tím Švandrlíkem musí bejt švanda (Miloslav Švandrlík)
O psí cestománii (Václav idek)
Nuda?... aneb Chlapeek a jeho štteek (Václav idek)
Objevilo se štn (Marta Kubišová)


Komente
Posledn koment: 26.06.2016  14:15
 Datum
Jmno
Tma
 26.06.  14:15 Marta U. Pozdrav
 26.06.  08:13 Jitka
 26.06.  07:28 KarlaA