Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Michal,
ztra Jaronm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.
 
Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

 
Mara
 
* * *
 

Babibajky
* 28 *
 
Kdesi daleko a na druhé stran svta v Mexiku se na severu zem rozkládá kaktusový ráj. Kaktusm se tam dobe daí, je to samá pouš a polopouš a prší tak jednou za uherský rok. Jsou na to klima speciáln vybavené, kvetou jenom v noci, místo listí jim narostly poádné trny a nikdo si na n netroufne. Je to ovšem trochu nuda, jsou všechny stejné, všechno si u povdly a celý ivot dret bobíka mlení, kdo to má, prosím vás, vydret?!

Jednoho dne se ale stane vc nevídaná, neslýchaná. Nejstarší kaktus dostane dopis a z daleké Evropy od jednoho mladšího brášky, na kterého si u skoro nepamatuje. A ten mu te píše, e si velice pohodln ije ve velikánském skleníku se spoustou všelijakých jiných kaktus z pouští celého svta. Dopis je to velice podrobný, a tudí dlouhý, tení trvá dlouho, ale to nikomu nevadí, všichni si rádi poslechnou novinky a ješt radji o nich budou poád dokola nkolik let hlasit diskutovat a potichu kadý za sebe závidt.
Nikdo ale nemá odvahu se taky pustit do neznáma za dobrodrustvím. Co kdyby se jim cestou polámaly ostny?!
 
* * *
 
To tedy opravdu ale opravdu nevím, co by si beze m ten poíta poal! Bude se tady vychloubat, co všechno umí, kolik má pamtí a nejnovjší verzi otevených oken ve vtru, e si pepne na internet, kdy se mu zachce, chachááá, tuhle si z toho vychvalovaného internetu stáhl jakousi malou potvrku, co vypadala nevinn jako andlíek, a ta se mu na ploše tak rozmnoila, e skoro nic nevidl! A jak ml nahnáno, kdy mu milovaný internet propašoval do souboru virus! No, nemám z toho zase a tak moc velkou legraci, vdy ta virusová mrcha niila i moji práci a na tu jsem moc háklivá. Pracuji precizn, ist, úhledn, barevn! Mám ze své práce radost, moje tisky by klidn mohly na výstavu. Tak mi prosím doplte papír do zásobníku, kupte konen novou kártri, protoe došel erný inkoust, a honem ze m utete prach. Jako byste nevdli, jak mi škodí! 
 
* * *
 
Bylo jednou jedno krásné poasí, kolem se to zelenalo a ervenalo a lutilo, na modrém nebi pluly bílé mráky a ve vzduchu bylo tolik zlatého jasu, e si všichni museli nasadit tmavé brýle, aby nemuseli pivírat oi a krit nos. Vidlo to Sluníko a docela se mu líbilo, jak má kadý veliké oi a vypadá úpln cizokrajn. V módním obchod si sehnalo ty nejtmavjší a nejvtší brýle, aby všechny trumflo. Jene kdy si je nasadilo, najednou se krásné poasí ztratilo, z bílých mrák se staly erné mraky a paní Bouka Sluníku ukázala, za je toho loket, kdy se opií po lidech. 
 
* * *
 
Kdysi jedna trojkolka byla moc pyšná na to, e ji pro svého vnouka vyrobil šikovný ddeek. Slibovala si, e nikdy neškobrtne o kámen, ani nesjede do píkopu, aby se chlapekovi nic zlého nestalo. Co slibovala, to plnila a taky se nauila všechny znaky kolem silnice, aby nemusela platit pokutu. S chlapekem naped jezdila velice opatrn, a kdy se pestal bát, frneli si to spolu jako vítr, který jim chladil koleka i elíko. A jednou si to spolu dofrneli a za humna, kde uprosted cesty sedla abka.
Ale to u je zase jiná pohádka!
 
* * *
 
Ta abka ráda poslouchala pohádky a zaala si myslet, e je vlastn zakletá princezna. Moc se jí to líbilo a ani jí nevadilo, e nemá na hlav zlatou korunku. Kdy trochu povyrostla, odhopkala z rodné kalue do svta, aby si vybrala enicha. A tak se stalo, e jednou na cest za humny potkala chlapeka na trojkolce. Pkn se na nho usmívala, aby se jí náhodou nepolekal.
Také chlapeek znal pohádku o princezn abce, jene tahle nemla zlatou korunku, proto si ji vzal aspo do rybníku na zahrad. Kdo ví, teba se z ní ta princezna pece jen vyklube. 
 
* * *
 
To vám kdysi byla jedna koka, která ani nevdla, e je na svt proto, aby chytala myši. Poád si jen istila koíšek, brousila si drápky a prohlíela se v zrcadle.
Ostatní koky jí závidly, e nic nedlá, má na sebe tolik asu a jen si jezdí po výstavách. Naše koka se s nimi ani nebavila, byla moc pyšná na modrou barvu svého koíšku, myslela si, e je šlechtina a e ten kocouí krasavec odvedle by se k ní velice hodil.
Jene kocour playboy nebyl hloupý a vybral si tu nejobyejnjší mourovanou koku. Umla toti nachytat myši pro oba.
 
Marie Zieglerová
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 22.06.2016  08:50
 Datum
Jmno
Tma
 22.06.  08:50 LenkaP
 15.06.  10:40 Mara
 14.06.  12:58 LenkaP
 14.06.  12:18 Vendula
 14.06.  09:39 Ludmila
 14.06.  08:38 Von
 14.06.  08:10 kusan
 14.06.  06:11 Bobo :-)))