Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Beta,
ztra Erik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nuda?... aneb Chlapeek a jeho štteek
 
Horké letní odpoledne dolehlo na autobusovou zastávku elivského. V tu dobu bývá dopravní „sedlo“ a na autobusy se eká delší dobu. Jist i proto se nad stanicí rozprostela nuda, bublající a houstnoucí jako správn vaená povidla. 
I ekající cestující vypadají unaven, zdá se, e nuda z nich stéká jako parafín z píliš rychle uhoívající svíky. Nemám však pojem nuda píliš rád, nevím toti úpln pesn, co to znamená, pestoe se o ní asto mluví, dokonce i mezi velmi mladými lidmi. Myslím si toti, e vdy a za kadé situace se dje nco, co je hodno pozornosti. Musí se jen vidt a chtít vidt. Vdy je o em pemýšlet, a to za všech okolností. 


Vrame se však na autobusovou stanici. Vida, tamhle pichází mladá pohledná maminka s hošíkem asi tyletým. Oba jsou krásn obleeni, snad a nad obecné zvyklosti. Maminka má blostnou halenku plnou krajek, chlapeek je nápadný ve svých hezkých, pravdpodobn úpln nových botikách. 
Zaadili se mezi ekající, kdy tu maminka poznala mezi nimi dobrou známou. Hned se daly do ei, prost drbaly a drbaly. Chlapeek tím vypadl úpln ze zorného pole dohledu. Zaalo m zajímat, jak na to bude reagovat? Mnohé dti si v takovém pípad vyadují pozornost násilím, zlobí nebo povykují. 
Ne tak náš hošík! Vysoké elo, inteligentní, zvídavý a všímavý pohled a schopnost zabavit se sám byly patrné na první pohled. V ruice tímal malý, úpln nový lakýrnický šttec, a byl tou svou hrakou tak zaujat, e nevyadoval další pozornosti.
 
Nedovedu si pedstavit, e by tyletý chlapec vstoupil do prodejny „Barvy – laky“ a suverénn poadoval lakýrnický šttec . 2. Byl to zejm neobvyklý dárek od nkoho, kdo asi tušil, e práv ta neobvyklost hošíka pln zaujme. A tak se stalo! Z toho, jak pozorn sledoval okolí, se dalo vytušit, e dobe ví, k emu takový šttec slouí. Hledal, co a ím by mohl natít. Ale najdte nco takového na autobusové zastávce! 
Náhle se situace radikáln zmnila: Kde se vzal, tu se vzal, velký erný pes! Pibhl a na jeden ze sloupk podpírajících stechu ekárny udlal tu obyejnou psí louiku. Ne jenom takovou ledajakou psí znaku, uívanou psy bn k oznaení svého teritoria, ale poádnou loui, hodnou tak velikého psího „kusance“. Hned nato odbhl. 
Chlapekovi zasvítila oika a u sedl na bobku, namáel do loue šttec a peliv si roztíral tento nátrový materiál na nové botiky. Dlal to soustedn, peliv, obas si svoji práci prohlédl. A pokud seznal, e to nkde odbyl, svdomit nedostatek ihned opravil. 
A maminka drbala a drbala a drbala. Také z ostatních cestujících si hošíka nikdo nevšímal, zdálo se mi, e se všichni obírají jenom svými myšlenkami. Posléze hoch práci dokonil, postavil se a zálibn shlíel na svoje dílo. 
Vtom kde se vzali, tu s vzali, odkudsi pibhli dva psi. A kdo jen trochu zná psí mentalitu, musí uhodnout, co následovalo. Jejich citlivé enichy okamit zaznamenaly cizí pach, co v nich okamit vyvolalo náramné rozhoení. Který vetelec si tu znakuje naše teritorium!! Jaká drzost!!! To se musí ihned napravit! A u oba psi stojí, kadý po jedné stran chlapeka a oznaují jeho nohy i botiky. Chlapeek neprotestuje a maminka drbe a drbe a drbe. 
A u najídí autobus! Maminka toho má asi ješt mnoho na srdci, ale je poteba konit. Louí se s pítelkyní, bere chlapce do nárue, z botiek kape ješt nco mokrého na luxusní sukni. Ale ouha! Zmna rozdrádila oba psy! Oni si svoje teritorium pracn oznakovali a te jim ho chce nkdo brát! Haf, haf, haf!
 
Vrhají se na chlapeka, vyskakují na paní, ji také oznakovanou, i na šttec s cizím zápachem, který chlapeek stále drí v ruce. Maminka nechápe nic, psi se derou za ní do autobusu. Nakonec je musí vyhnat násilím s pomocí ostatních cestujících. Vyhnat jako psy! 
Autobus odjídí, paní má chlapeka na klín a oknem vidím, jak kluk šttcem pejídí po její luxusní krajkové halence. Stanice osiela. Osiela také ji vysychající psí louika. Ta opomíjená, pehlíená, bezvýznamná, nicotná. Pece však za kratikou dobu své existence splnila vznešený úkol a jako krpj rosy isté skanula do duše hošíka – stejn isté. Bu pozdravena, psí louiko, bu pozdraven, svte, kde stále ješt kousek všední poezie vítzí nad nudou!         
 
Z knihy Václava idka a Blanky Kubešové „Kolja... to neznáte mého psa!
 
Vladimír Kulíek
 
* * *
Všechny lánky z knihy "Kolja... to neznáte mého psa
Míšenka, krasavice z Pekingu (Blanka Kubešová)
Vildóóó k noze! (Václav idek)
Naše Jessy aneb vliv psa na polidštní lovka (Jaroslav Vlach)
Mj pes má rád drobeky…(Vlastimil Brodský)
Pro nkteí dvounoci ijí na psí kníku? ! (Václav idek)
Jak si psi ochoili lidi (Jaroslav Kovaíek)
Psí rozhovory (Josef Fousek)
Louení se psem (Jaroslav Kovaíek)
Mj ivot s fenkou Anny (Petr Hromádko)
Mla Kolinka obdivuhodnou duši? (Emilie Krulíková)
Bojare, Bojare…! (Radovan Lukavský)
Medvídek, Montík a kolekái (Blanka Kubešová)
Nesahejte na nj, patrn má blechy! (Pavlína Filipovská)
Láska na první pohled (Ctirad Pánek)
Óda na Kaenku (Jana Reichová)
Moje baby Jesty (Stella Májová)
Moji pejskové  (Miloš Nesvadba)
Andulka, Fanynka, Boenka (Soa ervená)

Vzpomínka na Neru (Miloslav Švandrlík)
S tím Švandrlíkem musí bejt švanda (Miloslav Švandrlík)


Komente
Posledn koment: 06.06.2016  06:18
 Datum
Jmno
Tma
 06.06.  06:18 Bobo :-)))
 05.06.  16:15 Vclav idek Podkovn za mil pijet Kolji...
 05.06.  14:41 ferbl
 05.06.  10:07 Von
 05.06.  09:09 kusan