Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.

Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

 
Mara
 
* * *
 
Babibajky
* 22 *

To se takhle jednou jedny ruce rozhodly, e u mají dost trhání plevele mezi okurkami, protoe jsou potom celé ušpinné a od lodyh okurek poškrábané a k loktm... e se rozhodn nebudou kamarádit s hrábmi, které jsou staré jako Metuzalém, tké a násadu mají plnou tísek... e u je nebaví máchat se nkolikrát za den s nádobím... e od sbírání jahod jsou celé upatlané a co z toho mají... e je ani nenapadne, aby ješt nkdy tahaly tké konve s vodou a zalévaly ty protivné muškáty, co si jen tak depí v truhlíku a koukají, co se kde šustne... e... boínku, tch E by se našlo tolik, ani papír by nám nestail na jejich vypoítání!


Taky si íkáte, e to byly ale poádn hloupé ruce?! Co jim bylo platné jejich rozhodnutí, kdy všechnu tu práci za n stejn neml kdo udlat? No, kdy se ale veer poádn vydrhly, namazaly se dobrým krémem a pes noc si odpoinuly, pipomnly si, co jim maminka íkávala, kdy ješt byly malé - e ruce jsou k práci a ne pro legraci. A šly si ukrojit krajíc chleba ke snídani.


 
                                                                                              * * *

Mám ráda pohled na dnešní moderní mosty. Jsou jako krajkoví nad ekou. Vznášejí se lehce zavšeny na pavuin lan a stejn jako palikovaná krajka jsou pevné a spolehlivé. Vypovídají o fantazii a smlosti svých tvrc a slouí tisícm spokojen vrících aut.
 
Mám ale také ráda ty prastaré mosty rzných tvar, které po staletí zdobí behy mnoha ek. I kdy jsou masivní, z kamene a dubového deva, dodnes jsou pedmtem obdivu a chloubou mst. A staí se jen trochu zasnít, u slyšíte rachot tkých, hrub otesaných voz a po vrch naloených, práskání bie nad hlavami unavených zvíat, vidíte otrhané vesniany spchající rychle prodat, co jim narostlo na kamenitém políku, slyšíte kik trhovc, ovane vás odér stedovkého msta …
 
Ne ne ne! Pokat! Mluvilo se pece o mostech, nechci do starých as, je mi dobe v souasnu, i kdy to tady taky obas nevoní. Ale ty mosty jsou krásné, vite?! Otázkou ovšem je, jestli ty naše souasné vydrí taky nkolik století.                                                                                    
 
                                                              * * *
 
U jste taky nkdy zaili ten pocit jemného mrazení v zádech, neekaný buchot srdce, ledovým potem orosené elo a absolutní pesvdení, e za dvemi NCO je? U jste se nkdy báli?
 
Jó, tak vy na TO nevíte?! Tak a nkdy zstanete doma sami a bude takhle kolem plnoci, zaposlouchejte se do ticha, zadívejte se na zavené dvee… copak? e jsou pootevené? vdy jste pece z kesla nevstali u hodnou chvíli a mohli byste písahat, e jste je vlastnorun zavírali! To není jen tak samo sebou, milánkové. Tam opravdu NCO je a ím víc na TO myslíte, tím víc se TO zhmotuje… Vsadím se, e dnes oelíte postel a budete se do rána krit v kesle pod rozsvícenou lampou! Zbablci!!
 
* * *


Docela v kouteku poliky, zpola zakryté halabala naházenými uebnicemi a ušmouranými školními sešity, se krilo rové prasátko. Kdysi je dostal jeden kluk od rodi, aby si do nho spoil drobásky, které dostával teba za to, e vynesl smetí nebo si uklidil v pokojíku. Jene utíkaly msíce a prasátková pokladnika se neplnila tak rychle, jak si rodie pedstavovali. Chlapekovi se do nieho nechtlo, radj koukal na televizi, ze které si ani neutel prach.
 
Jednoho dne se to prasátku pestalo líbit… s tím klukem je to hrza, ješt se tady zhubnu, poohlédnu se jinde… a hupslo dol z poliky, skutálelo se z fotelu na koberec a pelášilo ke dveím. Ne se venku stailo porozhlédnout, zvedla je iperná holika, která mamince ráda pomáhala. U ní bylo prasátko velice spokojené, protoe holika nebyla ádná šmudla a ono brzy mlo bíško plné cinkavých korunek. 
 
                                                               * * *
                       
Tomu, paneku, íkám pokrok. Co jsem se to nalopotil s poítáním, ne jsem dostal k narozeninám kalkulaku! Nikdy se mi nepodailo spoítat, kolik kostiek vlastn mám v misce, drápky mi na to nestaily a poád se to pletlo, jeden u poádn nevdl, jestli nkterou nepoítal teba dvakrát. No, a kdy jsem si nechal njaké granulky napotom, vypadalo to, e je jich rozhodn mí. Te mám aspo pehled, kolik mn jich myši staí spoádat. U m nikdo neoblafne. Coééé?! e mn brzo dojdou baterie, kdy budu poád makat knoflíky?!!
 
A co to, prosím vás, je? A odkud to chodí? Jó to se kupuje! A není to k sndku!! Tak to jste m nepotšili, to si ten dárek zase vezmte, moje drápky njaké baterie nepotebují a konec konc na njaké kosti nebo granulce mn zase a tak moc nesejde. A píšt mi radj kupte vnec but, kdy u m chcete obdarovat.
 
Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 22.01.2016  05:54
 Datum
Jmno
Tma
 22.01.  05:54 Ivan
 21.01.  20:15 Mara dky
 21.01.  20:14 ferbl
 21.01.  12:41 Blanka K.
 21.01.  11:25 Vendula
 21.01.  10:12 LenkaP
 21.01.  09:56 kusan
 21.01.  09:38 Vesuvjana dky
 21.01.  08:37 Von
 21.01.  07:40 dubsk
 21.01.  06:16 Kvta pro radost
 21.01.  04:53 Bobo :-)))