Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

Cestáv Míša
 
Pokud se to celé nepohnulo, tko se dalo odhadnout e je to pes. Skoro jak na délku to bylo na šíku. Spíš to pipomínalo kratší, silné jelito. I ten ocásek byl krácený. Take pokud se to nedalo do  pohybu,  bylo záhadou kde koní a kde zaíná. Tak vypadal cestáv Míša. Byl psem se vším všudy co k tomu patí a také tak si svoje povinnosti plnil.
    
Jene ml i nadání, které jsem si nikdy nedovedl vysvtlit. Soused chodil po vesnicích zabíjet prasata. To se vybavil velkou taškou s vercajkem a vyrazil pšky na místo urené. V pozdjší dob u jezdil na paezu, Pionýrku.
 
A tady to pišlo. Ani by to soused vyslepiil komukoliv kam jede, vyrazil Míša  v pedstihu a ekal tam na nho. Pokal na zabití pašíka, na opaení a kdy soused prase istil vyezával z uší chlupy i s kouskem masa a zahazoval to. Míša na ten okamik ekal. Popadl sousto a vypochodoval na cestu k domovu. Jak mohl vdt dopedu ve které vesnici a chalup se ten mord odbývá jsme nikdo nepochopili. Jisté bylo, e se nezmýlil. Takovouto vlastností byl obdaen.
 
Ale nejvtší pomník své slávy si postavil úpln jinou píhodou. Taky se to týkalo zabijaky.
 
Jako dobrá hospodyn si panímáma Pospíšilova pipravila na píští den pro pohoštní návštv (u nás vdycky prase mlo nespoetný poet píbuzných,  kteí se s ním pišli rozlouit) do sklepa na prkénko naklepané ízky. Tam bylo nejchladnji. A aby to bylo zajištné, ješt otevela okénko na vtrání. Noci u byly chladnjší. Po celodenní honice všichni zalehli k zaslouenému odpoinku.
 
Vesnika upadla do odpoinku a klidu. Všichni spali jen Míša ne. Pi svojí pravidelné kontrole zjistil, e z okénka Pospíšilového sklepa to a moc voní. Vlezl dovnit a našel na prkénku vyrovnané ízky na zítek. Probudila se v nm zodpovdnost ke své smece. Zaal pracovat.
Tch ízk bylo 25. Musel se tedy tolikrát otoit, aby svj plán uvedl ve skutenost.
 
Pkn tak nepeházené a vyrovnané je uloil na cestáv práh. Ani jednou si neukousl.  Tak vysoko sahala jeho poctivost. Zalehl vedle koisti a ekal zaslouené uznání a pochvalu.
 
Ráno cestá ješt za šera šel pustit slepice a na nco na prahu šlápnul. K jeho velikému pekvapení v šeru uvidl do ady vyrovnané ízky a na konci té ady hrdého Míšu. Protoe vesnika je malá ihned ho napadlo odkud to nadlení je. Jak je vrátil tam kam patily nevím.
 
Ani zda byly ízky zuitkovány nebo  vyhozeny také nevím. Co vím však jist je, e se od té doby nesmlo ped cestáem o ízcích dost dlouho mluvit. My škodolibci kdy vyhrával v dudáku jsme se ho nkolikrát peptali, jestli nás nepozve na ízky.
 
Tak vstoupil do djin vesniky Míša cestá.
 
Antonín Suk
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 28.10.2015  08:08
 Datum
Jmno
Tma
 28.10.  08:08 ferbl
 27.10.  20:08 Kvta
 27.10.  16:42 kusan
 27.10.  14:47 janina
 27.10.  13:08 Vendula
 27.10.  10:08 Mara
 27.10.  09:21 Von
 27.10.  06:11 Bobo :-)))