Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tana,
ztra Arnot.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
 
Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz   Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 
ivot tropí hlouposti – aneb mé ivotní paradoxy a renoncy (25)
 
Abych tím svým preferováním sportu neodradil ty, kteí mu nijak zvlášt nefandí, a i kdy asi také nejsem ech, protoe neskáu pi kadém úspchu našich sportovních idol, musím te zaadit vzpomínky „hodnotnjší“. Na katastr msta Vrchlabí a do jeho okolí se vrátíme kdysi slíbeným zimním obrázkem místního zámku a pak se vrhneme do víru kultury.
 
Ve Vrchlabí byl ochotnický soubor Šír, který v padesátých letech kadoron pipravil hned nkolik divadelních her. A my, studenti a studentky gymnasia jsme v jedné z nich vystupovali jako sbor a v druhé jako kompars. Byly to naše klasické kusy – Kutnohorští havíi Josefa Kajetána Tyla a Maryša bratí Mrštík. K tm havím dokonce sloil originální hudbu místní editel hudební školy a náš uitel zpvu, a my jsme pod jevištm zpívali jeho sborové písn. Take na ta avizovaná prkna jsem se dostal jen jako rekrut v Maryše. Byl to záitek velký, protoe pi premiée místní pivovar vnoval do divadelní hospody soudek dobrého piva a my jsme tu opravdovou pípu nešanovali! Byli jsme správn odvedenecky rozjaení, reisér si to pochvaloval, ale nelíbilo se to moc naší tídní profesorce. Ona toti pod námi na jevišti praskla hospodská lavice a my pl djství „sedli“ ve vzduchu. Poádn nás bolela stehna i lýtka a já osobn si v duchu skládal njakou repliku, jako e pjdeme do jiné hospody, kde mají lepší lavice! Maryša je ale psána v dialektu, a protoe u jsem byl o pár let starší, ne  pí svém „dialektovém“ extempore v prim jiínského gymnasia, tentokrát jsem si netroufl. Jinak musím tehdejší vrchlabské ochotníky pochválit, nebo si pak troufli i na vlastn muzikálovou novinku Zdeka Petra a Vladimíra Dvoáka – Sto dukát za Juana s nádhernými písnikami, z nich nejznámjší byla Kristýnka. Ach, jak byla ta „naše“ krásná!
 
Kdy jsem narazil na ty ochotníky, napadá m, e se moná o nich dozvdl i Miloš Forman, protoe práv oni hráli asi o patnáct let pozdji sice ne hlavní, ale vlastn nejdleitjší role  úastník hasiského plesu v jeho slavném filmu Hoí má panenko. Ten film se natáel v sále Na Stelnici, kde jsme se na plesech také nco natancovali a kde se také konala i ta naše zmínná ochotnická pedstavení. Budova byla tehdy dokonce pro poteby filma upravena, napíklad byla kvli hluku i svtlu zazdna okna, která vedla na ulici a ponechána byla jen ta, co vedla do zahrady. A nejen to, reisér do filmu obsadil celou adu mých vrchlabských pátel! Obsadili nejen tém kompletní kompars, ale celou adu vedlejších rolí si stihlo nkolik místních hasi, tedy – pardon – tehdejších poárník. I základ dechovky byl místní! A tak napíklad detailní zábr mé spoluaky z gymnázia, tehdy u uitelky a jejího manela – dv hlavy doslova pes celé plátno – obletl snad celý svt! Ano, byla to ta, se kterou jsem se kdysi zachoval tak nepietn u busty našeho prvního dlnického prezidenta. Kam se na ni hrabu, mn se „povedlo“ dostat do filmu pouze mimo obraz v eské detektivce Smrt stopaek, kde vrah poslouchá mou pedpov poasí ped televizorem...
 
Foto – zdroj: internet
 
Vladimír Vondráek
 
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


 

Komente
Posledn koment: 06.10.2015  18:54
 Datum
Jmno
Tma
 06.10.  18:54 Milan Dubsk
 06.10.  12:13 Vesuvjana dky
 06.10.  09:50 Ferbl
 06.10.  09:35 Von
 06.10.  08:47 kusan
 06.10.  06:51 LenkaP
 06.10.  06:12 zdenekJ