Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Beta,
ztra Erik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Moje baby Jesty

 

Stella Májová


* 19. ervence 1923
Havlíkuv Brod, eskoslovensko


+ 5. listopadu 2009 (86 let)
Falbrook, Kalifornie, USA


Z knihy Václava idka a Blanky Kubešové “Kolja… to neznáte mého psa!” vydané v roce 2004 nakladatelstvím Fraus v Plzni.


Kdy jsem se v roce 1991 šastn provdala do Jiní Kalifornie, mj milovaný manel Jerry ml dva pejsky, dobrmana Duka a starou slenu Tinušku neznámého pvodu, protoe mu ji ped léty jako štátko njaký zloduch pehodil pes bránu. Jerry si ji samozejm nechal a ona ho za to celý ivot nadevšecko zboovala. U našeho domu máme velký pístešek s kvtinami a tam mla Tinuška vypolstrovanou boudiku a Duk zase malou pohovku, kterou by nikomu nedaroval. Krátce po mém píjezdu jsem se s nimi spátelila a mli jsme se všichni rádi.


Pozdji byla Tinuška ván nemocná, nkolikráte za noc jsme k ní museli vstávat, a jednoho dne nás navdy opustila. Bylo to pro nás strašn smutné a dlouho jsme ješt chodili s oima zarudlýma od pláe. Ale takový u je ivot, picházejí krásné a radostné chvíle, aby je zase po njakém ase vystídaly smutné a tragické. A ty velmi tragické m potkaly o sedm let pozdji v roce 1998, kdy v dubnu zemel mj Jerry a aby to úplné, tak 5 msíc po nm odešel i Duk. Bylo to pro mne strašn bolestivé údobí, a moje jediná eská pítelkyn Irena m pemluvila, abych si ihned poídila jiného pejska. Jednoho dne jsme spolu vyrazily do Ocean Sidu, kde je velký útulek pro opuštné psí duše. Ale jak si vybrat mezi desítkami touebn vyhlíejícími pejsky? Rozhodla jsem se, e tady musí rozhodnout mj instinkt, a tak jsem najednou, sama nevím pro, ukázala na hndavého chlupáe a ekla: „Toho chci!“. Bylo mu devt msíc a ml krásné hndé oi. U v aut jsem mu vymyslila jméno Jesty – dv zaátení písmena Jerry a Stella. Jesty je kíenec shephert a au au, má modrý jazyk a ohromnou povahu, bez ní bych asi nepeila svou náhlou samotu. Kdy jsme pijeli dom, hned jsem ho provedla velikou zahradou a také ukázala vlastní lonici s gauem, koupelnou a noním svtýlkem. U televize má veliké keslo, na kterém se celý veer rozvaluje, aby nabral sílu, a se pjdeme druhý den se vyvenit, mohl mne táhnout tam, kam chce on. Zpravidla se z takovýchto vycházek vracím totáln vyerpaná a on mírn piškrcený. Kdykoli projdu kolem jeho kesla, obrátí se rychle na záda a já ho musím drbat na bíšku. Pesn pl hodiny ped plnocí se jdeme do zahrady vyrat (tedy on) a pak ho uloím na jeho pohovku a hladím ho a do té doby, ne usne.


Kdy k nám zavítají hosté, je to vzorový pejsek a chová se výborn na jedniku, nikoho neotravuje, ale to jen do doby, ne se zane jako malé dít nudit. Potom pinese v zubech njakou tu písklavou hraku, kterých má nezmrné mnoství, a kdy si ho nikdo nevšímá, lehne si a je hrozn uraený. Pesto všechno návštvy miluje. Také je výborný hlída. Staí, kdy se nkdo objeví u brány, rozštká se hlasem zlého psa a chlupy na zádech se mu výhrun postaví do dvou hrb tak, e vypadá jak velbloud. A tak v nm mám nejen milujícího pítele, ale také vrného ochránce. Máme se moc oba rádi.


Pi mém rozjímání nad Jesty i nad osamlostí starších en mi napadla jedna vc: Kdo je vlastn lepší? Nkteré osamlé eny v pozdjších letech se touí znovu provdat. Jist, samota je smutná a depresivní, kterou mladý lovk nedokáe snad ani pochopit, dokud sám nezestárne. Ideální je najít milého, veselého pítele, který vás obas pozve na obd nebo do divadla a eventueln vám opraví njaké malikosti v domácnosti. Ale není to tak jednoduché. Existují dv kategorie starších mu. Jedni jsou ve velmi dobré kondici a asto se ohlíejí po mladších enách nebo dokonce dívkách. Druzí jsou na tom zdravotn tak, e spíše potebují o sebe postarat. Podaí-li se vám provdat za mue první kategorie, budete stejn asto sama a navíc ješt árlit. Provdáte-li se za mue druhé kategorie, budete naslouchat, kde ho píchá, co ho bolí, dáte mu obas obkládek na bolavé koleno, a nikam se mu nebude chtít. Zkrátka stanete se jeho ošetovatelkou. Tak pro hledat manela? Není lepší njaké milé zvíátko?

 

 

Vezmme teba pejska. V prvé ad má ohromnou výhodu, kterou si asto ani neuvdomujeme. Meme s ním mluvit nahlas. Povídat si sama se sebou v prázdném byt, tak si budete pipadat jako praštná. Ale pejskovi mete íkat, jak je poslušný, co pro vás znamená, jak ho milujete a asto se srden zasmjete, kdy provede njakou hloupost. Budete ho uit, co smí a nesmí, a asem vám bude perfektn rozumt, ješt pozdji vy budete rozumt jemu. Nastane krásná souhra duší.


Ráno vám pejsek bujae vyskoí na postel, olízne vám nos a radostn zavrtí ocáskem. Manel nic takového neumí a neudlá. Pejskovi dáte k snídani ti keksíky a je spokojený. Manelovi umícháte ti vajíka, namaete topinky máslem a demem a k tomu horkou kávu. Je spokojený? Nevíte, protoe je hluboce ponoen do novin a nevnímá nic kolem sebe, jste pro nj jak rádio. Pak zanete vait obd. Pejskové obyejn neobdvají, zato manel si vymýšlí, na co by ml chu a co smí a nesmí jíst. Pi obd ohrnuje nos nad pesolenou polívkou, nedosolenými bramborami, tvrdým masem a mazlavým mouníkem.


Po umytí haldy nádobí se rozhodnete jít nakupovat, zatímco manel si dá na otomanu šlofíka. V obchodním dom náhodou potkáte pítelkyni, kterou jste nevidla deset let a zane tak zajímavé povídání, e se necháte zlákat i na kafíko a dort. A najednou je hrozn pozd a vy ustrašen pádíte dom. Pejsek vás radostn vítá, protoe u o vás ml strach. Vte a nebo nevte, ádné stvoení neumí projevit takové štstí a radost, e je zase s vámi, jako pejsek. Zato manel se dívá kárav na hodiny a bruí jak ten medvd, e u by snad mohla být veee.


Pak zasednete k televizi. Váš tvernohý kamarád vám leí u nohou – manel nikdy, a kdy u, tak tomu bylo hodn a hodn dávno – vy ho hladíte po bíšku a on štstím vrní. Manel také vrní? Ne, ten chrní! Vzal si toti nco lepšího jak prášky na spaní – zaal se s vámi dívat na televizi. A tak vám ubhne den radosti s pejskem, nebo den starostí s manelem.
Vezmete-li si pejska z útulku pro opuštná zvíátka, vte, e on pesn ví, co jste pro nj udlala a bude vám za to celý svj psí ivot vdný a milující. Nestojí to za zamyšlení?

 

Píjemný den vám peje vaše Stella Májová.

 

* * *


Stella Májová urit si na ni vzpomínáte. Byla známou divadelní a filmovou herekou. Zaínala u Oldicha Nového, hrála a zpívala v Divadle na Fidlovace, odtud ji v roce 1958 vzal do angamá Jan Werich a do roku 1991 byla lenkou Mstských divadel praských. Hrála také v mnoha filmech, jako Píklady táhnou, Barbora Hlavsová, íznivé mládí, Stíbrný vítr, z pozdjší doby Co je doma, to se poítá, Zítra to roztoíme drahoušku, Pane, vy jste vdova.


Nejvíce asi utkvla divákm jako jedna ze tí sester, Zpvanka, ve filmové pohádce Sl nad zlato, uvádné pod názvem Byl jednou jeden král, v hlavní roli s Janem Werichem.


V roce 19991 se pomalu chystala do dchodu, kdy se stalo nco neuvitelného. Z Ameriky pijel její dávný pítel, pvodn redaktor, Jaroslav Mráz. Psal o Stelle na poátku její kariéry, jene emigroval a 50 let se nevidli! Dávná jiskra sympatií znovu peskoila. Pozval Stellu k sob do Kalifornie, následovala svatba a sedm spolen proitých idylických let. Perušila je náhlá Mrázova smrt. Paní Stella u Kalifornii neopustila. Pekonat samotu jí pomohli zbrusu noví pátelé.


8. ervna 2001 získala Cenu Masarykovy akademie umní, o dva roky pozdji vydala ve spolupráci s Vnceslavou Dezortovou svou memoárovou knihu „Kam a m osud zavál“ (2003).


Stella Májová peila svého manela o více ne deset let. Hodn cestovala, uívala si ivota, udrovala si dobrou fyzickou kondici, ráda ídila automobil, hrála v kasinu a ze zábavy prodávala v obchod s textilem. Zemela po krátké nemoci, 5. listopadu 2009, v nemocnici ve mst Falbrook, kde ila od svého odchodu do Ameriky a kde je spolu s manelem také pohbena...


 

Vnceslava Dezortová

* * *

Foto archiv Václava idkaKomente
Posledn koment: 19.07.2015  15:35
 Datum
Jmno
Tma
 19.07.  15:35 Ferbl
 19.07.  11:13 Von
 19.07.  09:01 kusan
 19.07.  08:48 Vclav idek Mal oprava