Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Michal,
ztra Jaronm.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky


Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...


Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.


Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.


Mara


Babibajky


* (17) *


Na jedné jarní zahrádce rozkvetl tulipán zvláštní barvy. Ostatní tulipány po nm koukaly, jako by nevily vlastním oím. Aby taky ne, mezi jejich fádní lutí a tešovou ervení se vyjímal jako princezna mezi husopaskami a byl na to taky poádn pyšný. Kdy kolem nho zaaly krouit velky a motýli, rychle uzavíral svj kalich, jen aby se ped nimi ochránil. To ostatní tulipány naopak svoje kalíšky otvíraly doširoka a všechny zvaly k hostin.


Jednou piletl odváný motýlek a hned se hrnul k tulipánové princezn, e ji políbí. …Och ne, upejpala se, to nesmíte, maminka cibulka mi velice kladla na srdce, abych se lásce vyhýbala, jestli chci zstat dlouho mladá a barevn stálá. Kdo ví, koho jste líbal pede mnou. Mohl byste mne nakazit cizím pylem a já bych píští jaro vyrostla teba proukovaná jako krokus… ne, ne, jen si lete nkam jinam.
Jene píští jaro kolem ostatních tulipán vyrostlo plno jejich dtí, jen ta naše primadona zstala sama.


* * *


Bylo to takové docela obyejné malé nádraíko z dávných dob. Jeho sluncem rozpálené devné stny vonly i po letech borovicovou smolou a lidé, co tady obas ekávali na rozhrkanou lokálku, si pipadali jako uprosted lesa.
Byla to od nádraíka veliká laskavost, protoe kolem dokola, kam a oko dohlédlo, byla jen rovina, te po nkolikadenních deštích porostlá zase jednou sví trávou. Nádraíko mlo toti svoje lidi rádo. Nikdy jich nebývalo mnoho, všichni se znali, a kdy se potkali na peronu, vykládali si o svých dtech, co jim vyrostlo na políku, co uvaí k veeí, a se vrátí z msta.
Rádo je poslouchalo, radovalo se s nimi, kdy byli veselí, a dlalo si laskominy na voavé bramboráky a lívance s povidly, nepohrdlo by ani slaounkou krupicovou kaší pro batolata… Proto ani nemlo as na nudu, kdy pak vláek odsupl a ono zase na dlouho zstalo samo.


* * *


Od obzoru k obzoru, po rovinách, dolinách i vršcích se jako ušmudlaná stuha vine silnice. Není na ní nic moc krásného, udlali ji z šedoerného asfaltu, aby dlouho vydrela, a zdobí ji jen ten svtlý pruh uprosted. Není se sebou spokojená, pedstavovala si, e bude hezí, pinejmenším barevnjší, ale co naplat, sama to zmnit neme. Trochu si spravila náladu pi slavnostním otevení, bylo u toho plno lidí a ješt víc eí, kdosi pestihl ervenou mašli a pak TO zaalo! Zavrely motory, kola se zaala otáet, auta se rozjela a kadé z nich plo chválu… na rovný povrch bez hrbol… na perfektn klopené zatáky… na šíku jízdních pruh… na vynikající znaení... na kvalitu asfaltu... na… Silnice nevila svým uším a ím více ji pneumatiky rozehívaly, tím víc se radovala a rostlo její sebevdomí. A jak se vyjímaly barevné vozy na její šedé stuze! Jak je bylo u zdaleka vidt! Konen byla spokojená, opájela se vní benzínu a spolu s auty, která po ní svištla, zpívala píse rychlosti


* * *


... plavu si, ani nevím jak… a je mi tady smutno a mám málo místa a nemám tady ani trochu píseku, ádnou rostlinku a chci dom!!! … tam, kde se przrané moe eí nad korálovým útesem plným barev, mezi sasanky ladn se vlnící v moských proudech, mezi rové korály a ústice a slávky pilepené na útesu, mezi kamarády, co se v hejnech míhají kolem té krásy… co na tom, e tam jsou taky murény, kanici, barakudy, raloci, medzy a spousta jiných nepátel, tm se dá uplavat, schovat se ped nimi mezi ahavá chapadélka pátel… pro jste mne strili do téhle píšernosti, kde není ani hladina jiskící sluníkem, ani modravá hlubina se svým tajemstvím… kdybych byla zlatá rybka, splnila bych si veliké pání – dala bych vás do akvária místo sebe a vrátila bych se dom, dom, dom…


* * *

V jednom velikém a rušném mst práv na té nejdleitjší kiovatce postavili dopravní znaku. Svítila novostí do daleka, a tak se jí vbec nelíbilo, e pi dešti na ni náklaáky cákají plno špíny, a kdy pak svítí slunko, lepí se na ni prach zvíený koly aut a vtrem…
 - No to je ale ivotní prostedí! kdo to tady má vydret, u m poádn štve, e m nikdo neumyje, copak lidi nevdí, jak jsem dleitá? –
Kdy u byla tak špinavá, e ani nebylo poznat, co je na ní napsáno, pestali se na ni idii dívat a jezdili, jako by tam ani nebyla. No a stalo se, co se stát muselo, jeden idi z venkova tudy jel poprvé, špinavou znaku pehlédl, vjel do kiovatky a byla z toho parádní bouraka.
Teprve pak se zaali shánt po lovku, který ml tuhle znaku udrovat v istot a našli ho v hospod u šestého piva a tí rum poádn napaeného. A kdy jim zaal blekotat, e se pece naped musí na práci posilnit, napaili mu pkných pár msíc veejných prací pod dozorem!


Marie Zieglerová

* * *

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 13.07.2015  12:14
 Datum
Jmno
Tma
 13.07.  12:14 Vesuvjana dky
 13.07.  06:10 Bobo :-)))
 12.07.  10:55 Mara podkovn
 12.07.  07:02 Vclav idek OMLUVA
 11.07.  19:11 Von
 11.07.  13:09 Blanka K.
 11.07.  10:36 Dubsk
 11.07.  09:53 kusan