Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Doubravka,
ztra Ilona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Cinkali jste klíi?
(Zamyšlení k 17. listopadu)
Naše nejnovjší revoluce, zvaná sametová, mne zastihla ve vku zralém, ale pesto naivním.
Narodila jsem se do socialismu, vyrostla v rozvinutém socialismu, pestála závan jakéhosi druhu socialismu s lidskou tváí v roce 1968, a opt ila svj ivot dál, tentokrát ovšem pouena z krizového vývoje, a z „Rychlého pekladu vt: Pepadli nás! Okupují nás Rusové! Do vt: Zachránili nám NÁŠ socialismus, dkujeme brati.“
V roce 1989 jsem ji byla matkou, na dovolenou jezdila do Maarska, stála fronty na banány, a dávala trafikantce kadého prvního v msíci balíek kávy, aby mn schovávala Mladý svt, Ahoj na sobotu,  a tvrdé sparty.
Ohlédnu-li se zpt, co je nkdy prospšné uiniti, vidím sebe samu, jak jásám nad tím, e bude konec vlády jedné strany, e se budeme mít lépe, e budeme moci jezdit do Vídn jen tak, a e všechno bude nádherné, lepší a ješt lepší.
Klíi jsem nezvonila. Nemám ráda davy. Ani na prvního máje mne nikdy nikdo nevidl – a nebylo to njaké podzemní hnutí disident – ale prost nesnáším velké mnoství lidí na malém prostoru. Take jsem na všechno dní, odstartované 17. listopadem, spolen koukala se svým 10ti letým synem  v televizi.
Drela jsem ho u obrazovky tém násilím, a dojatým hlasem jsem mu íkala:“Koukej se synku, tady ti ped oima jdou djiny!“
Vila jsem. Vila jsem ješt i další rok, moná dva, a trpliv ekala, a bude líp.Mezitím se rozpadala manelství mých kamarádek, kdy ON byl zapisáhlý komunista, ONA se zamilovala do Klause a Havla. Pozorovala jsem ty nejrychlejší pevleky a zmny postoj, jen co u bylo jasné, jak to asi bude dál. Ti nejchytejší a nejrychlejší se ani s pevleky moc napárali, šli rovnou na vc. Musím ale piznat, e jsem v tch zhruba prvních tech letech všemu rozumla. Znala jsem jmény, i kestními, celou naši vládu, vdla jsem o nich skoro tolik, jako o svých o hereckých idolech.
as šel. Kráel. Bel, tu klopýtal.
Zákonit jsem mla rozumt všemu ím dál více! Dostávala jsem více informací, mla jsem monost poslouchat neomezen všechny rozhlasové stanice, dokonce i zakázanou Svobodnou Evropu, ale zjišovala jsem, e rozumím všemu ím dál mí.
Pro v našem kraji vyhrála ODS, ale na radnici sedí komunisté s SSD? Pro se komunisté u nás docela dobe domluví dokonce i s ODS, a pro se pusinkovali a následn se zasnoubili na njaký as po pedchozím lítém pedvolebním boji strany SSD a ODS?
Neznám u jména všech politik, jen tch profláklých. Jen tch, na které nco zvláš pikantního prasklo. Navíc se na mj vkus stídají njak podezele rychle.
Nesleduji u rzné nedlní polední debaty, u mne to nebaví. Prost mn to nebaví. Nebaví mne to proto, e tomu jako obyejný lovk nerozumím.
Mj syn to neeší  - toho to programov, stejn jako jeho kamarády, nebavilo sledování politických pí, hádek, podraz a falše  nikdy.
Všímám si ím dál menších úastí na volbách – a nedivím se.
Ale vzpomínám na svého tatínka.
V mládí byl na nucených pracích v Nmecku. Byl dlník, a tak vládu „jedné strany“, té komunistické, pivítal a také vil.
e se bude mít líp, a e se budou mít líp jeho dti.
Prohlédl taky a po letech, a pak se o politice odmítal bavit.
Kdesi jsem etla, e kdy se národ o politiku moc nezajímá, je to dobe, protoe je všechno v poádku. A e a se lid o politiku zajímat zane, znamená to revoluci, nepokoje, zvraty a války.
Uklidnte mne, prosím, e se o politiku nezajímám proto, e je všechno v poádku!
Mám toti takové šimrání za krkem, e není.
Dagmar Jarošová


Komente
Posledn koment: 25.11.2005  10:34
 Datum
Jmno
Tma
 25.11.  10:34 Eva zl pedtucha
 18.11.  22:27 Svatopluk Klie
 18.11.  20:01 Janina souhlas