Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alan,
ztra Hana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohádky „z babiiny krabiky“


Na svoje poslední vnoue – Vendulku – jsem ekala devt let. To u byla pedchozí ti vnouata docela odrostlá. Na rozdíl od nich jsem se jí mohla cele vnovat, jsouc u regulérní seniorkou.


Proívaly jsme spolu dobrodruné vycházky po zahrad, kde rostlo tolik zajímavých kvtinek a ke, kde se na zídce vyhívaly ještrky, cvrci závodili ve cvrlikání, na zelných listech se pásly baculaté housenky bláska, hopsaly tam sýkorky... však to znáte, jak pestrým ivotem ije zahrada. ...“Babi, vem si veliký boty, pudeme na kopec“... no jist, v pantoflích bych se tam sotva vyšplhala. Doprovod nám dlal velký hafan – kavkazan „Loldík“, Vendina chva, dobrá víla a ochránce. To bylo paneku jiné dobrodruství ne dole na zahrad. Obrovské mraveništ lesních mravenc a skoro nahoe s lesem za plotem bylo cílem výprav. „...A plo lezou? A plo nosí semínka? A kde mají dti?...“


To bylo otázek, a z nich babice šla hlava kolem. A protoe takové výpravy byly na denním poádku, zaala o nich babika spisovat pohádky. Teba se budou líbit i vašim vnouatm.


Mara


* * *


… o velké abí svatb


Uprosted zelených luk a polí byl odjakiva jeden malý rybníek. Voda v nm byla istá a teplá, jak ji sluníko prohívalo. Na jeho bezích rostlo vysoké rákosí, kde ml hnízdo chástal, a na nedaleké vrb sedával ledáek, který ve svém barevném kabátku vypadal jako vzácný drahokam. Vyhlíel rybky míhající se pod hladinou a kadou chvilku si na nkteré smlsnul.


Na dn mezi kamínky si svoje domeky stavly larvy chrostík, v písku a bahn se schovávali všelijací ervi a pod hladinou se to hemilo larvikami komár.


Byl to rybníek plný ivota, ale nco mu pece jen chyblo. Vdy v kadé poádné loui musí být aspo jedna ába! Rybníku se stýskalo po abím kukání, a proto poprosil váky, aby se poohlédly po loukách, jestli tam njakou abku nenajdou.


Pešla zima, led roztál a sluníko kadým dnem hálo víc, kdy se to stalo. V tráv na lukách to šustilo, jak se k nmu blíilo plno abek a abák. To váky, kdy se v lét rozletly na všechny strany, kadému vykládaly o smutném rybníku. A tak áby, které to slyšely, se na jae vydaly na cestu. Nkteré musely pes les, jiné to mly blí. Na njaké nebezpeí vbec nemyslely, vdy ápi i volavky si ješt uívali teplouka daleko na jihu a na svoji cestu se teprve chystali. Ne piletí, mají áby dost asu, aby k nmu doskákaly.


To se jich tam sešlo! Sleny abky pokukovaly po pkných abích mládencích a ti se ped nimi natásali a závodili, kdo skoí dál a výš, aby ukázali, jak jsou silní a hbití. Staré matky áby se staraly, aby ta jejich holka mla ten nejkrásnjší závoj a aby bylo dost lahdek pro všechny hosty na svatební hostin. Pozvali na ni všechnu lesní, polní i luní hav a kadý host pinesl njaký dárek.


A tak na jedné míse byla naskládaná hromádka prvních jarních mušek, na jiné zase erstvé íaly, jinde maliké rybky od ledáka, veverky pinesly oíšky a vyloupaná semínka šišek, datel zase ponravy, které vytahal zpod kry.


Cvrek dirigent sestavil veliký orchestr, melák Bruna hrál na basu, luní kobylky vrzaly na housliky, komái zase foukali do píšalek a doprovázeli abí pvecký sbor.


abím enichm to náramn slušelo v novém lesklém fráku, kdy s vyparádnými nevstami vesele v rybníku dovádli.


V pohádkách, Vendulko, kadá správná svatba trvá nejmí ti dny a ti noci. I ta abí veselka se protáhla. Všichni zapomnli poítat, kolikrát sluníko zapadlo do peinek, a veselili se od rána do rána, dokud je ješt nohy nesly a dokud bylo co jíst a pít. Moná, e se tam veselí dodnes. Kdo ví?


Nemli bychom se k rybníku podívat, co íkáš?


Marie Zieglerová

* * *

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 16.04.2015  15:02
 Datum
Jmno
Tma
 16.04.  15:02 Ferbl
 16.04.  09:34 LenkaP
 16.04.  09:03 Von
 16.04.  08:11 kusan.
 16.04.  05:56 Bobo :-)))