Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Horymr,
ztra Bedich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dnes má svátek Kateina

Svatá Kateina byla ve stedovku jednou z nejpopulárnjších svtic. Byla patronkou vzdlání, uenosti a filosofie. Na obrazech bývá zobrazována s meem v ruce a s rozbitým kolem opodál. Nkdy také šlape na postaviku pohanského krále.

 
To vše souvisí se svatokateinskou legendou:   
V Egyptském mst Alexandrii ila nkdy kolem roku 300 kesanská panna Kateina. Byla nejen krásná, ale i velmi vzdlaná. V té dob panoval v oné ásti svta ímský císa Maximinus. Pi státní návštv v Alexandrii ped nj panna Kateina pestoupila a vytkla mu, e podporuje pohanské bohy. Maximinus, který jinak dával kesany okamit házet lvm, zaujat její krásou, dal shromádit své uence, kteí ji mli pesvdit, e se ve svém kesanském zaujetí mýlí. Ona je však pehádala, ím prokázala, e je nejen krásná,  ale i moudrá, ím se dopustila uráky majestátu. Nejdíve byla po dvanáct dní vznna, ale kdy ani potom nepišla ke kíku, dal jí císa lámat kolem. Díve, ne ji kat mohl do kola vplést, sjel z isté oblohy blesk a kolo roztíštil. Jeho tísky zabily nkolik císaových lidí. Ten pak nechal Kateinu sat  meem. V tu ránu se objevili dva andlé a odletli s bezhlavou Kateinou na horu Sinaj, kde ji pohbili.
 
Od té doby se v kesanském prostedí nazývá tato hora v Sinajské poušti horou sv. Kateiny. O tom píše i jeden z eských pán satých roku 1621 na Staromstském námstí, Kryštof Harant z Polic a Bezdruic (1567-1621). Díve ne i on pišel o hlavu, vydal se roku 1598 na dlouhou cestu, kterou popsal ve spisu s nedlouhým názvem "Cesta z Království eského do Benátek, odtud po moi do zem Svaté, zem judské a dále do Egypta a do velikého msta Kaira, potom na horu Oreb, Sinaj a sv. Kateinu, v pusté Arábii leící".
 
Od 14. století bývalo také asté zobrazení mystického zasnoubení sv. Kateiny s Jeíšem. Pi nm pijímá kleíc prsten od Jeíška, kterého drí na klín nebo v náruí Panna Maria. Tomu zpravidla pihlíejí další svatí.

Z eských malí ztvárnil toto téma Karel Škréta. Jeho obraz "Svatá Kateina, patronka filozof" vnoval praské univerzit roku 1658 pozdjší polský král Michal Wisniowiecki, který v Praze studoval.

Katky se dostaly i do lidového rení:
Na svatou Kateinu, schováme se pod peinu. ­ 
Mrzne-li na Kateinu, na Barboru prší.
Chodí-li Kateina po led, chodí Štpán po blát.

Také do eského zempisu se sv. Kateina dostala. Jmenuje se tak obec na Šumav.
Zde byl pohraniní pechod do Nmecka Svatá Kateina-Rittsteig.

Jan Kareta

 Komente
Posledn koment: 26.11.2023  02:31
 Datum
Jmno
Tma
 26.11.  02:31 Vladimr Ki
 25.11.  11:24 Von