Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Monika,
ztra Emil.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Útulný rybník


Já vím, e v echách i na Morav je plno rybník (a jakých!), ale náš stradonický rybník je tak útulný, e má i svého vodníka Baálka, starého dobráka. V první listopadovou sobotu konal se výlov s veškerou parádou, davy lidí, dtí a ps rojily se na hrázi kolem kádí, kde zmítali se prvotídní kapi.


Noc ped výlovem neslo se nad vesnicí jásavé halali, je nacviovali stráci kádí u vypuštného rybníka, majíce ve svém stedu kotlík guláše, pivo aj i rum, dávající horkému aji ten správný šmrnc.


Ráno, ješt se úpln nerozednilo, u byl první na hrázi sám Baálek, objídje své teritorium svdomit na kole. Staral se, aby se rybám zbyten neubliovalo, ale co chvíli usedl stranou ruchu unaven na laviku. Je v tom rybníku u celé vky, není divu, e ho to zmáhá, proto mu i soused Prošek pjil své kolo. Baálek je ve vsi i okolí, kam a jeho povst sahá, oblíben.

 

 

On to také není vodník ledajaký, povst o nm praví, jak e se do Stradonic dostal – on byl pkný chytrák! To prý šel jednou dávno jeden soused stradonický se enou pšky dom a z Kladna. A jak tak jdou, vidí na louce pásti se ovci a nikde nikdo. I hodil si ten mu ovci na záda a e ji ponese dom. Ona se vbec nebránila, a tak se s enou tšili na skopovou peínku. Ale, jak pecházeli lávku nad potokem u stradonického rybníka, ovce sebou škubla a hup – u byla v rybníku. Kdepak ovce, vodník to byl, z vody na ty lidi zavolal podkování za tu donášku a od té doby je tady.


A pro se jmenuje práv Baálek? Protoe ásti obce s rybníkem a mlýnem se íkalo Baálka, dostal ten zelený šibal jméno Baálek.

 


Jsou v pamti doby, kdy rybník ml isté travnaté behy, rostly tu bízky a pod nimi laviky. Na rybníku byly k volnému pouití loky a a v lét jezdili sem lidé z širého okolí na koupaku. To ješt i ve mlýn se pracovalo a pes pevný kamenný most jezdily koské povozy s obilím a zpátky s moukou. Zdejší mlynái pomáhali hladovým lidem v okolí v první i druhé svtové válce.


Dnes, krom kamenné hráze jsou behy bahnité, nový majitel chová tu kapry a na hladin se usadilo mnoství kachen. Stalo se pomalu tradicí, e zdejší výlov podobá se pouti, kde nechybí bohaté oberstvení všeho druhu a k tomu všemu shonu hraje sviná kapela.

 


Okolo poledne ruch pomalu utichal, auta s návštvníky, obtíena rybami, rychle uvolovala tém ucpanou silnici ve vsi, a kolem rybníka se uloilo zas obvyklé ticho. Ješt odvézt kád se zbylými rybami a zavít stavidlo.


Baálek ulehl do svého koutku v rákosí a spí. A se probudí, bude u hladina v rybníku opt stoupat. Zima me pijít.


Text, fotokolá a fotografie: Olga Janíková
Komente
Posledn koment: 02.02.2015  13:24
 Datum
Jmno
Tma
 02.02.  13:24 Ferbl
 01.02.  17:59 Ludk Hork tuln vodnk
 01.02.  13:34 janina
 01.02.  11:48 Von
 01.02.  11:11 kusan