Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BABIBAJKY


Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...


Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.


Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.


Mara


BABIBAJKY
* (14) *


Myslím, e bych ani nemusela nijak glosovat tuhle situaci. Jak dobe ji známe všichni, kdo si neijeme jen tak sami pro sebe, co je sice do urité doby velmi píjemné, ale kdy na budíku ivota cinkne ta pravá hodina, zaneme se ohlíet po ivotním partnerovi. Nechejme stranou to strastiplné vybírání a pemítání a zkoumání, jestli je to ten pravý. Tohle je u vyešená hádanka – táta kaer a matka kaka s kachátkem.


Vbec se nezmýlím, kdy budu tvrdit, e se nepohodli. To vyítavé kchá kchá, to obviující gesto, to ubreené kaátko! Tak copak se stalo? e by se snad táta zatoulal k jinému hnízdeku? e by zapomnl, kudy vede cestika k domovu? e by se mu zalíbila támhleta sthovavá írka? Nebo se jen zapovídal s kamarádem… Jisté ovšem je, e si je svojí viny vdom a podle jeho výrazu meme usuzovat, e se zcela urit polepší, e se to u víckrát nestane, uvidíte, e ne!


Anebo si jen poká, a se matka uklidní a pi první píleitosti si dobrodruství zopakuje? Vdy to pece tak sladce chutná, znáte to! Vy to fakt znáte?!


* * *


Zcela urit je tahle kabela víceúelová. Je dostaten prostorná a hluboká, hodn se toho do ní vejde, je na nákupy skuten ideální. Je?! To myslíte ván? Tak si to vyzkoušejte: na dno umístíme nkolik lahvinek pivíka pro tatínka, pak pidáme pytlík nových brambor k veei, dvoukilovku voavého chleba, vajíka, ale proboha! vajíka a nahoru!! tak dobe, co nám ješt schází? olej, njakou mouku, cukr, maso, mléko u doma taky není, dckám nanuká, nezapomenout na ovoce …


Tak a te tu kabelu pkn vezmte do ruky, doklopýtejte k autobusu, usmívejte se, a si lidi nemyslí, e je tká, a omdlete a doma.


Ovšem dáte-li do ní jen lehkou svainku, pknou froté osušku, krém na opalování a knihu, i kdy pidáte bikinky a dvoulitrovku minerálky, prostor bude zcela vyplnn, ale její váhu nebudete vbec vnímat .


No vida, a pak e všechno není relativní!


* * *To vám bylo jednou jedno velice mlsné srdíko. U odmala si radj zoblo rohlíek se slaounkou marmeládkou ne misku kehkých edkviek. Marn mu maminka domlouvala, aby se místo peslazené limonády napilo isté vody ze studánky, aby nesedlo poád u televizoru nebo poítae a šlo se radj probhnout po lese. Kdy pi tom najde teba njaký híbek nebo bedlu, e mu je pak udlá k veei.


Nad všemi radami srdíko jen ohrnulo nos, a kdy u se dalo do bhu, pak zamíilo do cukrárny pro velikánskou bonboniéru.


Krindapána, to ale dopadne!


* * *


Nedovedu si pedstavit, jak bych peívala, kdybych v tchto skorotropických vedrech byla navíc obalená jemným peím. Ovšem nco jiného je být papuchálkem a moci se máchat ve svích vlnách oceánu. Zatím co já se mohu osvit tak nanejvýš pod sprchou, protoe vlézt si u nás do vody ve volné pírod znamená íkat si o njakou alergii, hopsne si papuchálek do píboje, kdy se mu zachce. No , zachce! Vlastn mu nezbývá ne se tváit, e se mu chce. Jenom necita by vydrel pohled na vn otevené zobáky a adonivý kik sotva opeených papuchálích dátek! A tak sotva se rodi vynoí se zobákem plným sardinek, hned aby se vracel zpátky do vln. Dost moná, e by u radji zstal sedt na útesu, kochal se pohledem na modrozelenou plá pod sebou a pemítal o tom, jaké by to bylo, kdyby se byl býval nehonil za tou baculatou papuchálkou, která ho te popohání, aby nelenošil, kdy dti potebují honem rychle vyrst.


To jsem ráda, e se starosti nevyhýbají ani papuchálkm!


* * *


„...a tak svta Stvoitel, seslal na Zem Pegasa a dal mu rým pytel, a zpívá lidská chasa.
Pegas ml kídla zpuchelý, spad na Nanynku do zelí a, jak ji bránil Jeníek, roztrh s rýmama pytlíek … s rýmama se roztrh pytel. Od té doby kamarád kamarádku mívá rád, milý milou miluje a rým se s rýmem rýmuje … milý s milou se rýmujou …“


Ukamenujte m, ale nic jiného mne pi pohledu na toho krasavce nenapadlo a byla by nenahraditelná škoda, kdyby tento zlomeek písniky legendárních V+W moje vnouata nepoznala. Teba je to pinutí k tomu, aby se posléze, a se s pibývajícími roky umoudí, dopídily písniky celé. K tomu jim peji hodn radosti pi dobrodruném poznávání.

 


Marie Zieglerová

* * *

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 24.01.2015  17:53
 Datum
Jmno
Tma
 24.01.  17:53 milan To jsou literrn lahdky
 24.01.  15:22 Mara
 24.01.  13:29 Vesuvjana dky :-)))
 24.01.  11:19 kusan
 24.01.  08:43 Von
 24.01.  07:46 KarlaA
 24.01.  06:19 Bobo :-)))