Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Beta,
ztra Erik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mla Kolinka obdivuhodnou duši?


Jeden len naší zvíecí rodiny pišel ve vyprávní trochu zkrátka. Nedá mi to, abych nkolika slovy nevzpomnla i na Kolinku – Ceydi Jokoto. Tahle malá kníraka s rodokmenem vlastnila nejednu cenu, byla to kráska pep a sl a taky velká hlídaka a Dagova pomocnice íslo jedna. Kolinka a Dag, to byla dvojka, které by neproklouzla myš, nato koka. Na troufalé koií vetelce byli toti oba obzvláš vysazeni, a kdy se nkterá by i jen omylem piblíila k plotu, spustili takový povyk, e celý Chodov byl okamit vzhru k radosti soused. Byli prost „úasní!“ Dag I. Kolinku za odmnu obas nechával líznout nco ze své plmetrové šavnaté kosti, pravda, kost byla vtší ne ona sama, ale chutnala bájen a to hmodní stálo za to. Ti dva se mli rádi a Dagovi I. jako správnému muskému dlalo dobe, e si ho Kolínka neustále namlouvá a projevuje mu všelijaké nnosti. ulání ucha, to bylo blaho nad jiné krásnjší.


A pak se to stalo. Ti lidští nerozumové pinesli na jejich území prapodivnou kourající hromádku, prý e to chtl nkdo utopit nebo co. Bylo to slepé a holé asi jako myš, koulelo se to bezbrann a nemotorn po zemi a dlalo louiky. Kolinka vychovala a do ivota starostliv vypravila tyi štátka, poslední bylo štn Amanda. Asi se v ní znovu ozvalo její mateské srdce, a tebae kocourek patil k tolik opovrhované koií rase, spustila te za jeho dvemi takový povyk, jako by chtla zboit barák. Neodhadli jsme hned, co ten alostný štkot znamená, e to je zvíecí soucit nás opravdu nenapadlo, ba naopak, ješt jsme Kolinku podezívali z toho nejhoršího. Dvee byly od ní celé poškrábané, jak na n skákala a bušila tlapkami. Všichni jsme se zaali obávat o její zdraví. Vdy byla ji dáma v letech, snadno se jí z toho rozílení mohlo nco zlého pihodit, a co by si panika bez ní poala! A tak jsme jí co nejlépe konejšili, jen aby se uklidnila a nechala kocourka na pokoji. Však my u to njak zaídíme, kdy ho tu nechce, íkali jsme si. Teba pemluvíme návštvníky galerie, snad se nkdo nad tím chlupatým klubíkem slituje.


Jednou ráno v tom chaosu jsme zapomnli zavít dvee do pokoje, kde jsme Bertíka ped uštkanou Kolinkou schovávali. Snad ekala jen na tenhle okamik! Bleskurychle vnikla do pokoje – a svte div se!! Ne se kdo nadál, Kolinka se pitulila k Bertíkovi, objala ho packami a pomohla mu na svém bíšku najít, co poteboval. Od té chvíle ho u od sebe nepustila. Kojila ho, chránila, uila ho jako by byl její vlastní. A my? Nám nezbývalo, ne se stydt za všechno podezírání a Kolince se omluvit. Kolinka Bertíka kojila ti msíce a tyhle intimní chvilky opravdu vychutnávala, pi tch se nedala niím rušit. Bylo to moc krásné období pro nás pro všechny. Ped oima nám probíhalo a neskutené, šastné a láskyplné divadlo. No eknte sami, nebyla to krásná a ušlechtilá bytost tahle Kolínka. Nezaslouila si obdiv – vzít za vlastní mrn jiné rasy? Dovolila nám nahlédnou do svého svta zvíat a pozastavit se nad svtem lidským.Pi odchodu dušika rozezvuela sirénu nezabezpeeného domu - technická záhada?


Odešla a zanechala po sob úctu, obdiv i kousek tajemství.


Vybráno z knihy Václava idka a Blanky Kubešové Kolja... to neznáte mého psa!


Emilie Krulíková


EMILIE KRULÍKOVÁ, po studiu mící a ídící techniky pracovala jako asistent ve Výzkumném ústavu sdlovací techniky. Ve volných chvílích se vnovala práci s dtmi, organizovala a vedla letní tábory, vnovala se rzným výtvarným aktivitám. Je enou nedávno zesnulého malíe Zdeka Hajného a od roku 1994 editelkou jeho Galerie Cesty ke svtlu, kde krom výstavní innosti me uplatovat svj smysl pro cit a dobro v práci humanitární i výchovn vzdlávací. Jedním ze splnných sn je i denní pée o psa, kocoura a další zvíátka.


* * *
Foto Emilie Krulíkové s kocourem Bertíkem © Václav idekKomente
Posledn koment: 15.04.2014  08:43
 Datum
Jmno
Tma
 15.04.  08:43 Von
 15.04.  05:59 Bobo :-)))
 13.04.  16:41 Von
 13.04.  12:48 Vclav idek
 13.04.  11:48 Blanka K.
 13.04.  07:52 Inka
 13.04.  07:24 LenkaP
 13.04.  07:13 MilunaH