Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tana,
ztra Arnot.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Senior beznové pranostiky


Bezen je sice povaován za první jarní msíc, ovšem peváná jeho ást a na velké ásti našeho území zaíná klimatické jaro a s prmrnými denními teplotami nad +5°C. (za 24 hodin) koncem msíce. Proto také beznové pranostiky jsou ješt vtšinou zimní, ovšem s netrplivým oekáváním jara. A tak máme jedno hezouké mezimsíní pechodové rení –
Jestli únor honí mraky, bezen staví snhuláky.


1. 3.
Svatá Eudokie psa a po uši zavje.
Tuto krutou kynoloku v kalendái nehledejte,
dobráckému Bedichovi dnes radji pednost dejte!


2. 3.
V beznu vítr z bízy fouká – další Aneka se kouká,
jak ze strání sníh se ztrácí, pupence se nalévají, pilétají první ptáci.


3. 3.
Beznové slunce má krátké ruce.
Kamil má naopak ruce dlouhé.
Nkdy se oteplí docela prudce,
jindy se dostaví náznaky pouhé.


4. 3.
V beznu prach – jistý hrách,
bude tedy na em kleet,
Stelinka nemusí breet,
byla hodná, nemá strach.


5. 3.
Napadlý sníh beznový, oseníku nehoví.
Kazimírovi to hoví, nikomu to však nepoví -
on i jeho kamarádi beznový sníh mají rádi.


6. 3.
Na svatého Bedicha slunko teplem zadýchá.
Miroslav se nezadýchá, tuhle potí nezná,
Bedíšek dnes má svj svátek u prvního bezna.


7. 3.
O svatém Tomáši sníh bedne na kaši.
Pi jasném poasí sníh v noci nebedne,
bume ale rádi, bedne aspo ve dne.


8. 3.
Lépe od hada být uštknut, ne v beznu od slunce ohát!
Gabriela nesouhlasí, na hory se práv chystá,
krémy u má pipravené, ped sluníkem je si jistá.


9.3.
Na svatého Františka déš – neurodí se brambory.
Naši prapedkové milí, v tomto rení pekvapili.
Z neznámých dvod Františku zmnili na mue,
transvestitismus však docela urit za tohle neme!


10.3.
Mrzne-li na den tyiceti muedník,
pijde ješt tyicet ranních mrazík.

Viktorka pomalu do snní odplouvá,
tyicet na dvacet urit usmlouvá.


11. 3.
Bezen – za kamna vlezem.
Všichni se tam nacpat chceme,
a kdy se tam nevejdeme,
do krmy se svezem.
Co na to dnešní Andla? Hlavu si s toho nedlá!


12. 3.
Na svatého ehoe áp letí pes moe.
Všichni sthovaví ptáci cestou hnojí vegetaci, co se jist cenní.
Kdy však obas medle utrousí to vedle, to u píliš dobré není.


13. 3.
Mnoho deš beznových – hubené léto.
Rena si tímto rením vbec není jistá,
proto radj zase další dietu si chystá.


14. 3.
Panská láska, enská chu a beznové poasí není stálé.
Matylda je zkušená, a proto prý souhlasí.
Nestálá je chu i láska a zejména poasí!


15. 3.
V beznu stár - boj se már.
Jak morbidní – vida, vida – íká dneska mladá Ida.
Nám pece úpln staí, bát se teba chipky ptaí.

 


16. 3.
Híb, štn a dít beznové dobré bývá.
Herbert na to moude kývá, ano, ano, tak je to.
Plánují s Elenou poetí – práv na léto!


17. 3.
Mrzne-li na svatou Gertrudu, mrzne potom ješt tyicet dní.
Vlastík se potají za naše prapedky stydí,
proboha co jen to na téhle íslici vidí?


18. 3.
V beznu sýkorka volá: rozsívej, rozsívej!
Eduarda popohání – nezívej, nezívej!
Sýkorce hned podkuje jarní rozséva,
ona za to zatrylkuje – není za, není za.


19. 3.
Svatý Josef s tváí milou koní zimu plnou.
Není svátek jako svátek, dneska bude pkný zmatek
hospody se naplují, všichni se tam hrnou.
 


20. 3.
Na svatého Jáchyma skonila se u zima.
Ano, jist, je to prima, však to taky trvalo!
Svtlana se nejvíc tší na svou jarní trvalou.


21. 3.
Na svatého Benedikta má se jemen a cibule síti.
Radek nemá ádná pole, nevzdává se však své role,
Rovnodennost – rovnononost všude kolem cítí.


22. 3.
Na Kazimíra pohoda – pro kobzole úroda.
Leona si neví rady s bramborovou plodinou,
snad se to dá dohromady, poradí se s rodinou.


23. 3.
Jestli bezen koich stáhl, duben rád by po nm sáhl.
Ivona je ochranáka, koich pro ni cenu nemá,
dleitjší je pro ni kadá ijící tvá nmá.


24. 3.
Mlha v beznu znamená za sto dní bouku.
Naši švarní pedci milí tyicítku peskoili.
Gabriel dnes pemítá -
moná, e se pouili – stejn nerad poítá.


25. 3.
Jaro zvstuje Zvstování, ale zimu ješt nezahání.
Marián dnes v kalendái u se ale jarn tváí.
Pome tu mršku vyhnat, doma nemá ádné stání.


26. 3.
Jak prší v beznu, tak také v v ervnu.
Jestlie prší ráno, pak máme vystaráno,
no a kdy prší v poledne, Eman a do ervna dohlédne.


27. 3.
Jaké poasí na svatého Ruperta, takové bude v ervenci.
Na tak dlouhé pedpovdi pedkové si troufali,
my jsme dneska spolu s Ditou z toho celí zoufalí!

 

28. 3.
Kolik beznových mlh, tolik ervencových liják.
Teprve dnes Soa vidí, pro mlhy tak nenávidí.
Zkušenost nás ale pouí, e mlhy za liják neruí.


29. 3.
V beznu kdy se práší, stromy brzo raší.
Taána vysouší meze, jaro u na ni leze.
A kdy prší, vydrí to, aspo vzejde pkné ito.


30. 3.
O svatém Kvirinu u je teplo i ve stínu.
Kdy se teplo nedostaví, Arnovi to moc nevadí,
bude-li mu trochu zima, tak teplomet nasadí.

 

31. 3.
O svaté Albín je u u nás po zim.
Pranostika explicitn, tak íkajíc – basta – fidli,
s Kvídem zimu ukonuje a nabízí jaru idli.


Vladimír Vondráek

* * *

Zobrazit všechny lánky autora
Komente
Posledn koment: 02.03.2014  10:22
 Datum
Jmno
Tma
 02.03.  10:22 Jarmila
 02.03.  09:18 Von
 01.03.  11:12 La K.
 01.03.  09:44 Blanka B.
 01.03.  09:40 Vesuvanka dky
 01.03.  07:04 MilunaH
 01.03.  06:19 Petra
 01.03.  06:12 Kvta