Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!


Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.


Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz  Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.


Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.


Jak jsem stavla snhuláky


Kdy jsem naveer po vydatném celodenním snení istila dvorek a kolem mne se a po umáek boila do návjí malá plpudlinka Jessinka a kolem ní poskakoval obr briard Kapi, vzpomnla jsem si na podobný veer ped lety a taky na to, e jsem o jeho prbhu tehdy napsala a do sloky Naši psi pak peiv uloila povídání pro rodinnou kroniku. Podlím se s vámi o vzpomínku na nádherné psí kamarády a dva snhuláky. Dnes jsem na stejném míst taky jednoho postavila.


* * *


Mohla bych zaít jako v pohádce – bylo nebylo – snilo jako o závod pár dní. Zaalo to docela nevinn jemným popadáváním snhu. Co snhu – to bylo spíš snhové tušení, co se dalo poznat jen tak, e lovk zvedl obliej k nebi a na nm ucítil jemounké studeníko, jak si sedala jedna vloika za druhou. Milo. Slabounce ale vytrvale.


Pes noc se ze snhového mení stalo docela silné chumelení, a ho nakonec bylo pkných pár desítek centimetr. Ani jsem se nemohla v pantoflích dostat k brance, abych vypustila naše nedokavé chlupatiny. Toili se ti dva braši kolem mne jako káa v epci, a kdy mi padesátikilový Lordík pišlápl pantofli a utrhl ji, šlápla jsem si bosky pímo do snhu. Tak si kluci museli pokat, ne jsem se doma poádn obula do snhulí a pebrodila se k brance. Vyletli z ní jako vystelení z praku.


Záplava snhu ovšem ekala, e ji nkdo uklidí. Proházela jsem si cestiku všude, kde jsem ji potebovala. Byla to pkná prácika na istém vzduchu. Kdy jsem se pustila do schod, objevil se Marek , aby s traktorkem s radlicí shrábl cestu od naší garáe k brán, jinak bychom nemohli ani vyjet na poslední pedvánoní nákupy. A jak byl v tom pracovním nadšení, shrábl i všechen sníh na dvoreku do dvou hromad.


Kdy jsem veer mla po vší práci, pustila jsem se do prvního snhuláka pímo u branky, kde byla vtší hromada. Povedl se mi. Na hlavu dostal široký kastrol, pusa od ucha k uchu, oi a knoflíky podle pedpisu. Jen jsem pro n musela podniknout výpravu dol do kotelny, kde ješt zstala zásoba koksu. Pak jsem si naapkala plno snhu a do špajzky, abych se dostala k mrkvi ukryté v lednice. Byl z ní nádherný snhuláí nos. Taky staré ometené košt se našlo a do druhé ruky kanystík s nemrznoucí smsí, aby se mohl napít, kdyby ml íze.


Všechno moje lopocení sledovali zvdaví psi, které jsem u pedtím zavela do kotc, aby se mi nepletli pi práci pod nohy. To oni velice rádi, jsou zvdaví jako báby na pavlai. Spokojena s výsledkem svého snaení jsem je pustila z vzení a šla se ohát dom. Z kuchyn jsem se pak zálibn dívala na ten skoro umlecký výtvor a cosi se mi nezdálo.e bych špatn vidla?! Mému krásnému snhulákovi chybla ta ervená mrkvová chlouba. Musela jsem to zkontrolovat zblízka. Nemýlila jsem se. Pak mi to došlo! Cedrik! To je pece napolovic vegetarián! Jen co jsem zvýšila hlas, zajel do boudy jako blesk. No, další mrkev jsem za tchto podmínek u nehodlala obtovat, a tak má milý snhulajda místo nosu krásnou snhovou bambuli.


Mnozí naši sousedé si pletou vánoní svátky se Silvestrem, bouchají taskavými kulikami a vypouštjí svtlice. Naši dva psí hromotluci jsou na tohle poínání velice alergití a hlavn Lord se vrhá proti plotku se strašným vztekem. Myslím, e kdyby se tm oslavencm dostal na kobylku, hodn dlouho by si nezabouchali. Ale pro se o tom zmiuji? No, chtla jsem zstat jen u toho jednoho snhuláka, ale vidla jsem, jak se Lord odráí od hromádky snhu, která zstala u plotu, a dostala jsem strach, e najednou zjistí, e ten plotek me a umí peskoit. Tak jsem se pustila do druhého snhuláka a pro jistotu jsem ho postavila uprosted dvoreku, aby si z nho milovaný kavkazan neudlal trampolínu. Povedl se. Usmíval se do noního ticha tak roztomile, e jsem ho chtla njak odmnit. Dostal krásnou ervenou šálu kolem krku a já konen mohla jít dom.


Dom! Kdyby v kuchyni to okno nebylo, tak bych aspo nevidla, e mému v mrazu uplácanému snhulákovi chybí ta šála. Co se týká mých chlupatých milák, moje tušení mne klame jen málokdy. Znám je jako svoje nejstarší boty. Tentokrát tím zloincem nebyl vlkodav Cedrik ale Lord. Teba tu šálu snhulajdovi závidl, to nevím, ale sebral mu ji a odnesl ji daleko od nho. Dobe, tak jsem mu vynadala. Jene kavkazan Lord není vlkodav Cedrik, ten do boudy neleze, kdy nco provede, ten má jinou obranu. Pane, jaké on umí udlat nevinné psí oi a jak se umí divit, pro mu tepu uchem?!


Kdy jsme se píští den probudili do mrazivého sluneného rána, moje první kroky vedly ke kuchyskému oknu. Kdo chce hádat, jestli ml snhulák šálu nebo neml, prohádal by. Co šálu, vdy on neml ani hlavu! Kapitulovala jsem, a protoe mu pes noc navíc psi dali najevo, co si o jeho pítomnosti na jejich dvorku myslí a za trest ho poádn oznakovali, radj jsem ho na lopat vynosila ven. Aspo budou mít naše bízky na jae dost vláhy.


Marie Zieglerová

* * *
Foto © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 03.12.2013  08:53
 Datum
Jmno
Tma
 03.12.  08:53 Inka
 02.12.  21:12 peter dk
 02.12.  18:22 Mara vem
 02.12.  17:20 La K.
 02.12.  15:34 Blanka B.
 02.12.  12:57 imra/saaL
 02.12.  11:01 Vesuvanka dky
 02.12.  10:53 janina