Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Slavomr,
ztra Zdenk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat. Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.


Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.


Tomáš Mácha: Dopis syna tátovi
(Vzpomínka na otce - malíe a grafika Jana Máchu, oima jeho syna)


Ahoj táto,


pemýšlím, co mám o Tob napsat. O cizích se mi píše dobe, by znám jejich ivot a slabosti z hlediska mého povolání daleko mén ne Tvoje.


S Tebou jsem proil první ást ivota a pak jsi m zistajasna opustil bez jediného slova rozlouení a nechal ivotu napospas, mn bylo ticet a Tob jen padesát osm. Kdy jsem se rozhodoval, co ze m bude, vymluvil jsi mi, abych T následoval.


íkal jsi, dva malíi v rodin to je moc. Pemluvil jsi m, abych šel hledal právo a spravedlnost, moná, e to bylo i trochu vypoítavé z hlediska znalosti autorských práv. Popostril jsi m na cestu profesním ivotem ne zrovna lehkou, ale podobnou, lovk se v ní neme schovávat za druhé a musí nco dokázat a být profesionál, tak jako jsi byl Ty. Ale kousek svého pedurení jsi ve mn zanechal, malování mi zstalo jako koníek.


Kdy chodím po Starém Mst a Malé Stran, jsem okouzlen, s jakou pelivostí jsi zobrazoval Prahu, jak jsi ji znal a hledal místa, která turistické cesty míjejí. Z Tvých obraz vyzauje okouzlení a láska k matce mst. Nejsou to tisíckrát okoukané pohledy na Prahu.


Nebál ses vyšplhat na stechu Národního divadla a namalovat Trigy, zdolat desítky schdk do ve kostela sv. Tomáše, abys vidl sv. Mikuláše jinak, nemaloval jsi fotografie pro turisty, jak je dnes „dobrým zvykem", ale chtl jsi zachytit prchavý okamik s vypjatou atmosférou prodchnutou kadodenními ivotními dramaty.


Kdy jsem s Tebou byl v litografické díln a mohl T pozorovat pi práci, ale i spoustu Tvých koleg, obdivoval jsem, jak jsi pesn vdl, kam kterou barvu nanést na válec litografického lisu, aby výsledek byl takový, jaký jsi chtl. Tvé profesní hádky s tiskaem, zda to tak jde i ne, jsi vdycky vyhrával. Byl jsi první na svt, kdo vytiskl více litografií z jednoho kamene, celkem osm a byla škoda, e Tvých znalostí nebylo vyuito i pro další zaínající grafiky. Nakazil jsi m, dovolil jsi mi za Tvého pispní namalovat a vytisknou ti litografie. Pi té tetí jsem si myslel, e u vše umím a Ty jsi m moude nechal napospas mému klamu, abych poznal, e kadá rada je drahá, zvlášt ta která mi me pomoci. Nemohl jsem se na Tebe zlobit, e obrázek byl jiný ne jsem si pál. Obdivoval jsem Tvoji dokonalost v kresb a dodnes si pamatuji Tvá slova: „Kdy nco namaluješ, pedstav si, e to obivne, nedej boe, aby t to pronásledovalo s berlemi a ty jsi ped tím utíkal.


"Vzpomínáš, kdy ses vrátil z Expa 58 z Bruselu a pivezl jsi mi modrý svetr s prouky na zip, který jsem si veer okamit oblékl a nakonec jsem v nm i usnul? U ho nemám, ani by mi nebyl, ale Tvá litografie z cyklu „Velkomsta v noci" Brusel mi visí v kancelái i doma.


Ten rok jsi namaloval i New York - Manhattan, kterému vévodil Empir State Building a jeho špice se zrcadlila v noní obloze. Neml jsi monost krom z letadla, kdy jsi letl na Kubu kde jsi ml výstavu, vidt ho na vlastní oi. Snad i proto - a také z lásky k Armstrongovi - jsi pak v roce 1963 namaloval druhý obraz z Manhattanu, který jsi nazval Luis Armstrong. Byla to Tvá fikce z okouzlení z jeho zpvu a muziky, kterou jsi nejradji poslouchal, kdy jsi maloval. Nemohl jsi tehdy ani tušit, e tento pohled je vrnou kopií Time Square v New Yorku.


Pamatuješ si? Jak Tvj kamarád Láa, který byl nkolik let v USA, kdy se vrátil, Ti celý nadšený íkal: „Honzo, stál jsem v New Yorku na Time Square! Akorát tam nebyl plakát Armstronga.


"Ped rokem a pl jsem na Time Square stál poprvé i já. Nedávno jsem se z New Yorku vrátil opt. A opt s niterným pocitem jaká je škoda, e ani jeden u nejste mezi námi.


V duchu jsem Ti ekl: „Táto, schází tam jen ten Armstrong, tak si ho jdu alespo pustit. Nechce se mi vit, e jsi tam nikdy nebyl."


Tvj Tomáš

***

Fotografie © z archívu Tomáše Máchy

Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 25.11.2015  15:46
 Datum
Jmno
Tma
 25.11.  15:46 Vra Strakov roz. Hunatov
 19.08.  21:23 Tom MCHA
 19.08.  20:33 La K.
 19.08.  17:46 Hana
 19.08.  16:36 Jitka
 19.08.  15:58 Ivo
 19.08.  12:03 Blanka B.
 19.08.  07:48 LenkaP
 19.08.  07:15 Zdenka