Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Tana,
ztra Arnot.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Olympijské zajímavosti


Nyní je naase zamit se na nkolik meteorologických a klimatologických posteh z novodobých Olympijských her. O úspchu našeho Hudce na berlínských Olympijských hrách v roce 1936, kde i sportovní gymnastika se odbývala pod širým nebem, jsem se u zmínil, z londýnských OH si pak meme pipomenout první Zátopkovy medaile, z nich jednu stíbrnou vybojoval v dešti.


Z našeho pohledu pak byla zajímavá na píklad olympiáda v Melbourne v roce 1956, která byla první na jiní polokouli, a tak krom nezvyklého klimatu se konala pro vtšinu závodník ve velmi neobvyklé dob – na pelomu listopadu a prosince. Jako patrioti se ale musíme podívat zejména do Mexika, kde v roce 1968 naši sportovci záili nejvíce. Pivezli 7 zlatých medailí (z toho jen V. áslavská 4), 2 stíbrné a 4 bronzové. V hodnocení národ jsme tehdy byli podle potu všech medailí na 9.-10. míst a podle zlatých medailí na 7. míst!


Tyto hry se konaly pro nás stedoevropany i pro pevánou ást dalších úastník ve velmi nezvyklé nadmoské výšce (2300 m n/m.) a také opt i v dosti nezvyklém termínu – od 12. do 27. íjna. A tak sportovci mli poádn posunutou závodní sezónu! Termín byl vybrán zcela správn z klimatických dvod, nebo sice tropické, ale horské klima skýtá v tomto období ideální podmínky – maximální denní teploty kolem 20°C. a zejména je velmi malá pravdpodobnost a navíc jen slabých sráek, prmrn jen 3 – 5 dn v msíci, i kdy v tomto pípad klimatické údaje ponkud selhaly. Pesto na tchto hrách padlo 43 svtových rekord, zejména v plavání a v lehké atletice. V bazénu tém kadý skok do bazénu znamenal svtový, nebo alespo olympijský rekord . Na lehkoatletickém oválu se zde poprvé belo v olympijském závod na 100 m v ase pod 10 sekund a v trojskoku padl svtový rekord dokonce 5x! A jeden další svtový výkon doslova ohromil celý svt.


Dvaadvacetiletý americký dálka Bob Beamon pekonal jediným povedeným pokusem stávající svtový rekord ve skoku dalekém o více ne pl metru výkonem 890 cm! Zcela jist mu k tomu pomohla jak nadmoská výška s idším vzduchem, tak i zejm povolená podpora vtru. Jako kuriozitu meme uvést, e tento výkon museli rozhodí mit klasicky ocelovým pásmem, nebo kolejnika moderního optického mícího zaízení byla krátká! Tento výkon je olympijským rekordem dodnes, jako svtový rekord vyel 23 let a byl pekonán a v roce 1991, kdy na mistrovství svta v Tokiu skoil další Amerian M. Powell o 5 cm dále. A meme i pidat vtrnou epizodu z tohoto Tokijského závodu. Fenomenální atlet C. Lewis zde skoil 891 cm, pokus byl regulérn uznán do závodu, ale kvli nepovolené podpoe vtru není zaznamenán ve svtových tabulkách.


Další nevídaná událost se stala na Zimních olympijských hrách v Japonském Sapporu v roce 1972. Klimatické podmínky poátkem února se sice od tch našich liší pouze v niších noních minimálních teplotách, ale hlavn kvalita snhu tam je jiná. A tak tento místní sníh nahrával do noty Japoncm. Ve skokanském závod na stedním mstku (kritický bod 60 m) dominovali Japonci, kdy vyhrál J. Kasaja a i další dv místa na stupních vítz obsadili Japonci. Náš J. Raška byl 5. a K. Kodejška 7. Po nkolika dnech se Evropa chystala oplatit Japoncm tuto svou poráku v závod na velkém mstku s kritickým bodem 90 m. A to, co se odehrálo v tomto závod, skokanský svt ješt nikdy nezail a také u asi nezaije! Kdy se spouštl po nájezdové vi ke hran velkého mstku Polák W. Foruna, jist netušil, jak jeho skok dopadne.


Odraz mu vyšel, letová fáze se také povedla a tsn ped doskokem pišel poryv vtru, který ho nadnesl a prodlouil jeho skok o více ne 10 metr! Protoe Fortuna doskok zázran zvládl, dopadl do vzdálenosti 111 m, získal 130 bod a vedl o 5 bod ped Kasajou, který skoil 106 m. Pes hranici 100 m se dostal u jen Nmec M. Wolf a náš Raška pak byl s délkou 99 metr na 4. míst. Druhé kolo pak pineslo nevídané zmny v poadí. Pes 100 m opt skoili pouze ti skokané, ale mezi nimi nebyl ani jeden z favorit! Kasaja skoil jen 85 m, Raška 89 m, vedoucí Fortuna jen 87,5 m a zcela propadli i další Japonci. A to doslova, nebo všechny tyto skokany naopak vítr „uzemnil“! Nejlépe se skok vydail Švýcaru Steinerovi. Skoil 103 m, a pestoe byl po prvním kole a osmý se ztrátou tém 30 bod za Fortunou, vyneslo mu to stíbrnou medaili, Kasaja skonil 7. a Raška 10. Po dosti dlouhém pepoítávání bod Fortuna porazil Steinera nejmenším moným rozdílem o 0,1 bodu! Fortuna tak získal pro Polsko první zlatou medaili v této disciplín.


Vítr se výrazn podepsal i na prbhu Zimních olympijských her v kanadském Calgery v roce 1988, a to dokonce nkolikrát. A opt to byla vlastn kombinace podmínek klimatických a povtrnostních. V mírném horském klimatu jsou v této oblasti prmrné teploty v únoru asi o 8°C. niší ne u nás, ale z povtrnostního hlediska je tohoto prmru dosahováno znanými teplotními výkyvy, které zpsobuje vítr zvaný chinook. Je to teplý vítr podobný alpskému fénu, fouká od západu a na závtrné stran heben Skalistých hor zpsobuje velmi rychlé oteplování, nkdy o více ne 10°C. bhem necelé hodiny! A tak na tchto hrách se zpoátku udrovalo mrazivé poasí, pak bylo tak vtrno, e se závody skokan musely nkolikrát odkládat. Fin M. Nikänen získal ti zlaté medaile (na obou mstcích a v závod drustev), ale ani našinci nevyšli na prázdno. Na velkém mstku byl P. Ploc druhý, J. Malec 3. a J. Parma 5. Nápor chinooku pinesl v druhé polovin her výraznou oblevu, a tak zejména pi beckých disciplinách bylo velmi tké zvolit správné mazání lyí. Povedlo se to našim bcm ve štafet na 4x10 km, kdy velmi pekvapiv vybojovali bronzovou medaili.

Jist by se ješt našla celá ada doklad, jak naše atmosféra ovlivuje tak i onak všeliké vrcholové sportování, ale jako malý dkaz snad tchto nkolik olympijských píbh postaí.


Vladimír Vondráek

* * *
Kolá anotaního obrázku pro SeniorTip © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 19.08.2013  10:02
 Datum
Jmno
Tma
 19.08.  10:02 Von
 17.08.  06:13 Bobo :-)))
 15.08.  18:36 imra/saaL
 15.08.  15:14 Josef