Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Marie Zieglerová: BABIBAJKY (4)


Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.

Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.


Mara


BABIBAJKY
* 4 *


A já malé poup, musím státi v kout. Byla jsem moc nedobrá, mamince jsem odmlouvala, svoje hraky nesklidila, polívku na stl vylila, noikama dupala a pkn se vztekala. Te si tady pofukávám, trucuju a just hodná nebudu! Mama mn na zadek lepla a do kouta poslala, vbec se jí nelíbilo, co jsem dlala.
Ale no tak, drahé dít, jen si postj v koutku, taky by ses mohla dokat bezového proutku! A t párkrát pkn štípne, však ty rychle pochopíš, e tvj odpor a vztekání k výprasku t vedou blí. Ten je horší neli koutek, take pesta trucovat, udlej, co mamka íká, a meš si zase hrát.
(Mezi náma dvatama: která me íct, e se jí to netýká? Jsme v tom v obou podobách od vk do vk! A holky, piznejte se, která mám za zády nevyplazovala jazyk?!)


* * *


Tak co s tímhle kocourem? Je to poádný potmlucha, staí se na nj podívat. Myslíte si, e se tak blaen tváí, protoe si nachytal pár myší k veei? Vdy my dobe víme, e kocoui se zrovna s chytáním myší nepetrhnou, to nechávají kokám, oni spíš takhle poíhat si nkde na stehlíka nebo sýkorku, nebo navštívit teba kosí hnízdeko s holátky. Anebo se vloupal do spiírny a ochutnával erstvou hustou smetánku? To by mu tak bylo podobné, mlsnot jedné vypasené.
Známe ovšem ješt i jiné dvody, pro by se mohl milý kocour tak škouit. Vdy mu staí posadit se za komín a zamoukat a hnedle se za ním zaínají trousit koky z celé ddiny. Dlá mu to dobe, ale taková poádná bitka se árlivými kamarády, i kdy nkdy koní natreným uchem nebo dírou v koichu, velice srdíko potší.


* * *


E hu ola kvi kvi á á, la baku! Í kewu brm brm ú kokóta ú? Plc ze le am fu. Wukeky daj baj, Kiwik, míoks od ouh, ohci. Inhop oj, Miwik jo uu, p tim subumo, ka o menhits!
Peklad: (A hoši, nechome moc daleko ! Co kdyby se v tom koví nco schovávalo? Tady jsme ješt nebyli, musíme být opatrní. Zdá se, e je istý vzduch, to se mn hodí, Kiwíku, skoím si na chvilku do houštinky, njak mn rozbolelo bicho. Jo, ale pohni, major Miwík je u nervózní, za pt minut zaíná zápas subumo, tak a to stihnem!) Konec pekladu.
Odletli a od té doby na naší planet rostou híbky.


* * *


Jo ták! Ješt jste si nepeetli dnešní noviny, ani si od rána nepustili rádio? Take vbec nevíte, e na celém svt zaala stávkovat strašidla! Od nejmenších strašidýlek po nejhroznjší bubáky. Nevadí jim mrazivá zima ve starých hradních chodbách, nevadí jim smutné soví houkání, ani e na n u skoro nikdo neví. Ale s tém absolutní elektrifikací jsou stále h k sehnání kostelní svíce, které navíc pi kadém závanu prvanu zhasnou. A co je to potom za kvalitní strašení, kdy jeden musí poád v záhybech prostradla hledat sirky, které, navíc zavlhlé, nedají ani jiskiku nato plamínek. Takhle aspo baterka kdyby byla! No tak, bute s námi solidární, my se vám odvdíme strašením na nejvyšší úrovni! Víte, jak vydláte na cestovním ruchu? A spokojenost bude na obou stranách!


* * *


To se jednou jeden havran pi hledání potravy zatoulal do cizího lesa. Bh ví, e by to normáln neudlal, to by mu tak ješt scházelo vlézt nkomu do revíru! Jene hlad je hlad, na dlani chlup neutrhneš a koukáním na krásu pírody taky bicho nenasytíš. No a protoe to byl les neznámý, lidskou sekyrou ješt nedotený, nevyznal se v nm.
… co bych za to dal , kdyby tady byl aspo rozcestník!
A byl! To koukal, milý havran! Asi jako vy.
...co to je za legrácky ? Jaképak TAM a SEM? Piletl jsem pece od TAM SEM a to znamená, e jsem te TADY a pro to neukazuje taky JINAM? …
A protoe byl hodn hladový, rozílil se a poádn zakrákal. A to byste nevili, kolik kamarád se mu ozvalo docela blízko. Kdy se do sytosti nachechtali, pozvali ho k hostin, posadili jej vedle pkné havraní sleny a na jedné vtvi hustého smrku mu pidlili místo na spaní. Bydlí tam s nimi dodnes. A do toho lesa jednou pjdete na procházku, teba vás k tomu rozcestníku zavede. Otázka je, jestli umíte krákat?!


* * *

Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 11.08.2013  18:49
 Datum
Jmno
Tma
 11.08.  18:49 Inka
 11.08.  07:59 Jarek
 10.08.  14:30 Mara
 10.08.  13:52 Blanka B.
 10.08.  13:14 MilunaH
 10.08.  12:19 Bobo :-)))
 10.08.  10:45 Pepa
 10.08.  07:52 LenkaP