Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Trochu zneuitá vlastenka


Napadlo mne to u na poátku psaní o obrození. Nebyli jenom pánové v amarách i na barikádách. Byly také dámy, vlastenky. O Nmcové i Svtlé jsem u psal. Psal jsem i o jejich pozdjším sporu – zdá se, e Svtlá byla v mnohém ena tvrdá, nekompromisní. Je ovšem ješt tetí ena a vlastenka, která si zaslouí naši pozornost. A je skoro charakteristické, e tak jako Nmcová a Svtlá byly rodem Nmky, platí to i pro tu tetí.


Bohuslava elakovská-Rajská (1817 – 1852) je trochu neprávem zapomíná. I ona si zvolila být eškou. Také vzešla z cizího prostedí, ale stala se postupn vrnou a zapálenou eskou vlastenkou. Celá její rodina je pozoruhodná. Otec, Antonín Mikuláš Reiss, byl na svou dobu pomrn vysoký úedník, který z Nmecka utekl ped francouzským zatykaem, Evrop vládl Napoleon. Utekl a il v Romitálu pod Temšínem, kde se velmi pátelil s J. J. Rybou, dokonce se tvrdilo (myln), e ho našel po jeho sebevrad. Ml ti dcery, jednu Ryba dokonce uil esky a byl asi dobrý pedagog. Ze všech vyrostly velké eské vlastenky. Jedna se stala enou doktora Staka, druhá advokáta Frye a tetí, Bohuslava, pipadla vdovci elakovskému.


Bohuslava Rajská byl umlecký pseudonym Antonie Reissové, v mládí krásné a vyhledávané eny, velké pítelkyn Boeny Nmcové. Ob byly ve své dob uznávané krasavice, ob nco vdly i o nešastné lásce. Je známé, e Nmcová kamarádce Antonii-Bohuslav rozmlouvala lásku k slovenskému básníku Hroboovi. Naopak jí ovšem doporuila, aby se stala chotí ovdovlé hvzdy eského nebe, F. L. elakovského. K tomu ji pemlouvaly i sestry, a tak se krásná Antonie ze dne na den vzdala lásky ke slovenskému rozervanému básníkovi a odjela do vzdálené Vratislavi starat se o tyi elakovského siroty.


Manelství to nebylo šastné, elakovský byl skoro o dvacet let starší a velmi pedantický vysokoškolský pedagog, z básníka u v nm asi mnoho nezstalo. Manelka mu porodila další dv dti, tetí holika zemela, co patrn laskavou a obtavou Antonii-Bohuslavu trvale poznamenalo. Je známé, e si Nmcová to nešastné manelství, které kamarádce doporuila jako jistou ob vci vlastenecké, velmi vyítala.


Moná o tom pemýšlela, kdy svou kamarádku, starou pouhých ticet pt let, oblékala do rakve. Bohuslava Rajská se patrn nkde nakazila souchotinami a jeden krásný mladý ivot skonil pedasn. Pedantický manel ji peil jenom o pár msíc.


V mládí byla zjevn múzou mnoha mu, teba i zmiovaného kdysi Amerlinga. Svou krásu i nhu obtovala vci vlastenecké, jak vila nejen ona. Nám nepísluší soudit, jenom vzpomenout na laskavou i vzdlanou krásu Bohuslavy elakovské-Rajské.


Josef Hejna

***

Zobrazit všechny lánky autora
Komente
Posledn koment: 07.08.2013  10:49
 Datum
Jmno
Tma
 07.08.  10:49 Milan Dubsk Dk a uznn autorovi.
 06.08.  22:45 Vesuvanka
 06.08.  07:44 Inka
 05.08.  18:39 autor
 05.08.  18:07 Blanka K. Opravdu krsn literrn setkn
 05.08.  17:26 venca
 05.08.  14:23 Jarek
 05.08.  13:46 KarlaA
 05.08.  10:48 janina
 05.08.  06:49 LenkaP