Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Marie Zieglerová: Píbh vránte Rawena


To, co vám chci, milí tenái, vyprávt, se stalo v jednom z nejstarších mst Nmecka v Kolín nad Rýnem - pímo v centru.


V parku, vysoko v korun platanu v blízkosti jednoho z mnoha kostel se u dávno usídlil jeden pár vran, steil svoje hnízdo a bránil si svoje soukromí. Z jarní snšky zbylo v hnízd poslední mlád, zatímco starší a silnjší ptáata rodie u vyvedli a ta spolen v korunách okolních strom nacviovala létání.


Vdy si to pedstavte – naped se všechna ptáata vrtí v hnízd, aby si získala trochu prostoru, a najednou tam benjamínek zstane sám. Sem tam zaslechne provokující krákorání nkterého ze starších sourozenc, který se blízko hnízda mihl, mávaje mu kidélky na pozdrav...
“Koukej, koukej, co my umíme! Pidej se k nám ! Poj si s námi hrát !“


***

Nu a stalo se. Tak dlouho se to vraní mlád vrtlo na okraji hnízda a tak vehementn si procviovalo letky, a ztratilo rovnováhu. Jeho pád skonil zranním uprosted ke, kde ho dív ne toulavá koka – vládkyn rozlehlé ásti mstského parku – uvidl nahodilý chodec. Malé vrán naíkav krákalo o pomoc a ten lovk nebyl bez citu. Stailo nkolik uknutí na mobilu a bhem nkolika minut pijela záchranná eta hasi. eknete si – to jim to ptáe stálo za to?! Jiste stálo, pedevším je to ivý tvor v nouzi, navíc je coby ohroený druh zákonem chránný ped vyhynutím. A ješt jeden dvod je dleitý, je souástí spoleného ivotního prostedí, kam patíme jako jeden z pírodních druh i my, lidé.

 

 

 

Mládte se ujal mladý hasi Míša, jemu se vraátka, které ješt neumlo létat, zelelo. Pivezl si je dom, krmil je, byl k nmu laskavý, povídali si spolu. Vrán dostalo jméno Rawen a má se u Míši jak u pána Boha za pecí.

Jeho jídelníek (video 1. / klikni) má bohatý výbr, takový zcela urit nemá ani ten nejlepší interhotel v Kolín - myšky, mladé krysy, ervy, ervíky rzných druh, jatýrka z kuete, nechybí cvrci ani cikády.
Není divu, e za nkolik dní ji Rawen slyšel na jméno a nepoteboval ochrannou klec. Stal se lenem rodiny. Oblíbil si velice Michaelovu enu Alexandru, druhou to krmiku, i jejich dcerku Lisu.


Kdy ho jeho zachránce vzal do zahrady, kde pro nho nachystal rzná „bidýlka“ a krmítko, zamávalo vráátko kídly a z vtve, na kterou ho Michael posadil, peletlo na druhou, pak obletlo zahradu a vrátilo se k nmu na rameno.


V nkolika málo dnech, kdy mladému vránti zesílila kídla, byl mu ji prostor velké zahrady malý a zvdav se na chvíli vydalo do blízkého lesa, který ji obklopuje. Na noc vdy usedá na jednu z vtví vysokých smrk hned na kraji lesa, aby ml celý dm pod kontrolou. A kadý den brzo ráno, jen chvíli po rozednní, piletí, usedne na okno lonice a zane nemilosrdn klovat zobákem na sklo... “tady jsem, tak mi u nkdo dejte snídani!“ Je si vdom, e se stal mazlíkem domácím a e si u me leccos dovolit.


Vtší ást dne Rawen prosedí ped domem na bidýlku, má celou zahradu pod kontrolou, a bda domácím kokám Luci a Agát (video 2. / klikni), kdy je napadne odbhnout do lesa – to vzlétne a svými nálety je zaene, aby se v lese neztratily, zpátky do domu.

Veer pak svým adoptivním rodim vypráví, jaké dobrodruství objevil, e potkal stejné kamarády a ti ho urit asem navštíví v jeho zahrad, aby se pesvdili, e si z nich opravdu nedlal šprouchlata a blázny. Zatím ho z dálky nevícn pozorují z pilehlého lesa na konci zahrady.


Ješt rok bude na svých lovích náhradních rodiích malé vrán závislé, ne dospje v mladou vránu a bude se moci sama o sebe postarat.

 

 

 

Nic jsem si nevymyslela, jen jsem vám ve zkratce vyprávla skutený píbh. Ostatn – fotografie podávají nádherné svdectví o setkání a vztahu jedinc „jiného druhu“.


* * *
Foto z archivu © Michaela Zidka

Další foto ve Fotogalerii (klikni) 
Vyprávní Michaela Zidka zpracovala Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autorky


Dodatek: Vrány patí do eledi krkavcovitých a jejich inteligence dosahuje i šimpanze. Fascinující je nejen jejich inteligence, ale i vztahy ne nepodobné našim. Tvoí páry na celý ivot a ješt ped samotným prvním hnízdním spolu nejmén rok randí. Z ptaí íše se jim vyrovnají pouze velcí papoušci. asto ijí v malých i velkých spoleenstvích a spolupracují spolu. Vzájemn se informují, co kde zajímavého vidli, a ádný zdroj potravy tak neminou. Ale to neznamená, e by se dali snadno chytit teba do pasti na nastraený rohlík. Vše provují, zkoumají, vzájemn se varují. (Autor Jana Bucharová)Komente
Posledn koment: 04.08.2013  18:21
 Datum
Jmno
Tma
 04.08.  18:21 Renata indelov Mil
 30.07.  18:36 mara pro Lu
 30.07.  18:18 La K.
 30.07.  16:38 Ira
 30.07.  16:18 ferbl
 30.07.  15:27 Ludk
 30.07.  13:41 Mara
 30.07.  13:17 Olga Jankov
 30.07.  12:48 Blanka K. Mil Rawene...
 30.07.  08:54 Vclav idek Upozornn k Rawenovi
 30.07.  08:15 venca
 30.07.  07:57 Inka
 30.07.  07:49 Vesuvanka dky