Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Slavomr,
ztra Zdenk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Všechno je jinak, paní Müllerová


Tak si to pedstavte, paní Müllerová, zrovna nedávno psali, e o sluby trafikant není zájem, ve mstech pibývá opuštných stánk, kam te toho Nease umístí, co kdy se ádná trafika nenajde!


Konen se Neas dokal, byl pedvolán na policii k výslechu, do budovy policie na Perštýn vcházel sebevdom a s úsmvem.


Kdy po výslechu Neas vyšel, u nebyl takový optimista. Je to politický proces, ekl, e by se vrátila padesátá léta? Nebo je to ze strany bývalého premiéra jen obezlika?


Víte, paní Müllerová, je zajímavé, e na rozdíl od bného ivota, v politice zejm jde vše. Pokud to z venku vypadá jako kriminální in, ve skutenosti tomu tak není, nebo v politice je vše moné a normální.


Mám takový dojem, paní Müllerová, e kdy krade obyejný lovk, nazýváme ho zlodjem, krade-li politik, napluje tím svj mandát, dlá to vlastn pro volie, nebo to alespo veejn tvrdí. Pevádí-li pak milióny napíklad kvli rozvodu na jednoho z rodi, je to pece takový normální Kocourkov.


Kdy si zákonodárce nechce sám špinit ruce, má na to lobbistu. Lobbista si ekne o cokoli bez uzardní, zda se po splnní mise podlil s ministrem, nebo popípad dal i nedal nco také premiérovi, to u není podstatné a stejn se to nikdo nedoví, krom dárce a ten je jako vdy, anonymní.


Milenka ve vysoké politice, to je v echách taky normální, paní Müllerová, manelky u pespolních poslanc jsou daleko, nechtjí do Prahy, tak napí politickým spektrem se najde njaká ochotná kolegyn poslankyn, nebo si z vlastního politického tábora vyberu tu nejschopnjší, aby se v nepítomnosti manelky starala o vci veejné. Konec konc vdy i já jsem vc veejná a lidu slouím do roztrhání tla.


Zkrátka v eské politice je vše dovoleno, nic zakázáno, a kdy by tomu tak nebylo, máme peci tu imunitu.


O tom, zda nás vydají k trestnímu stíhání, rozhodne snmovna. Záleí pak jen na tom, paní Müllerová, na které stran snmovny jsem páchal. Pokud jsem len koalice, pak mám jistotu, e m nevydají, jde jen o zcela normální parlamentní ešení, i snad hrátky?


Mám – li smlu a jsem v opozici, zloin se musí nekompromisn potrestat. Proto o vydání poslance nelze pochybovat. Kdo jiný, ne nezávislý soud rozhodne o vin i nevin a jist spravedliv.
Proto je spravedlnost slepá, má peci šátek na oích, aby dala padni, komu padni, paní Müllerová.


Pokud však orgány inné v trestním ízení chtjí vydat poslance za koalici, nezávislost soudu a státního zastupitelství u není tak jistá, je zde na míst zváit, zda ze strany státních zástupc a soud nejde o proces, kdy se tyto represivní orgány moná snaí uchopit do svých rukou moc, na úkor parlamentní demokracie? Vila byste tomu, paní Müllerová.


Co je to, ta parlamentní demokracie? Je to snad to, e pokud jsem poslanec nebo senátor, mohu si dovolit cokoli?

 

 

 

 

A cokoli udlám, a je to podle zákona, nebo v rozporu se zákonem, je to politická záleitost a proto mám i tu imunitu? Opravuje m to, jako zákonodárce, postupovat proti zákonu a íkat tomu parlamentní, i ústavní zvyklosti?


Nebo je snad normální nechat se zvolit za jednu stranu a bhem volebního období pecházet ze strany na stranu, napí politickým spektrem s doivotním mandátem? Vytváet bhem volebního období nové politické strany a uívat si výhody zvolení za jinou politickou stranu?


Jak má politika a zákony vypadat v této malé eské zemi, paní Müllerová, kdy koalice postaví svojí neochvjnou sílu vládnutí na nkolika pebhlících a pak se honosí parlamentní vtšinou 101 hlas?
Tak Vám nevím, pane Špidlo, je tké, aby se obyejný lovk, druhé a tetí kategorie, v tom všem vyznal!
Asi je lepší si nic nepamatovat, jak paní Nagyová prohlásila ped soudem, co by svdkyn. Není se pak emu divit, kdy poslanec Neas do médií ekl, e se jedná, nejen v jejím pípad, o slušné a pracovité lidi, a proto jsou dnes ve vazb.
Paní Müllerová, jdu si koupit kartáek na zuby, toaletní papír a mýdlo a jdu do hospody. V hospod jsou jen samí pracovití a slušní lidé, jinak by nemli na pivo. Jistota je jistota, co kdyby tam vtrhla policie a zadrela celou hospodu.


Tomáš Mácha


Pozn. redakce: Autor lánku je povoláním advokát.


* * *
Koláe pro SeniorTip © Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autoraKomente
Posledn koment: 27.07.2013  14:33
 Datum
Jmno
Tma
 27.07.  14:33 Krista
 17.07.  19:36 Standa
 17.07.  15:13 Jaroslav
 17.07.  11:40 Hana
 17.07.  09:38 Peter Mao
 17.07.  09:16 Tom Mcha
 17.07.  08:50 Vclav Skvl, pane Tomi!
 17.07.  08:37 Ivan
 17.07.  08:25 Von