Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jan,
ztra Ivan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Freedomky boí modernistické mýty:

ukazují vývoj a smr bydlení i ivotního stylu píštích let

 

Nový smr architektury, tzv. racionální ekologii, návrat ke koenm bydlení, špikovou technologii zpracování, nejlepší pírodní materiály ve spojení s nízkými provozními náklady a šetrnost k ivotnímu prostedí - to vše spojuje nová generace Freedomku M.

 

  

 

"Pi koncipování nové generace Freedomku jsem pemýšlel o návratu lovka ke koenm, o tradiních principech bydlení, o zcela jednoduchých, ale dnes opomíjených vcech. Má slouit lovk domu, nebo práv opan? Kam zmizel všemi mui milovaný divan v kuchyni, kam se podly stolky na milostné dopisy? Na prvním míst je svoboda lovka a úcta k jeho asu,“ íká autor Freedomku architekt Marek Jan Štpán.

 

Nový Freedomek M (medium) je k vidní v Mýt u Tachova a také ve Zlín. Architekt zde rozvíjí novou koncepci pístupu k odpoinkové zón, tzv. freesezení. Hlavní odpoinkový prostor je umístn v obytné kuchyni, která je centrální ástí Freedomku. Nový model je vtší o 5 m², co umonilo vytvoení prostornjší koupelny.

 

  

 

Racionální ekologie – téma nadcházejících let

 

Nová generace Freedomku je pelomová také v pístupu architektury k bydlení a vyuívání módních tendencí. Ne vdy je ekonomicky i ekologicky pínosné vytváet za kadou cenu napíklad pasivní domy nebo vyuívat komplikované technologie ízení domu. „Od této generace Freedomku zaínáme pracovat s principy racionální ekologie tvoené "selským rozumem", ne tlakem technologických firem. V tomto vnímání pak vítzí jednoduché principy nad sloitými technologickými celky," vysvtluje Štpán. „Pi vytváení Freedomku nám jde o kvalitu pouitých materiál, pohodlí bydlení vetn náklad na jeho poízení a provoz. Nechceme pouívat nejrznjší pseudoekologické technologie, které jsou v rámci konkrétního ešení neefektivní a spíše projekt prodraují a jen sledují líbivé trendy.“

 

Bydlení roku 2020 za cenu mstské garsonky

 

Freedomek obsahuje technologie, které nabízí uivateli tém bezúdrbové a beznákladové bydlení. Úsporu elektrické energie pi vytápní zajištují tepeln-izolaní vlastnosti stny, její tlouška 30 cm odpovídá tepeln-izolaním vlastnostem cihlové stny o šíce 3,6 metru.

 

  


Freedomek je vyroben z 95 procent ze deva. Jeho nosná konstrukce z lepeného deva má pesné spoje podle švýcarského patentu. Zateplení tvoí devovláknitá izolace, která má vynikající fázový posun „den-noc“. Plášt´ Freedomku je difuzn otevený, fasáda je zpracována ze severského modínu. Vytápní domu je moné více zpsoby od designového lihového krbu a po tepelné erpadlo.

 

 

Freedomek nabízí moderní a tém bezúdrbové bydlení, zárove však jeho uivatelm navozuje atmosféru útulného domova,“ íká Jií Brosch, propagátor ivotního minimalismu u nás a autor názvu Freedomky. „Stál jsem u zrodu projektu, který mne pohltil natolik, e jsem perušil profesní dráhu šperkae. Nicmén projekt Freedomky je pro mne svým zpsobem také „ivotní šperk“.

 

Díky technologii zpracování, kvalit pouitých materiál i inovativnímu pístupu si Freedomky na trhu upevnily pozici lídra a tvrce trhu v oblasti svobodného bydlení s vlastním vývojem a technologickým i intelektuálním zázemím.

 

Autorem projektu je moravský architekt Marek Jan Štpán, který získal 1. místo v souti Grand Prix architekt 2012 v kategorii „rekonstrukce“. Ocenní za projekt Café Fara mu udlila Obec architekt.

Denisa RanochováKomente
Posledn koment: 24.02.2013  05:57
 Datum
Jmno
Tma
 24.02.  05:57 Bobo :-)))
 21.02.  10:44 Petr Zahradn domky
 21.02.  08:14 hera
 21.02.  07:08 Jarek