Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Putování Austrálií - 9


tvrtek 12. listopadu

Výlet do Kings Canon a odtud do Yulara


Ráno se korytem eky Finke River vracíme zpt na Meereenie Loop a po 150 km jízdy na ervené rolet pijídíme ke Kings Canyonu. Po natankování vody na nás ekal lehký trip a jak jinak, ne v pravé poledne!

 

jízda po ervené rolet


Kings Canyon podle LP a leteckých fotografií na pohlednicích sliboval mimoádnou podívanou. Ostatn název „královský“ toho jednoznan vyaduje. Mlo by jít vdy o záleitosti mimoádného významu i velikosti. V tomto ohledu jsme byli zklamáni na celé áe. Tento kaon byla opravdu jen malá náplast na celodenní výlet.

 

aboriginals "svatý za ddinou"

 

Krátký, nepíliš hluboký kaon, který byl na konci samozejm bez vody, se nám obma jevil jako nehodný svého bombastického názvu. Moná, kdyby zde byla slibovaná voda - tak snad… Nicmén za stávající situace jasn zvítzilo Palm Halley, ale 4 hodiny byly v pytli. Po návratu k autu nás ješt eká dlouhá a úmorná cesta do Yulary.
Naštstí jedeme po dobré asfaltce, „bo naši cestai tu ešt nestavjeli, mluvi do nas“ Chuck, a tak cesta rychle ubíhá.


Yulara je dnes moderní msto a já jsem kdesi etl, e se o zde zvolené architektue staveb v souasné dob vedou uené dišputace. Upímn eeno, myslím si, e nikam nepovedou. Vzpomeme pi té píleitosti vyšumní sporu o stavbu Národní knihovny na Strahov. Yulara u stojí a asi i spluje poadavky týkající se turistického ruchu a hlavn zajištní pohodlí sem dorazivších turist. Chuck se vyzná i v Yulara, take rychle nakupujeme v místním Wollworth a jedeme na podveerní fotografování Ayers Rock - symbolu Austrálie (LP - posvátné místo aboriginc, je z rudého pískovce, stáí je kolem 600 mil.let a je to 268 metr vysoká skála).

 

divocí velbloudi


U vjezdu do areálu Ayers Rock si kupujeme lístky platící 3 dny – pravý význam platnosti jsem však pochopil a následující den. Madam pokladní nám drazn pipomnla, e ranní a zárove jediný denní výstup zaíná „kadodenn“ v 5:30 a.m. a koní v 8:00 a.m. – ádná jiná monost není! V podveer vyráíme z kempu fotit veerní skálu. Netušil jsem kolik me veerní fotografování rudé skály pitáhnout turist. Nová parkovišt jsou ji plná a my máme problém sehnat volné parkovací místo. Potom sedíme a díváme se na skálu, která pomalu mní stupe ervené barvy…

 

pohled na typický "out back" pilákal i pana doktora

 

S úplným setmním nastává as práskání dveí aut a odjezd. Vracíme se do kempu a po „tuné veei“ usínáme s myšlenkou a páním „v pl šesté ráno u skály“!

 

  

Kang Cenyun a jeho vymleté behy


Pátek 13. listopadu

Ayers Rock, Kata Tjuta a Mt Olgas


Ráno bylo nejdivoejší ze všech rán, která jsem v australských kempech zail. Zaalo v 5:00 a.m. tískáním všech dostupných dveí, hlasitou mluvou s pobíháním ve tm a nakonec startováním aut – všichni jeli k rudé skále! Vyjídíme snad poslední, ale po píjezdu k místu, kde u branky zaíná výstup vidíme, e jsme o nic nepišli. Stezku vzhru, snad jen zatím, zatarasuje závora s nápisem
„Strong wind“!


Chuck suše procedil:“To u znam z minula, bo sem tu u raz byl“! A tak znovu sedáme do auta a pomalu objídíme celou AR. Obas zastavíme a udláme fotky zajímavých skalních tvar, vzniklých proudící dešovou vodou, ledem, vtrem - snad?! V místním IS si ješt dáváme kafe a ped 8:00 a.m. se vracíme k brance, kde vdy zaíná výstup. Lidé se pomalu adí a pichází také místní ranger. Vytahuje závoru se zákazem a nahrazuje ji jinou, tentokrát s nápisem „High Temperature“! a pro dnešek je vymalováno!
Tak proto ty ti dny platnosti permitu – „bo nigdo nevi jak se kery den a kery ranger vyspi“?!

 

Red Rock na obzoru


Nasedáme do auta, Chuck zaíná mnit barvu a jenom tiše „puka“, jak nn íká své oblíbené innosti. Odjídíme od skály a Milda si všiml, e nás pedjídí místní ranger – nám ji známý ranger - vyvšova zákaz. Po chvíli zastavil ped prvním kruháem a to u Chuck nevydrel a zaval: „Zastav p…“! Milda pedjel rangera a zastavil. Ne ale stail Chuck vyskoit a dobhnout k rangerovi tak tento, zejm v pedtuše Chuckovy špatné nálady vyhodil blinkr a zbable ujel. Chuck se pomalu vrátil a povídal: 
“Ten ml ale kliku, bo bych mu ekl svoje. Kolik mn to tu stalo a z jake dalky sem a pijel, tim tu konim a seru na n s celu jejich skalu“!

 

odtud se turisté škrábou vzhru


Naštstí máme pipravený jiný a jak se pozdji ukázalo stejn zajímavý program. Tentokrát nás volá sexuální symbol Austrálie,“pornografická skála aneb dámský klín“! Je to skalní útvar v nedalekém pohoí Mt Olgas, který doporuuje pan Folw, autor námi uívané „uebnice“…

 

 

Skály tohoto pohoí byly uplácány ve stejném hrnci a ze stejného materiálu jako Ayers Rock. Opt je to krásn ervený pískovec. Podle geolog (VŠB TU Ostrava a LP) jsou to nejstarší hory na svt. Jejich pvodní výška byla 11 a 12 kilometr a stáí se odhaduje na 600 milion let. Prognóza ji zmínných geolog je ale neradostná. Za dalších 300 milion tyto hory sluníko, vtrná eroze a pome snad i voda, rozeere, rozpráší, odplaví a ony navdy zmizí! Není to radostná perspektiva, ale asi pravdivá a já jen doufám, e u u toho nebudu. To všechno rezavé kolem nás, ta rovina, to byly kdysi asi také hory?!

 

  

výsledek práce souruenství voda, slunce a vítr, moná, e kdysi pomáhaly i ledy ?!

 
Je opt pravé poledne, kdy v píšerném horku a pronásledováni australskými „útonými“ mouchami vyráíme hledat „pornografickou skálu – dámský klín“. Chuck udává tempo a peláší jako mladík. Adrenalin je adrenalin - není od vci „nasrat se“ ve správný okamik. Jdu také, sice kulhám a opouji se, ale jdu. Nesu batoh s vodou a s uebnicí, ve které je obrázek skalního útvaru, který musíme najít.

 

  

Katja Tjuna na obzoru, bude to jenom "nahraka" ?

 

Skály kolem nás jsou oblé, ervené a plné všelikerých tvar. Procházíme hlubokou strí a hlavy si meme ukroutit, ale zatím nevidíme nic co by odpovídalo obrázku v uebnici. Vcházíme do širokého údolí, kterým se po modré znace táhneme skoro ti hodiny. Na závr se znovu obloukem vracíme ke skalám. A pak pichází poslední výstup. Po 4 hodinách chze nám skála ukázala své tajemství!

 

  

sexuální symbol Austrálie konen nalezen

 

„Podej mi uebnici“!, zavelel Chuck a porovnával skutenost s obrázkem v uebnici. „To je ono“!, ekl a bylo tomu tak! Píroda „dámský klín“ vytesala do rudé skály do nejmenších podrobností. Toto potvrdil po dkladné prohlídce i MUDr. Ludwig alias Chuck Nawarzill, majitel zkoušky z anatomie! Te ješt musíme zjistit ze kterého místa byl „dámský klín“ vyfocený a dnešní úkol je splnn! Ono místo jsme s Chuckem hledali a do úplného vyhledání celou další hodinu! Místo bylo a na protjším kopci. Skála byla odtud navíc focena se sluncem v zádech a tak její tvar lépe vynikl. Mimochodem, zaít místní okruh „Valley of the Wind“ opaným smrem, tak bychom k „dámskému klínu“ dorazili asi tak za 20 minut… O to je však naše vítzství cennjší a drahocennjší, nebo vypocenjší..?!

 

poslední pohled na Red Rock, tak snad píšt?


Pánové jsou eši? Obrací se na nás protijdoucí turista s australským širákem na hlav. „Já su z Prostjova“!, íká statný mládenec o nco mladší nás – ode mne pesn jen o 40 let! Pracuje v Melbourne, uí se anglicky a doma, v esku, zanechal enu a dv dti… Jo, jo, mít tak 25, taky bych to tak udlal …ale ty dti…?


Den byl nakonec i bez výstupu na Ayers Rock úspšný! V podveer jedeme dál kolem skály, která nás odmítla a doufáme, e nás neodmítne aspo píští kemp. A skuten, ve 8:30 p.m. nás kemp v Erldunda pijal s otevenou náruí – tradin cca 25 „za všechno a všechny“! I v Austrálii je za peníze dm. Po 500 kilometrech jsme opt u Shwy, kterou jsme v Hermannsburgu opustili.

 

Tak tento tvor mne nekompromisn vystril z pánského WC


V kempu se setkáváme s eskou rodinou jedoucí obytným Fordem. tyi dosplí - mladí manelé a dva pánové - vzrostlí bernští salašníci. Všichni jsou pvodem z Bruntálu – kdo na to má, ten na to zkrátka má! Dále zde kempuje pomrn mladý, ale holohlavý Bask, který jede durch Austrálií na kole s jednoosým vlekem. Ve vleku se mimo jiné ukrývá rozkládací stan i s lkem – je to takový velký dtský koárek. Okukujeme tuto zázranou skládaku a hned se seznamujeme. Jeho „evropská anglitina“ je stejná jako naše. Zajímavé…

 

  

také obyvatelé kempu

 

 

Nakonec se sušenkami vítáme s klokanem, který je patrn stálým obyvatelem místního kempu, protoe se chová jako doma. Padouch, v noci mi nkolikrát lezl do stanu, asi pro ty sušenky. To byli všichni turisté v kempu.

 

náš spolukempí z Erlunda, statený Bask cestou na Tasmánii

 

Asi není turistická sezona, protoe se turisté ve zdejších kempech vyskytují v menším potu ne je málo a nebo u vymeli. Veer pak Chuck s Mildou vyfotili snad nejdelší track vlack, který jsme v Austrálii vidli – vezl ti plechové rodinné domky. Délka tracku byla odhadem 60 metr?!

 

všudy pítomné tracky na Shwy

 

 

Sobota 14. listopadu

Úkolem dneška je dorazit do Coober Pedy

 

Ani to zatím víme, bude dnešek smolným dnem. Obas se cestou hádávám s Mildou. Já tvrdím, e jede rychle a on mne odbývá slovy: “Neser se mi do toho“! Dnes jedeme sice pomaleji, ale bohuel, poád rychleji ne velí silniní znaka 110. Policejní hlídka –mimoádn pohledná dívina – policistka – australská výjimka, nám to spoítala za 325 AD. Na zaplacení pokuty máme 30 dn vetn. Stídáme se u volantu. Já jedu sice podle pedpisu, ale zato mi po chvíli dochází palivo a nastává drobný problém. Máme sice plnou rezervní nádr, ale musíme najít zpsob, jak naftu peerpat z nádre „B“ do nádre „A“. Chuck vytahuje píruku a zjišuje, e tato písluší k jinému typu Nissanu, take ouha… Nicmén po chvíli luštní návodu, dohadování a zkoušení všech moných knoflík palubní desky na to Chuck pišel. Nastartoval erpadlo a nafta slyšitelným rkem petéká. Nakonec je všechna nafta ve správné nádri „A“ ale auto, „opravdu k nasrání“, nechce nastartovat. Nmecký cyklista, který nás práv pedjídl sice íká, e autm moc nerozumí, ale zárove nás upozoruje, e stojíme s autem naklonným na opanou stranu, ne je plná nádr. Petlaujeme tedy Nissana na protilehlý sváek a Milda auto opravdu, po delším trápení baterky nastartoval. Díky Ti, chlape z dojlandu!

 

Jedeme do Coober Pedy 


Velmi brzy jsou kolem Shwy vidt vpravo i vlevo bílé kupy. Velké, menší nebo úpln maliké – jsou to stopy po prospektorech, hledaích opál. Co chvíli stojí vedle silnice cedule s nápisem Restricted Areas,- zákaz vstupu na pozemek, s tun vytištným oznámením na závr Penalty 1000 dollars. Pozemky jsou moná soukromé (?), ale spíš hrozí propadnutí na poddolovaném terénu. Aspo ped tímto nebezpeím varuje i pan Folw ve své uebnici a tého iní i LP. Zejm není mapování starých dlních dl silnou stránkou této oblasti (cca 200 km, opt LP a bilboardy v Coober Pedy).

 

  

blííme se k Coober Pedy, ... tam nkde se tí opály


Do Coober Pedy pijídíme ješt za slunce jasu. Milda kupuje PHM, Chuck vybírá a kupuje na pump opálové náhrdelníky pro své dv dcery, „bo bude jaky Jeišek, mluvil nam potom veer“! Já jen tiše postávám. Kocháme se pi projíce mstem, kde je kadý první obchod „opálový“. V centru naráíme na jediný obchoák Wollworth, kde tentokrát zcela prozeteln nakupujeme. Na závr prohlídky msta jdeme do místního Opálového muzea. Je umístno, jako ostatn skoro vše v Coober Pedy, v podzemí.

 

tak se tilo kdysí, ale i dnes je hlavní "výbrí" lovk

 

Tam, kde se díve kutalo a hledaly opály. Expozice je pro nás, geologické laiky pitalivá od zaátku do konce. Zaíná popisem vzniku celé oblasti a také objasuje vznik opál. Geneze opálu není doposud zcela uspokojiv vysvtlena. Pedpokládá se, e opály vznikají za zvýšených teplot a tlak z Si02, které se mohou bu uvolovat z organických zdroj jako z kemiitých schránek rosivek, jehlicí moských hub, anebo z anorganických zdroj jako jsou silikátové minerály, i kemen. Si02 sloka se pozvolna rozpouští v alkalickém prostedí a pi zmn podmínek prostedí na kyselé a souasn sníení tlaku nastává optovné sráení kemene v podob opálu (Wikipedie).


Muzeum poutav seznamuje návštvníky s vývojem a i dnešním zpsobem tby opál vetn dobových ukázek na letitých fotkách (moc se to od sebe neliší)! Krom toho je zde i malá paleontologická sbírka. Poprvé v ivot vidím elist obrovského raloka, velikého jako brontosaurus a jsem rád, e jsem tou dobou v Austrálii neil, pípad se neplavil na moi! Navíc je v muzeu píjemný chládek, ale hlavn - nejsou tam mouchy! Ty na nás ekají venku a urit i v kempu.

 

Ahoj, tak zase nkdy píšt

 

Po prohlídce muzea se sháníme po doporueném podzemním kempu, kam nakonec asi natikrát a za slunce západu doráíme. Po veei (menu je stále stejné) sedíme a spokojen pijeme kafe. Sedíme spokojen pedevším proto, e jsme schováni ped mouchami v zasíované kuchyni a jídeln kempu zárove. Po dnešním muším náletu spolen docházíme k závru, e much je v Austrálii rozhodn víc ne je National Parks. A to je co íct!
„Náš“ kemp je umístný v bývalém opálovém dole a kóje - boní jeskyky pro chudé turisty jsou bez dveí. Jeskyky jsou „vybaveny“ jen jemným kaírkem na podlaze, na kterém si návštvníci staví stany! Pro bohatší turisty jsou zdejší kóje oddleny dvemi a uvnit je stídmé hotelové zaízení s podlahou. V Coober Pedy však existují v podzemí i hotely, restaurace, kostely, školy a jiná, veejnosti prospšná zaízení (pan Folw a LP). Dokonce i policie se prý ukrývá v podzemí - aspo je lépe maskovaná.
Na pobyt a hlubší poznání CP jsme mli málo asu. Chtlo by to ješt jednu návštvu a pípadn
„i cosik opaluf vykopa, ni“?!


ekl bych, e se kemp dá doporuit i kdy by tady „ó nikoliv“ mla drobné problémy! Na stran druhé "by ju nehryzali muchy“, dopluje mi deník Chuck


Nedle 15. listopadu

 

Ješt chvíli v Coober Pedy a potom pes pouš do Anna Creeku, kolem Lake Eyre, stále kolem Old Ghan, do Maree

 

Njak nám utekla poznámka majitelky kempu o pitné vod. Nakonec a úplnou náhodou objevuji v doporueném podniku automat na pitnou vodu. Je to hadice a letitý, špatn fungující automat, umístný za drátným plotem, který seere 2 AD a dá tak asi 1 litr vody a slibuje za ty peníze litry 4! Ano, tady je voda draší ne PHM do našeho Nissana! Konen nabereme 4 litry a jedeme dál, nemaje u ádných „drobásk“, které nám seral zlý automat!

Vyjídíme z CP po rudé a písité cest, sem tam s roletou, do Anna Creek. Krajina kolem cesty vypadá jako ta, kterou nám na fotkách poslal robot z Marsu. Vyschlá jezera, ádná vegetace, rudo kam jen oko dohlédne a k tomu ješt tradiní a neskutené horko.

 

Tak vypadá protipsí plot zblízka

 

ukazatel s pouením

 

U protipsího plotu (místní tabule - plot proti dingm a urený na ochranu stád dobytka, je cca 2 m vysoký, 9600 km dlouhý a vede pes celou Austrálii). Sbírám pouštní kamínky a fotografujeme se navzájem s Chuckem na dn obrovského, ale vyschlého jezera.

 

...strýc na dn "takyjezera"

 

Za svou píkladnou snahu jsem byl odmnn moností ídit Nissana. Jedu sice u podruhé, ale poprvé „na rolet“! Další prvenství získávám v okamiku, kdy jsem píchl levou zadní gumu. Hned nastává další komplikace. Hever byl bez originální páky a tak se s Chuckem stídáme pi práci vlee pod autem. Tam, s cca 8mi cm dlouhým zlomeným šroubovákem v ruce, náhradou to originálního dílu „pákujeme“ – tj. vysouváme“ hever a zvedáme auto. Nakonec Nissana kousek zvedneme, kolo trochu podhrabeme a gumu vymníme. Potom opatrn, u bez rezervy, jedeme pouštní cestou do Maree. Je to jenom 80 kilometr, pes Simpson Desert, a ten den jsme potkali jen 3 auta. “Cvieni mladych hasiu – vymna gumy, probhlo hladce a v asovem limitu“!, komentoval pozd veer u kafe naši akci Chuck.


Te u nás snad nic nepekvapí - a pece! Najednou vidíme uprosted poušt 2, slovy dva, sve zelené stromy. Pro asi zrovna tady?! To stojí za fotku!!!

 

...pravá zelená uprosted poušt


Dojídíme do Maree a u pumpy si domlouváme opravu gumy se sympatickou slenou, patrn manelkou opraváe, hovoící pro nás srozumitelnou anglitinou. „as .“ je pro nás zítra v pesn v 7:40 a.m. v jejich díln a tak radši u jedeme do kempu. Msteko je viditeln out of order, ale kempíka je píjemná aboriginka, která ovládá anglitinu jako kdy biem mrská! Dokonce o nco lépe ne Chuck. A to je co íct!

 

Kiovatka v poušti

 

Kemp je pustý a my jsme jediní turisté. Raritou jsou zde sprchy a toalety v domecích umístných na podvozcích s koly jako od ebiák. Kemp meme vele a bez obav doporuit i té nejnáronjší „ó nikoliv“, stejn kolem ádný jiný není!


Karel Jank

 

 

Související lánky:

Putování Austrálií - 1

Putování Austrálií - 2

Putování Austrálií - 3

Putování Austrálií - 4

Putování Austrálií - 5

Putování Austrálií - 6

Putování Austrálií - 7

Putování Austrálií - 8
 Komente
Posledn koment: 10.12.2012  10:45
 Datum
Jmno
Tma
 10.12.  10:45 kj
 09.12.  18:14 ferbl Dky
 09.12.  10:30 jisuch53
 08.12.  12:50 kvta :-)))
 08.12.  12:09 Vesuvanka dky
 08.12.  11:36 Inka
 08.12.  09:13 JanaS
 08.12.  06:32 Pepa
 08.12.  06:12 Bobo :-)))