Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Romantický malí Wilhelm Riedl

(15. 2. 1832 - 12. 6. 1879)


Turistické cesty m zavedly do obce Kundratice u Litomic. Pímo nad obcí se zvedá m.j. Holý vrch se svými ediovými skalisky, psobí impozantním dojmem, rozeklaností, roztodivné útvary, staí zapojit svojí fantazii.

Kundratice byly kdysi oznaovány jako horská ves nad Tluní, pi úpatí Varhošt, klimatické výletní stedisko.

 


V hloubi mé pamti se ozývalo - jméno Kundratice kdesi ji slyšela… A opravdu tomu tak je. Je to souvislosti s malíem Wilhelmem Riedlem.


Wilhelm Riedl
se narodil 15. února1832 do významné rodiny Riedl, která úspšn rozvíjela skláský prmysl v Jizerských horách. Nebyla to rodina chudá, chlapec Wilhelm byl peduren pro studia technického smru, vybral si však malískou akademii. Studoval v Praze, pozdji dokonil studia v Düssseldorfu. Díky rodin nebyl ve finanní nouzi, po vystudování zaíná jeho malíská cesta Evropou.


Maluje v Bavorsku, v Itálii, ve Francii, je uznávaným krajináem, mezi jeho díly najdeme i místa z našich hor. Wilhelm Riedl nám pedstavuje romantickou, nkdy i snovou, jindy drsnou krajinu, námty volí rozliné, horská pohoí, moský píboj, skály, ale i klidný selský ivot prostých venkovan, co je jakýsi protipól dramatických ivl. Byl to duší i srdcem hlavn krajiná, zajímal se ale i o geologii, kreslil skalní útvary s vegetací.


V roce 1870 se Wilhelm Riedl vrací do ech, je nemocen, zdraví podlomené TBC se snaí upevnit v lázních. A jsou to práv Kundratice u Litomic, kde malí ví, e se díky zdejšímu klimatu uzdraví. Nemoc jej však peme a malí umírá v Kundraticích 12. ervna 1876 ve vku nedoitých 44 let. Poheb se koná v Litomicích.


Malí Wilhelm Riedl patí do djin našeho výtvarného umní. Bohuel jeho dílo bylo dlouho opomíjeno. Byl to nesmírn pilný malí, pracovitý, vytváel díla, je ve své dob nemla v echách obdoby. Velký soubor jeho obraz vlastní Oblastní galerie v Liberci.


Naštstí doba se zmnila a v roce 2008 byla v Praze v Paláci Kinských na Staromstském námstí velká výstava tohoto malíe. Byl to vpravd Evropan, lovk velkého rozmachu, nebýt nevyléitelné nemoci, jist by zachytil i psobivou krajinu eského stedohoí.


Jen krátce - obec Kundratice je velice malebná, pedstavuji si, jaký zde asi byl ivot kdysi, tém ped 140ti lety, kdy místo slouilo jako pírodní lázn. Škoda, e nepineslo uzdravení malíi Wilhelmu Riedlovi.

 

Holý vrch

 

Nad obcí
 

Na nkteré obrazy W. Riedla se mete podívat ZDE


Kvta Rozntínská

* * *
Zobrazit všechny lánky autorky
 Komente
Posledn koment: 18.06.2024  20:29
 Datum
Jmno
Tma
 18.06.  20:29 Kvta pan Jaroslav
 18.06.  20:08 Jaroslava
 17.06.  14:45 Kvta podkovn
 17.06.  11:36 olga jankov
 17.06.  10:42 Von
 17.06.  10:33 EvaP.
 17.06.  09:38 Vesuviana
 17.06.  06:33 Pemek