Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Silvestrovská dlouhá noc


Nabídka silvestrovských lahdek by mla být pestrá a lákavá, ale peste a lákav by ml vypadat sváten prostený stl. Nemly by chybt kvtiny, ubrousky a teba i vonící svíka.

Mnozí z nás práv te piln pikládají do kamen a krb, aby se chalupa nebo chata ádn vytopila a pivítala pozvané silvestrovské hosty ve své nejpívtivjší podob. Ješt máme dost asu pohrát si nejen s pípravou dobrého jídla a pití, ale také výzdobou i efektním, ale také praktickým uspoádáním všeho, co nás bude provázet po dlouhou noc.


Silvestrovská tabule


Nejlepší je udlat na dobe dostupném míst co nejprostornjší bufetový stl. Základ mohou tvoit skíky i police sraené k sob, pes které ješt poloíme vtší desku nebo nkolik prken, je zespodu spojíme teba jen kousky pitluených emínk. Budou-li v blízkosti bufetu police, ješt lepší. Po vyklizení poslouí na umístní dalších vcí. Na pokrytí plochy se hodí teba starý závs i prostradlo, které nám nebude líto zniit. Ozdoby se dají namalovat fixkama, vystíhané z barevn odlišného textilu nebo papíru lehce pistehujeme, popípad pichytíme sešívakou. Okraje upravené do oblouk nebo rzných cíp psobí obzvláš efektn. Mezi tradiní silvestrovské ozdoby patí konfety, pkná je ale i spousta pestrobarevných balónk. Neocenitelným materiálem na výrobu mašlí, obal na láhve, ozdob na stl i stny je krepový papír. Práv z nj me být i transparent, na který pišpendlíme z jiného papíru vystiený poádn velký nový letopoet. Pravda, je to trošku práce, ale píjemné, a pohrát si pi ní me celá rodina.

Pohoštní, kterým bufet naplníme, by mlo být pokud mono takové, aby k jeho konzumaci stail královský píbor, tedy ruce, maximáln rzná napichovátka nebo pouhá vidlika. Rozhodn stojí za to investovat do papírových táck, na mnohé lze pouít pouze vrstvené ubrousky. Poítejme s tím, e bhem noci jich bude zapotebí dost, ale v celkovém rozpotu se takový výdaj docela ztratí. Tím ovšem píprava na výjimený veer posledního dne v roce nekoní. Problém me nastat rovn s kuáky, tko je budeme s kadou cigaretou vykazovat na zápraí nebo na balkon. I na to je teba myslet a vyhradit jim njaký píhodný, snadno vtratelný kout.


Te u nezbývá nic jiného, ne zaít odpoítávat hodiny, dobe se bavit a nezapomenout na pípitek...


Co takhle teba míchané nápoje?


Koktejly - jak se íká míchaným nápojm, jsou nejen módní, ale hlavn dobré. A Silvestr je píleitostí, vyzkoušet je. Koktejlem se dá nazvat kadé pití, které je smsí alespo dvou ingrediencí. Je to tedy i whisky se sodou. Na míchané nápoje existují dnes receptury dodrované v barech všude na svt. Je však mono experimentovat a vaší fantazii se meze nekladou. Fantasy drinks, nebo také fantazijní nápoje, jsou ty, které nemají pevnou recepturu.
Díve existovaly zásady pro pípravu koktejl, které urovaly ingredience, které lze smíchat a které ne. Dnes se respektují pouze u klasických smsí. Fantazijní styl dovoluje míchat vše podle chuti - ta je hlavním kritériem.


Prý nejstarší a nejznámjší školou v míchání koktejl je škola kubánská. Jako první zaala do nápoj pouívat rum. Dnes pedstavuje klasiku, kterou zná celý svt. Koktejly, jako je daiquiry, jsou prý i v echách stále nejoblíbenjší. Pipravují se pedevším z rumu a pírodních surovin, a proto se dobe pijí. Vtšinou je v nich máta, citrusová šáva, erstvé jahody, a rzné další druhy ovoce, a proto jsou velmi osvující.


Koktejly je teba se nauit pít a také ocenit. Pro chu i pro fakt, e je vlastn obrovská výhoda konzumovat alkohol, a pitom ho vypít málo. Koktejly mete popíjet celý veer a neopijeme se.


Vdycky se tradovalo, e pít koktejly je nebezpené. Jak to tedy je? V koktejlech, díky písadám, co jsou vtšinou erstvé ovocné šávy, je spousta vitamínu C a ten sniuje hodnotu alkoholu v krvi.


Nkteré zásady pi pití koktejl však pece jen existují.
Napíklad bhem jednoho veera míchat koktejly pouze na stejné bázi. Míchat napíklad kyselé dohromady se smetanovými me být zrádné. A co doporuuje speciáln na Silvestra? "Paklie chce nkdo dlouho vydret, tak se doporuují radji delší drinky, ne ty silné. Více šáv a mén alkoholu. Dávno prý u neplatí, e mui pijí silnjší koktejly a eny slabší. asto prý se stane, e mu si dá sladké smetanové pití a dáma krátký, silný drink.


Koktejlové zastavení s recepty


Strawberinha
Rozmakáme limetky s jahodami a s cukrem ve sklenice, navrch pidáme ledovou tíš a zalijeme brazilským ttinovým rumem. Promícháme a pijeme.


High Society neboli smetánka
V šejkru zamícháme 2 díly dinu, 1 díl campari, 1 díl broskvového likéru a podle chuti grepový dus. Pelijeme na ledovou tíš nebo na kostky ledu do skleniky. Ozdobíme grapefruitem pípadn jiným ovocem.


Dubonnet cup
Do míchací sklenice na kostky ledu nalijeme 2 díly skotské whisky, 1 díl francouzského likérového vína Dubonnet a polovinu dílu Créme de cassis, co je likér z erného rybízu. Zamícháme barovou lící a pes barové sítko scedíme do sklenky. Koktejlové skleniky pedem vloíme na chvíli do mrazáku, aby se ochladily.


Pomeranový sen
Do sklenice na dva plátky pomerane nalijeme 1 díl campari, 1 díl erveného martini, pl dílu ginu, šávu z plky pomerane a dolijeme sodovou vodou. Zdobíme ovocem dle vlastní fantazie.


Broskvový kvt

Do šejkru na led dáme 2 díly pomeranového dusu, 1 díl ananasového dusu, 1 díl broskvového dusu a nepatrné mnoství citrónové šávy. Dkladn protepeme a pak nejlépe na ledovou tíš do vysoké sklenice nalijeme pes barové sítko. Ozdobíme ovocem, tak, aby barevn a chuov ladilo.


Banánová soda - bez alkoholu
Pamatovat musíme také na idie, dti, majitele zniených jater a podobné. Zajímavý nápoj pro n bude píjemnou zmnou.
Do vtší sklenice dáme dva kopeky vanilkové zmrzliny, 1 dl banánového dusu a 1 cl citronové šávy, vše promícháme, dolijeme sodovkou a znovu promícháme. Na okraj sklenky zavsíme plátek citronu.


Nealkoholická sangria
4 pomerane, 1 citron, 6 nektarinek (lze nahradit kompotovanými broskvemi) upravíme na drobné kostiky, zakapeme šávou ze dvou citron, zakryjeme a necháme pl hodiny odpoinout v chladu. Pak dolijeme 1/4 l pomeranového a 2 l hroznového dusu.


No, ale na pípitek (?) - to bych si rozhodn vzala šampaské!


Lenka LátalováKomente
Posledn koment: 31.12.2015  16:34
 Datum
Jmno
Tma
 31.12.  16:34 Von
 31.12.  15:46 ferbl
 31.12.  11:57 Ludmila