Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nejšikmjší objekt v eské republice

Italská Pisa na Morav.

Tip na výlet.


Kdy se ekne italská Pisa, urit se vám hned vybaví ta hodn publikovaná šikmá v vysoká 55 m. A te napíšu druhý název. Farní kostel sv. Petra z Alkantary. Ješt jste o nm neslyšeli ? Pitom se jedná o stejnou raritu, jako ji zmiovaná v v Pise. Jedná se kostelíek na okraji msta Karviná. A te to hlavní. Celý objekt je vychýlen smrem na jih o 6,8 stup. Tedy jen o pár desetin mén, ne slavnjší v. A také je stále funkní.


Jak k tomu došlo? Chyba stava to skuten není.
Kostel byl postaven v roce 1736 v barokním slohu. Nechal jej postavit místní šlechtic František Wilhelm Larisch. Jako patron mu byl vybrán svatý Petr z Alkantary. Patil ve Španlsku k významným duchovním osobnostem 16.století. Jeho vliv postihoval všechny tehdejší spoleenské vrstvy. Zakládal kláštery, psal duchovní literaturu. Pape Klement IX jej v roce 1669 prohlásil za svatého. íká se, e je patronem noních hlída.


Ješt v první polovin 20. století byl obklopen výstavními domy, hornickými koloniemi i menším zámkem. V podzemí se však nacházelo bohaté nalezišt erného uhlí. První tba zde zaala v roce 1854. Postupn se rozšiovala a se uhlí tilo celkem ve 27 slojích. Poddolování se zaalo brzy projevovat a tato ást msta Karviné zaala po roce 1948 zanikat. Pda v tchto místech poklesla o 37 m a to pomrn v krátké dob. Propadl se i kostel a vlivem dlní innosti se i siln naklonil. Pesto zstal stát. I jemu však hrozilo zborcení. Aby se tak nestalo v roce 1994 se zapoalo s jeho opravou. Byl podloen betonovou deskou a po celém obvod staen ocelovým lanem. Práce trvaly 2 roky a financovaly je doly Darkov a SA. Kostel se tak nepropadl, šikmé zdi ale zstaly.


Jak mi ekl pan fará P.Mgr. Daniel Vícha: „Staí se postavit na podlahu a hned vidíte, jak se boní zdi naklánji. Je to zvláštní pocit. Celý interiér pipomíná spíše njakou prostorovou iluzi.“
A tak není divu, e zde asto zastaví auta i celý autobus turist, aby si prohlédli tento ojedinlý úkaz. A pokud se pedem domluví, pan fará jim rád vše vysvtlí a provede i vnitní ásti kostela. Navíc celý objekt byl zaazen do eské knihy rekord a kuriozit, jako nejšikmjší kostel v eské republice.


Svj význam však má jak z hlediska historického, tak i duchovního. Stále má své nezastupitelné místo pro celou adu vících, kteí se tady scházejí kadou nedli pesto, e kostelíek stojí zcela osamocen mimo zabydlenou oblast.


A budete chtít navštívit výrazn naklonný,ale stále funkní objekt, nemusíte jezdit do Itálie a msteka Pisy. Staí navštívit msto Karviná.

Libor KlásekKomente
Posledn koment: 10.09.2010  13:03
 Datum
Jmno
Tma
 10.09.  13:03 venca
 09.09.  09:45 Lenka
 09.09.  08:21 Blaa