Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ldie,
ztra Radana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 

Bylinky proti jarní únav


Dokud je lovk zdráv a necítí ádné potíe, zpravidla se k njaké širší prevenci a ochran svého zdraví nepinutí. Teprve kdy se objeví potíe, je ochoten nco udlat, nco obtovat. Bývá tomu hlavn na jae, kdy bývá jeho organismus po dlouhém zimním období oslabený a navíc je vystavený útokm rzných druh chipek. Teprve v tomto okamiku, kdy je doslova jako mátoha, lovku dojde, e jeho organismu se nedostávají vitaminy. Co obvykle udlá? Zajde do první lékárny a za nekesanské peníze si nakoupí vitaminové tablety, piem ho vtšinou nenapadne, e moudrá matka píroda má pro nás nachystané bylinky, které nám pomohou „postavit se na nohy“. Staí se prost kolem sebe jen porozhlédnout a sbírat. A nestojí nás to ani korunu.


esnek medvdí


K bylinkám jara patí plan rostoucí esnek medvdí, lidov zvaný lenek. Roste na humusovitých, vlhkých loukách, stínných a vlhkých nivách, pod kei v listnatých lesích.


Sve zelené, kopinaté lesklé listy se podobají listm konvalinky. Vyrstají z podlouhlé cibulky, která je obalena bílými, prsvitnými šupinami. Hladká svtlezelená stopka, vysoká a 30 cm, je v kvtnu a ervnu ukonena koulí bílých kvt. Jeho silnou esnekovou vni asto cítíme díve, ne jej spatíme. Tak nemusíte mít obavu, e byste si jej spletli s konvalinkou nebo ocúnem.


esnek obsahuje krom jiného silice a sirnou sloueninu allin, vitamíny, hormony, minerální látky inzulínových vlastností. Allin se alliinázou štpí v antibakteriáln úinný alicin. Rostlina v sob hromadí znané mnoství jódu.
esnek medvdí má prakticky stejné úinky zahradnicky pstovaný, ale je úinnjší.


Mladé listy sbíráme v dubnu a kvtnu (cibulky a koncem léta a na podzim). Zvlášt je vhodný k jarním proisovacím kúrám, kdy pouíváme erstvé listy. Drobn nakrájené je pidáváme na chléb s máslem, sýrem, slouí také jako koení do hotových polévek, omáek, na brambory a další jídla. Listy meme pipravit i jako špenát i salát.


esnek medvdí má velmi dobré úinky na aludek i steva. Pomáhá pi prjmech, ale je vhodný i pi zácp. Odstrauje bušení srdce, nervozitu, nespavost, vysoký krevní tlak, pocit tlaku v hlav, úzkost. erstvé rozsekané listy proišují ledviny, moové cesty podporují odchod moe. Poteme-li špatn hojící se rány esnekovou šávou, rychleji se vyistí a zavou.


Šáva z list se nkdy pouívá jako hmyzí repelent. V minulosti se šávy z esneku vyuívalo pi desinfekci v domácnosti.

asto je také pstován v zahrádkách i v parcích jako okrasná rostlina. Ale pozor!
I kdy esnek medvdí nepatí mezi ohroené a chránné rostliny, jeho sbr ve zvlášt chránných územích není dovolen. esnek medvdí sbíráme k vyuití jako léivky vdy pouze mimo zvlášt chránná území a sbr je poteba provádt šetrn.


Píšt se podíváme na další bylinky nap. smetánku lékaskou neboli pampelišku, jitrocel, ale i další...

Text:Miluše Daková
Ilustrace:Václava Arnoštová

 

Další lánky autorky:

Co praví herbá

Síla strom

Šalvj lékaská

Kopiva

Další bylináeKomente
Posledn koment: 06.06.2010  08:49
 Datum
Jmno
Tma
 06.06.  08:49 Bobo :-)))
 04.06.  13:26 Hela
 04.06.  10:48 Jitka
 04.06.  08:06 vomod