Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Doubravka,
ztra Ilona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jsem vegetarián!

 


Všeho s mírou!

Podle mého názoru – proti gustu ádný dišputát, ovšem - pokud tím neohroujeme své blízké. Napíklad dít nebo starý lovk, odkázaný na to, co mu lidé o nho peující pipraví, se tko ubrání, a tko prosadí svj názor. Tady záleí na vysplosti kadého jedince, který má lidi na nm závislé „na starosti“. Osobn bych se piklánla k názoru, který se mn osvdil u i v jiných ástech našeho ití, a to je:

Toto všechno jsou údaje a poznatky asto publikované a tém ji všem známé. Jednoznané doporuení tedy neexistuje, nicmén zatracovat vegetariány, i  naopak zatracovat „všeravce“ ?

Negativem je té riziko podvýivy u starých lidí – nedostatek potebných ivin a v dsledku menší koncentrace a nkdy nedostatené kvality potravin konzumovaných striktními vegetariány. Výiva starých lidí je však problém vysoce specifický, a je tedy neseriozní tvrdit, e vegetariánství je píinou obvykle pozorovaných zdravotních problém. Jak vegetariánství, tak klasická smíšená strava, a ji západního nebo eského typu, mohou pinášet riziko, vyšší u tch starých lidí, které z jakýchkoliv dvod nepijímají dostaten kvalitní potraviny.

Riziko mírné podvýivy v období raného tlesného vývoje (batolata a dti do puberty) pedevším spojené s anémií a s menším tlesným vzrstem. Drobnjší kostra však nemá souvislost s nkdy zmiovaným rizikem nedostatené kalcinace a pozdjší osteoporózy – tento problém je však reálný u striktních vegetarián – vegan.

Negativa?

V porovnání s konzumenty bné smíšené stravy mají vegetariáni významn niší píjem energie. Výsledkem je niší výskyt nadváhy a minimální obezity, niší výskyt cukrovky a zántlivých kloubních onemocnní, významn niší riziko nádorového bujení prakticky všech typ, významn niší riziko aterosklerózy, a tím také obhových onemocnní, významn niší onemocnní zaívacího traktu (napíklad divertikulitidy – tj. onemocnní tlustého steva)

Pozitiva, která sebou vegetariánství pináší:

Je to zvolání, které nkdy slyšíme s velikou hrdostí hlásat, a které vyvolá urit dost  protichdných reakcí. Být vegetariánem ovšem automaticky neznamená být zdravjší. Jako ostatn v ivot všechno, má své pozitivní i negativní stránky.
 

Dagmar Jarošová

* * *
Zobrazit všechny lánky autorky

 Komente
Posledn koment: 01.03.2016  16:48
 Datum
Jmno
Tma
 01.03.  16:48 Mara
 01.03.  12:45 kusan
 01.03.  10:32 Josef
 01.03.  08:13 ferbl
 01.03.  08:00 KAREL
 01.03.  07:30 Jitka