Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Doubravka,
ztra Ilona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Stres?
 
Jaro bývá statisticky nejastjším obdobím stres, depresí. O tomto tématu jsme ji tady hovoili, a pro tomu tak je, také. Na otázku, kdy je deprese "ješt" zvládnutelná svépomocí, a kdy u se stává diagnózou u umíme odpovdt také. Ale stres není jen negativní emoce! Jistá dávka stresu je docela normální, a je dokonce dleitou souástí kadodenního ivota. Stres ve zdravé míe mobilizuje lovka, pipravuje bu " k útoku" nebo "k útku". Navíc, kadý z nás je ke stresu disponován jinak. Nkdo je náchylnjší více, nkdo mén.
 
Jak jste na tom vy? Jste náchylní ke stresu? Signály, které by vás mly varovat, e organismus pestává stres zvládat:
Cítíte se nesví a provinilí, kdy nejste neustále zapaení?
Bolí vás asto za krkem?
Jste v zamstnání i doma mezi svými netrpliví, podrádní, hádaví, nebo skáete lidem neustále do ei?
Jíte ve spchu?
Máte asto pocit svírání aludku, sucho v ústech, zpocené dlan, trpíte bušením srdce?
 
Odpovdli jste na nkteré otázky ANO? Zpozornte!
Je nejvyšší as najít si as na relaxaci, odpoinek, a to podle vašeho zamení. Me to být cviení - nejlepší snad je jóga, poslech vámi oblíbené hudby, hluboké dýchání, nebo aromatická koupel! Ta dokáe divy! Dnes existuje mnoho variant vní a bylinek, které dokáí uvolnit nejen tlo, ale i mysl. Vlaná koupel s písadou voavého píjemného olejíku, hudba, která vám potší srdce, a hlavn - vdomé navození klidu, NIKAM nespchám, tohle je moje chvíle! Snait se vybavit si píjemné vci, které jsme proili, nebo hodláme proít. Nechat rodinu, povinnosti, starosti a problémy za dvemi koupelny, a nechat se hýkat vní, hudbou, klidem!
 
Zkuste to! Moná to zpoátku nepjde hned, budete poslouchat jedním uchem, co se dje za dvemi, budou se vám do mysli vtírat problémy, které byste mli vyešit, práce, kterou byste mli udlat. Pesto se snate odhánt tyto v tuto chvíli nevítané myšlenky, a teba násilím si pedstavovat šumní moe, strom, oblíbená místa, nebo i lidi, které milujete, nebo jste milovali. Tady ovšem íhá nebezpeí, e se rozteskníte - doporuuji tedy jakousi super fantazii - pedstava neho neskuten krásného, a nechte se tím unášet! Fantazii se meze nekladou, nikdo vás nevidí, nikdo vás neslyší!
Je to jen chvilka, pl hodinky - nenechte si ji vzít!
 
O tom, e nejlepší by bylo ukrást pro sebe celý den, diskutovat neteba.
To pak teprve duše i tlo slaví svj svátek! e se to zpátky kladn odrazí na vašich blízkých je taky neoddiskutovatelné! Zatím tedy trénujte svoje a jen svoje chvilky! A je zvládneme, pokusíme se pro sebe udlat trošku víc. Urvat CELÝ den, a naplánovat si ho podle svých pedstav, moností a priorit.
 
Máme na to právo, meme si to dovolit, je to moné - všechny argumenty proti jsou jen a jen výmluva!
 

Dagmar Jarošová


* * *
Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 01.04.2016  18:04
 Datum
Jmno
Tma
 01.04.  18:04 ferbl