Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jan,
ztra Ivan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pohled z okna
Postupn se zaínáme poznávat, zvykat si na sebe a stávat se páteli, potkávat se, a tak snad bude namíst (kdo chce - není podmínkou) piblíit ostatním své okolí, své milé, zájmy atd. Zaali jsme pohledem z okna. Dalším pohledm se však meze nekladou, samozejm v etických hranicích, daných provozem tchto stránek.
Chcete se také zapojit? Je to jednoduché, pošlete text (pípadn i foto) na info@seniortip.cz a my z toho udláme dokument, který se objeví na hlavní stránce v tématickém okruhu - Pohled z okna. Zatím to tak funguje a zde je jeden z dalších pohled - avšak pozor (!) název „Pohled z okna“ je jen penesený...


Moje návštva v Ostrav
aneb pohled na jednu zajímavou návštvu


Chtla bych napsat nco o mé návštv Ostravy letos v kvtnu. Je to pokraování ze srpna minulého roku, kdy u nás v eském ráji byla na nkolik dn wiki (nick) – Libuška Wernerová. Pijela k nám z Ostravy a po píjemn proitých dnech m a Liu pozvala na oplátku k sob do Ostravy. Nikdy jsme s Liou v Ostrav nebyly a tak jsme rády pozvání pijaly. Naším páním bylo poznat zajímavá místa a také hlavn setkat se s dalšími virtuálními kamarádkami z tohoto kraje. Povauji navazování pátelství za velkou výhodu internetu, hlavn ze stránek Seniortipu.


V dubnu jsme se tedy zaaly pipravovat na njaký píhodný termín, který by vyhovoval obma stranám a zvolily jsme 7. - 10. kvtna. Pípravy na návštvu Ostravy, která byla plná píjemných oekávání však v poslední dob pokazilo váné zranní Lii, která po nešastném pádu byla dost pomlácená a její zranní jí nedovolovalo v dohledné dob vycestovat.


Tak tedy po domluv s wiky jsem se dala na cestování sama. Mla jsem výhodné cestování v tom, e do Karviné cestovala moje vnuka Romana se svým pítelem Daliborem a tak cestování bylo pro m jednoduché. Sedla jsem do auta, které m dovezlo a na adresu wiky.
Pivítání bylo velice milé a nad všechno moje oekávání. Libuška má velmi vkusn zaízený byt, který mi dala pln k dispozici a její pohostinnost byla všestranná. Také se mi pln vnovala celou dobu mého pobytu u ní a ješt jednou jí touto cestou dkuji.


Byly jsme se podívat v dole Landek, kde jsme fáraly dol, co byl pro m velký záitek. Dále jsme si prohlédly záchranáské muzeum a venku vystavené stroje. Nejvíce si ale cením toho, e jsem poznala osobn dv virtuální pítelkyn a to Dixy a Miladu 2, které nám celý pátek vnovaly svj as. Z mého pohledu jsme si tento den velice hezky uily a vymnily si hodn zkušeností. Jsou to velmi milé dámy a i kdy jsou daleko mladší ne já, stále jsme si mly o em povídat. Popily jsme spolu dobrou ostravskou káviku, poklábosily v parku. Také jsme vyjely na radniní v, kde jsme dostaly odborný výklad o celém okolí.


Kdy u nás odpoledne bolely noky, ješt jsme posedly s wiki u ní doma na malém balkonku pi pivku. Celý den byl velmi pkný, poasí nám pálo a jen m trošku mrzelo, e já jsem jela takovou dálku na setkání a z Ostravy, kde je dost lenek Seniortipu pišla jen Dixi a Milada 2. No ale i to se stává, e zrovna není as, nebo i nco jiného nedovolí na setkání pijít.


Na druhý den wiki pipravila krásný výlet do hor, a hory ty já mám moc ráda. Jely jsme z nádraí Ostrava - Svinov vlakem do Frenštátu p.Radhoštm. Dále autobusem do Ráztoky. Tam na nás ekal takový hezký stylový vláek, který nás dovezl a k lanovce. Vyjely jsme lanovkou na Pustevny, podívaly se k soše Radegasta a posedly v krásné stylové hospdce. Byl to výlet na celý den . Po dojezdu dom píjemn unavené jsme opt posedly na balkonku a hodnotily celý den, který byl velice píjemný.


Tak utekl as mé návštvy ve velkém tempu a v sobotu veer pro m opt pijeli mladí autem a mla jsem pipraveno další velké pekvapení. Dojeli jsme do Stodolní ulice, známé po celé republice. Navštívili jsme asi ti bary, nco málo popili a hlavn já jsem vnímala veerní atmosféru té známé Stodolní. Byla jsem jak Alenka v íši div , ale byla jsem ráda, e jsem mohla poznat Ostravu i její noní ivot. Na nocleh jsme jeli do Horní Suché.
V nedli dopoledne jsme navštívili eskobratrský kostel v Havíov, tak, jak je tam zvykem kadou nedli. Po dobrém obd jsem jela s páteli na kole po okolí Karviné, kde jsem vidla vrtné ve i jejich okolí s propadající se pdou. A pak, po odpolední kávice jsme se vydali na cestu dom. Cesta probhla v píjemných vzpomínkách na uplynulé dny.


Moje pocity z návštvy Ostravy vyznly jednoznan kladn! Ostravu jsem si pedstavovala jako ernou, uouzenou. Byla jsem velmi mile pekvapena jak krásou msta, tak i krásou celého okolí, Píjemným byl také milý a vstícný pístup všech lidiek, se kterými jsem se bhem mé návštvy setkala.


Budu dlouho a ráda vzpomínat, ale te nejdíve musím vše vyprávt Lie, která o tak krásné záitky pišla. Doufám, e návštva Ostravy nebyla pro m (i Liu) poslední.


Zdena JelínkováKomente
Posledn koment: 27.05.2009  17:25
 Datum
Jmno
Tma
 27.05.  17:25 Vendula
 25.05.  19:39 kvta -:)))
 25.05.  17:42 milada2a
 25.05.  13:42 Dchodka :-)))
 25.05.  10:28 Mila
 25.05.  09:14 LIA
 25.05.  08:46 hera
 25.05.  07:12 wiki