Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vilm,
ztra Maxmilin.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tip na výlet
do nov otevených prostor Mníšeckého zámku
 
Neváhejte a vyuijte poslední krásné slunené dny a vydejte se do zámku v Mníšku pod Brdy. Oekává vás zde výjimená instalace prohlídkových  tras. Letos v ervnu byla otevena II. prohlídková trasa, která je tématicky zamená vyloen na styl „První republiky“, a pipomíná nám bydlení posledních majitel, rodiny Kast z Ebelsbergu. Na prohlídkové trase tak mete vidt vci denního uitku z tohoto období (brýle, dámskou toaletku, korále, obleení, boty, punochy, fén,rádio, hraky, popelníky atd.). To vše se ukrývá v soukromých prostorách jako jsou nap. lonice, koupelny, dtské nebo hostinské pokoje.
 
Rodina Kast ale mla na svém Mníšeckém sídle, které obývali od roku 1910 neustále, také reprezentaní prostory. Za zmínku urit stojí velká jídelna, hodinový nebo dámský salonek, pracovna a správcovna zámku. Reprezentaní prostory se ukrývají na I. prohlídkové trase.
 
V tomto ase (cca do konce íjna) navíc probíhá na zámku komentovaná výstava „Filmových hereek 30.let“.
Mete si tak s prvodcem pipomenout, v jakém filmu pro pamtníky hrála Adina Mandlová, ím se proslavila Lída Baarová , nebo pro nás tolik okouzluje Nataša Gollová. Výstava probíhá ve spolupráci s Barrandovem, který kdysi tyto snímky nechal poídit. ada z nich nebyla publikovaná. Prohlídka výstavy probíhá jako návštva III. trasy klasicky s prvodcem. Zpístupnno je tím posledních šest místností, které jinak zstávají veejnosti prozatím skryty.
 
Prohlídkou expozic si pipomenete staré asy.
Cena pro seniory je na I.trasu 60 K, na II.trasu 50 K a na III.trasu - filmové hereky 20 K.
 
Klára Váová, zámek Mníšek  
 
Místopis
Za  první  písemnou  zmínku o hradu Mníšku pod Brdy  lze  povaovat a zápis  v  zákoníku Karla IV. „Majestas Carolina“ z roku 1348. Archeologické nálezy z nádvoí zámku však ukázaly, e na tomto míst stávala stavba ji koncem 13. nebo zaátkem 14. století. Nejspíše šlo o malý hrádek obklopený hradbou a píkopem, který ho oddloval od msta.
V roce 1487 na více ne 150 let získal Mníšek významný rod pán z Mitrovic. Tento rod spravoval sídlo s dvorem po celé 16. století, kdy zde nepochybn probíhaly znan rozsáhlé stavební práce. Nejstarší zobrazení zámku pochází z roku 1622 a pes veškerou schematinost patrn zachycuje reálnou podobu sídla pi pohledu od jihu. 
V roce 1639 švédská vojska generála Banéra zámek vyplenila a se dvorem vypálila.

Dalším zásadním letopotem je rok 1655, kdy panství od Mitrovic kupuje nobilitovaný praský mšan, pvodn koeluh pocházející z Flander, Servác Engel z Engelsflussu, který v letech 1656 - 1672 nechal zámek opravit. Tím byla zakonena etapa, která objektu dodnes pes etné i podstatné mladší úpravy vtiskla zásadní podobu i výtvarný charakter.

Ve druhé polovin 18. století za Unwerth došlo k ad stavebních úprav. Po smrti Ignáce Umwertha pešel majetek na Pachty z Rájova. Pro rodinné spory byl ale spravován úedníky desek  zemských  a do  roku  1838.  V  roce  1848  zámek  poznamenal  poár.
V roce 1909 po smrti hrabte Schirndinga majetek získal jeho píbuzný, Theodorich, svobodný pán Kast z Ebelsbergu, jen pistoupil k zásadní obnov zámku podle projektu z roku 1910 - 1911, který vypracovala pední praská kancelá vedená Matjem Blechou.
 
V roce 1945 byl zámek vyplenn a následn došlo k jeho konfiskaci. Poté se objekt dostal do správy ministerstva vnitra (1946), které zde ukládalo asto významné a politicky citlivé archivní fondy.
 
V roce 2000 byl objekt vyklizen a postoupen Národnímu památkovému ústavu – územnímu odbornému pracovišti stedních ech v Praze, který zde pikroil k rozsáhlé obnov.

Obnova zámku v Mníšku pod Brdy se zapoala v prosinci roku 2000. Jde o jedinený projekt, který se snaí zachytit stav zámku na poátku 20. let 20. století. V prvním pate zámku je prohlídková trasa, která seznamuje návštvníky se stylem ivota a bydlením drobné šlechty v období mezi svtovými válkami. Severní kídlo pak poskytuje prostory pro spoleenské akce.


Komente
Posledn koment: 07.09.2008  23:20
 Datum
Jmno
Tma
 07.09.  23:20 kvta
 06.09.  14:29 Jarmila