Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbynk,
ztra Adolf.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

iov

Jednoho dne, kdy ješt zdraví slouilo jsme se vydali do Lounského stedohoí na ediový vrch iov, nazývaný té Hoenecký špiák podle obce Hoenec, v její blízkosti se nachází. Kopec s nadmoskou výškou 447 m psobí velice exoticky, není tu les, jen tu a tam vyrstají keíky z porostu stepní trávy, která dodává kopci sametový vzhled a nnost. Moná, e práv zde je pvod názvu iov.
 

Stoupáme po úzké vyšlapané pšince jiního svahu k vrcholu. I kdy je místy cesta velmi strmá, vystupuje se dobe. Chvílemi se zastavujeme, protoe hledáme zajímavosti stepní vegetace, které na sebe nedají dlouho ekat. Vzhledem k tomu, e astji pršelo, tráva je sví zelená a pomrn vysoká. V ní pak vynikne syt lutý a tmav oranový kvt štírovníku obecného. A ji objevujeme rostlinu, která nás zaujala svojí tmav rovoervenou vrcholovou ástí, na jejím spodu vyrstá lutavý kvt - jak zjistíme z atlasu, jedná se o ernýš rolní. Celá rostlina však psobí tvarem i kontrastními barvami dojmem, e je odnkud z jiní Evropy. V tráv se vyjímají skvrnité listy a luté kvty voskovky menší. Zaujme nás intenzívn modrý a modrofialový kvt k pomrn vysoké šalvje luní, která místy vytváí koberce. Listy nkolika druh bodlák nám naznaují, jak bude louka vypadat moná ji za msíc. Hledáme teplomilný kozinec dánský s fialovým kvtem - zatím marn, ale urit tu má listy, které se snadno dají splést s listy nkteré jiné vikvovité rostliny. Dokvétá ješt bílý roec. Kontrastem jsou pak místa kamenitá, kde roste mateídouška. Koniklec ji odkvetl, prozrazují ho jen chomáe ochmýených naek. Obas prolétne motýl, ponejvíce oká ernohndý s oranovým lemem na okraji kídel.

Slunce svádí boje s oblaností, která je velmi rznorodá a barevná. Stedohorskou atmosféru umocuje zpv pták, v nm vyniká hlas strnada luního, kterého máme monost spatit. Upozorní na sebe i nápadn lutozelenou hlavikou.

Jak stoupáme, pibývá vyprahlejších míst s mateídouškou a dalšími skalnikami, z nich nás zaujme netesk svými drobnými lutými kvty. Je tu mnoho dalších druh rostlin, ale my u více nepátráme, radji se dríme stezky, abychom nepošlapali tu kehkou, barevnou krásu oivující kamení.

A jsme na vrcholu iova. Je tu malá náhorní plošina, kde nám Stedohoí nabízí další zajímavost v podob mimoádn velkých erných melák s oranovými zadeky, kteí létají namáhav s hlubokým bzukotem a usedají na svtle fialové voavé kvty mateídoušky. Usadíme se v místech, kde koní plošina a kopec se velmi prudce svauje k severu. Je tu pkný rozhled na všechny strany, take meme obdivovat Házmburk, Oblík, Srdov, Brník na jiní stran, na severu Zlatník, elenický vrch a v dálce u Mostu Hnvín. Za ním vystupuje v oparu sotva znatelné pásmo Krušných hor. A pak je tu Boe, jeho drama umocují tmavé mraky, a ješt další kopce a kopeky. Sever nám vyhrouje boukou.

Slunce pipaluje a vyláká další motýly. Pilétá perla Stedohoí - otakárek fenyklový. Na chvilku usedne, ale opt vzlétne. Pozorujeme jeho tepotavý rychlý let. Baboka bodláková usedne na kámen a rozeve kídla proti slunci.

Kamení - iov má svoji mineralogickou specialitu - v puklinách edi se vyskytuje vzácnjší nerost aragonit (kosotverená forma kalcitu) a my tu nacházíme stopy po sbratelích, kteí tu kutali.

Sedíme a rozjímáme nad nádhernou a pro nás posvátnou krajinou, její obdobu bychom jinde v echách marn hledali.
 
Jana Haasová
* * *
Náhled do malíské tvorby Jany Haasové
eské stedohoí – obrazy Jana Haasová
Z vernisáe výstavy obraz
Básn - Jana Haasová
Být echem… Jana Haasová, souasná eská malíka a spisovatelka
Další lánky autorky


Komente
Posledn koment: 20.05.2024  16:13
 Datum
Jmno
Tma
 20.05.  16:13 Vesuviana Ivana Lena
 20.05.  13:07 Ivana Lena
 19.05.  19:13 Vesuviana Kvt
 19.05.  17:35 Kvta
 19.05.  12:25 Vesuviana Olga Jankov
 19.05.  10:52 olga jankov
 19.05.  10:47 Vesuviana Ludmile, Pemkovi a Von
 19.05.  08:21 Von
 19.05.  07:06 Pemek