Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ferdinand,
ztra Kamila.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
 
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
Psaní b/bje, v/vje, p
 
aneb  Je teba si zptn uvdomit, e i vdec na kruhovém objezdu nebo pi vjezdu do obce me porušit pravidla (i kdy jen pravopisu).
 
Jestlie  jsme minule vnovali pozornost pravopisu m/mn, je logické, e dnes bude následovat pouení o pravopise skupin b/bje, v/vje a p.
 
Zaneme skupinou p, protoe pouení o jejím pravopise bude nejjednodušší, a tudí i nejkratší : Skupina psaná –pje-  v eštin neexistuje! A proto píšeme vdy pouze –p-.( Nap.: naptí, vyptí, optovat, zpv…)
 
U skupin –bje-, -vje- pravopis záleí na tom, zda  -b- nebo  -v-  leí na švu koene (základu) a pedpony, nap.: mateské objetí  (ob + jímat = objímat –objetí), objem válce (ob + jímat), objezd (ob+jezd), smyslový vjem (v+jímat= vnímat), vjezd na dálnici (v + jezd)…
POZOR!  Skupinu  -bje- píšeme také u slov cizího pvodu objekt-objektivní, subjekt-subjektivní.
Ve všech ostatních pípadech píšeme -b- ( obh penz, chutný obd, obtovat ivot,sbr …) a –v-(vtit, vnec,všák,svtit …).
 
 
Psaní skupin souhlásek
aneb  Nememe penést pes srdce (a ji je mkké, nebo kamenné), e raci nejsou toté jako racci.
 
První zastavení v této kapitole vnujeme skupin –nn-, nebo v té se chybuje velmi asto.
-nn- píšeme:
1. kdy ke jménu, v jeho koeni (základu) je písmeno –n-, pipojíme –ný, -ní, nap. den denní, ráno – ranní, kámen – kamenný, cena – cenný, víno-vinný…
2.  v pídavných jménech sloených, nap. jednostranný (jedna+strana), hrubozrnný(hrubé+zrno), rovnoramenný(rovné+rameno), tenkostnný(tenká+stna)…
3. ve tvarech 2. a 3.stupn pídavných jmen a píslovcí  psaných se skupinou –nn-, nap.:
   úinný – úinnjší, nejúinnjší
   cenný –cennjší,nejcennjší
   nevinný – nevinnjší, nejnevinnjší …
4. Zapamatujeme si pravopis: Anna, panna !
 
ALE POZOR!   Pouze JEDNO –n-  píšeme :
1. v pídavném jménu raný (= asný, nap. rané brambory, raná zelenina, raný feudalismus…), protoe  toto pídavné jméno nebylo odvozeno od podst. jména ráno ( ranou zeleninu pece nejíme jen ráno, ale také v poledne i veer), ale práv naopak – podstatné jméno ráno bylo vytvoeno od píd. jména raný
2.pídavných jménech utvoených koncovkou -í od názv zvíat zakonených na –n, nap.:
    jelen – jelení parohy
   krocan – krocaní peen
   havran – havraní peí …
3.ve slovech odvozených píponami:
   -ík:  deník, týdeník, ceník, viník
   -ice: vinice, denice (hvzda)
   -ina: cenina
 
Zdvojené  -nn- se vyslovuje jako jednoduché  -n-.
Míla Nová
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
Taioviny - 7
 
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (M,P,S)
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná po (V,Z)
Jazykový koutek - m/mn
 
 
 


Komente
Posledn koment: 13.05.2008  12:19
 Datum
Jmno
Tma
 13.05.  12:19 denda04 pauitelkooooooooooo
 13.05.  11:41 Mila Rence, Dend ,Magdalence...atd.:-))
 13.05.  08:34 denda04 Ri
 13.05.  07:57 Rena Dend
 13.05.  06:38 denda04 vem holkm
 12.05.  08:59 denda04 Rence i
 11.05.  22:58 Rena Gabi florce a Dend
 11.05.  15:54 Gabi-florka ....Rence....
 11.05.  10:42 denda04 Rence i Magdalence
 11.05.  10:17 Rena ... a jde se na to (pt nedli?)!
 11.05.  09:10 Magdalena
 11.05.  08:26 denda04 Gabi
 11.05.  08:22 denda04 p. Inspektorko
 11.05.  08:17 Gabi-florka ...tralala,tralala.....
 11.05.  08:11 Gabi-florka ....Rence...
 11.05.  08:01 Inspektorka vsledky eten
 11.05.  06:15 denda04 vem holkm
 11.05.  00:48 Rena Pan uitelce s dvrou
 10.05.  23:20 Rena Parda!!
 10.05.  22:47 Magdalena
 10.05.  22:31 Rena Mld mi utk!!
 10.05.  22:30 Magdalena
 10.05.  21:02 Gabi-florka ...Madlence....
 10.05.  19:55 denda04 Magdi
 10.05.  19:33 Magdalena
 10.05.  19:31 Magdalena
 10.05.  18:55 denda04 Ri
 10.05.  18:15 Gabi-florka ...Rence....
 10.05.  17:54 Rena Mm zaracha!!!!
 10.05.  17:29 Gabi-florka ...Madlence....
 10.05.  17:03 denda04 Magdiiiiiiii
 10.05.  16:39 Magdalena
 10.05.  15:59 Bobo pro Karloue
 10.05.  15:52 denda04 oprava
 10.05.  15:51 denda04 Gabinko
 10.05.  15:40 Gabi-florka ...Denda04....
 10.05.  15:37 denda04 Gabince
 10.05.  15:34 Gabi-florka ...Madlence...
 10.05.  15:21 Gabi-florka ....pan uitelce Mle....
 10.05.  15:10 Magdalena
 10.05.  14:56 Mila Td 3.b - pokraovn :-)))
 10.05.  14:52 Karlou
 10.05.  14:44 Vesuvanka Mle
 10.05.  14:38 Dana Podkovn a hodnocen
 10.05.  13:48 Bobo pro Karloue
 10.05.  12:53 Karlou
 10.05.  10:00 Matou
 10.05.  09:18 denda04 Bobo
 10.05.  09:13 Bobo :-)))
 10.05.  06:55 denda04 Gabinko
 10.05.  06:50 denda04 Ivka
 10.05.  06:47 denda04 Gabince
 10.05.  06:45 Ivka mazec
 10.05.  06:42 denda04 td
 09.05.  23:22 Rena Karlovi
 09.05.  23:06 Rena Gabi-florce a Magdalence.
 09.05.  21:23 Magdalena
 09.05.  21:08 Magdalena
 09.05.  21:06 Gabi-florka
 09.05.  21:04 Mila Td 3.b a pan inspektorce - vlastn naopak! :-)))
 09.05.  20:56 Magdalena
 09.05.  20:54 Rena Ivce
 09.05.  20:39 Rena Magdalence
 09.05.  20:14 Magdalena
 09.05.  20:11 Magdalena
 09.05.  20:05 Magdalena
 09.05.  20:04 Ivka
 09.05.  20:00 Karel
 09.05.  19:59 Rena Holk, cukrrna !!
 09.05.  19:49 denda04 pani INSPEKTORKO
 09.05.  19:06 Inspektorka oznmen
 09.05.  18:19 denda04 Magdiiiiiiiiii
 09.05.  17:33 Magdalena
 09.05.  17:06 Vesuvanka Ivo
 09.05.  15:45 denda04 hojik
 09.05.  15:37 Matou ahoj beruky
 09.05.  14:18 Rena Pro Wiky
 09.05.  11:11 Ivo
 09.05.  09:08 Vesuvanka Mle
 09.05.  08:38 Vesuvanka dky :-)))
 09.05.  08:30 wiki
 09.05.  08:00 emach
 09.05.  07:58 emach
 09.05.  07:27 denda04 oprava
 09.05.  07:24 denda04 hezk rnko
 09.05.  07:09 Rena Pan uitelce s lskou