Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kamila,
ztra Laura.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
 
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
 
Slova vyjmenovaná (díve vyatá) po - v, z
  
Vyjmenovaná slova po v
 
Snad kadý si ze školy zapamatoval, e pedpona vy-/ vý-  je vdy tvrdá. Leckterý pisatel se však škrabe za uchem: „Ale jak poznám, e je to práv pedpona vy-?“  Laická odpov zní: Kdy  to vy- odtrhneme, zbude nám slovo, které bude mít smysl.  Nap. : výtah – tah, vynesl – nesl, vyšel – šel,  vyprávní – tady je schováno slovo pravit, vymlouvat – mluvit, výborný-vybírat- brát …
Pozor!  Na záhon jsem vysel ( sel) mrkev. x  Na stn visel (viset) obraz.
Mezi oblíbené chyby patí psaní y ve slovech: viset, vinout se, vidt, vítzit. (  Ve slov vinula se, nap.cesta se vinula do vrchu, dívenka se vinula k matce… sice po odtrení  vi-  zstane nula, ale jist budete souhlasit, e vinutí nemá s nulou nic spoleného.)
 
Vy (zájmeno 2.os. mno. ísla) píšeme analogicky jako  my (zájmeno 1.os.mn.ísla): vy všichni – my všichni . (Vy jste to nevdli, my to také nevíme.) Samozejm pak také píšeme vykat - oslovovat 2.os. ísla mnoného – vyjádení úcty.( U ti bylo osmnáct, mla bych ti vykat.)
 
Rozlišujeme!
Pes, vlk, špatný zpvák vyje, ale dívka, která plete vneek, ten vneek vije.
Druh sovy je výr,  toící se voda nebo vítr tvoí vír. (A mikroorganismus nebo škdce v PC je vir.)
Ten, kdo jásav kií, výská.
Kdy se matka probírá ddovi Vševdovi ve vlasech, víská ho. Malá ves je víska.
Obdivovali jsme výšku ( od slova vysoký) ve. Nebyla to tedy ádná víka (malá v).
Nedal se nikým zviklat (zbavit jistoty). Martínkovi se zaal viklat (kývat) mléný zub.
 
A následující slova si musíme jen pamatovat:
povyk, povykovat  (kik, hlasit kiet)
vyle (štn honicího psa)
výhe (ohnivá)
vyza (ryba)
kavyl (bylina)
cavyky (okolky – dlat cavyky)
 
 
Vyjmenovaná slova po z
 
Slova píbuzná se slovem jazyk vtšinou nedlají pisatelm potíe. Snad bude dobré jen pipomenout,e s jazykem souvisí i jazylka (kost podpírající jazyk).
S vyjmenovaným slovem nazývat se  jsou píbuzná i slova vyzývavý (vyzývavé chování) a vzývat (vzývat Boha).
Protikladem bude zívat, nazívat se (únavou).
Pozor!
Píšeme sice brzy, ale ve slov brziko se píše i ( analogicky s maliko).
 
V této kapitole jsem se zastavila jen u výraz, v nich se (jak jsem ve své praxi poznala) nejvíce chybuje. Tm, kdo hledají vyerpávající odpov, bych doporuila Pravidla eského pravopisu a Slovník spisovné eštiny pro školu a veejnost.  
Míla Nová
 
 
 
 


Komente
Posledn koment: 22.04.2008  07:43
 Datum
Jmno
Tma
 22.04.  07:43 denda04 holk
 21.04.  22:34 vasi.m holkm
 21.04.  20:01 Mila Dend a Gabi-florce :-))
 21.04.  19:46 Magdalena
 21.04.  17:53 denda04 Gabince
 21.04.  17:41 Gabi-florka Dend....
 21.04.  07:32 denda04 Rence
 20.04.  22:57 Rena Gabi florce a Dend
 20.04.  22:52 Mila Milokoc a "zdravmu jdru" 3.b
 20.04.  22:24 Milokoc
 20.04.  20:08 denda04 Gabince
 20.04.  17:49 Gabi-florka
 20.04.  06:23 denda04 Magdi
 19.04.  19:09 Magdalena
 19.04.  16:42 denda04 Ri
 19.04.  15:37 Rena Pan uitelce s lskou
 19.04.  14:48 Mila vasi.m a Rence :-(( :))
 19.04.  13:28 Rena Dend
 19.04.  08:59 denda04 Rence
 19.04.  07:32 Rena erstv zprva!
 19.04.  06:54 denda04 holky
 18.04.  23:29 Magdalena
 18.04.  22:51 vasi.m holkm
 18.04.  21:00 Gabi-florka vasi.m
 18.04.  20:06 Magdalena
 18.04.  18:35 denda04 vasi.m
 18.04.  17:49 vasi.m Gabi-florce
 18.04.  17:37 vasi.m Magdalence a dend
 18.04.  15:52 Gabi-florka
 18.04.  15:43 Mila arodji Kedrigernovi
 18.04.  15:42 Mila arodji Kedrigernovi
 18.04.  14:36 Magdalena vasi
 18.04.  14:35 Magdalena vasi
 18.04.  14:02 denda04 vasi.m
 18.04.  13:35 vasi.m dend
 18.04.  08:59 arodj Kedrigern Sdlen
 17.04.  17:46 denda04 vasi.m
 17.04.  17:36 Mila Ivovi
 17.04.  17:34 Mila Pro vasi.m :-))
 17.04.  17:25 vasi.m
 17.04.  16:55 Mila Pan Vonskov :-))
 17.04.  16:44 Magdalena pro pan Vonskovou
 17.04.  15:22 Ivo
 17.04.  13:31 denda04 smmmmmmmmmmmm
 17.04.  12:40 Vonskov tdn schzky
 17.04.  10:17 Mila dend04 a spol. :-))
 17.04.  10:13 Mila Ivovi :-))
 17.04.  08:06 denda04 hezk den
 17.04.  01:33 Magdalena
 16.04.  23:01 Ivo
 16.04.  20:07 Magdalena
 16.04.  18:04 denda04 Gabinko
 16.04.  17:51 Gabi-florka
 16.04.  15:15 denda04 Magdi
 16.04.  14:59 Magdalena Dend
 16.04.  14:57 Dend
 16.04.  14:39 denda04 Magdiiiiiiiiii
 16.04.  14:25 Magdalena Dend
 16.04.  13:56 denda04 ahojik
 16.04.  11:19 Rena Magdalence
 16.04.  10:43 Magdalena
 16.04.  10:14 wiki Magdalence a Rence
 16.04.  09:57 Rena Pro Wiky
 16.04.  06:54 Magdalena
 15.04.  23:31 wiki vem
 15.04.  23:19 wiki
 15.04.  23:09 Mila Gabi-florce :-))
 15.04.  23:02 Mila Rence :-))
 15.04.  23:02 Gabi-florka
 15.04.  22:52 Mila Td 3.b - dotetice :-))
 15.04.  21:45 Magdalena Ri
 15.04.  21:39 wiki Rence
 15.04.  21:27 Rena Karle I
 15.04.  20:31 Rena Pan uitelce
 15.04.  20:19 Karla I. Rence
 15.04.  20:17 Karla I. Jazykov koutek
 15.04.  20:15 Rena Pan uitelce
 15.04.  20:09 bosorka
 15.04.  20:08 Rena Magdalence
 15.04.  20:00 denda04
 15.04.  19:45 Magdalena
 15.04.  19:43 Rena Pan uitelce s lskou
 15.04.  19:31 Mila Bosorce
 15.04.  19:18 Kotaka
 15.04.  19:13 Rena Bosorce
 15.04.  18:39 bosorka pro Milu
 15.04.  18:38 bosorka pro Milu
 15.04.  18:32 denda04
 15.04.  18:09 Mila Td 3.b - pokraovn :-))
 15.04.  15:35 Magdalena
 15.04.  15:19 Magdalena Dend
 15.04.  13:28 denda04 Bobo
 15.04.  13:14 Bobo pro Dendu
 15.04.  12:48 denda04 Magdiiiiiiiiii
 15.04.  12:19 Pavel
 15.04.  12:15 Magdalena
 15.04.  11:50 denda04 Pavlovi
 15.04.  11:23 Rena Magdalence
 15.04.  11:08 Pavel
 15.04.  10:46 Rena Bosorce
 15.04.  10:18 Rena Pan uitelce s lskou
 15.04.  10:13 bosorka
 15.04.  10:12 Kotaka
 15.04.  09:51 Ludmila nae pardnice Denda
 15.04.  09:38 Mila Td 3.b :-)))
 15.04.  09:25 denda04 oprava
 15.04.  09:07 denda04 Magi
 15.04.  08:42 Magdalena Denda
 15.04.  08:37 Magdalena
 15.04.  07:45 Vesuvanka :-)))
 15.04.  07:18 denda04
 15.04.  07:13 Bobo omluvenka
 15.04.  07:09 denda04 Zdravm