Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kamila,
ztra Laura.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
 
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
Slova vyjmenovaná (díve vyatá) - m, p, s
Kdo pemýšlí, neklopýtá ani v pravopise aneb kdo se zmýlí, není ješt kopyto…
 
Vyjmenovaná slova po m
 
Tady dochází ke karambolu asto u u prvního slova a tím je slovo my. Musíme si tedy uvdomit, e my píšeme ve významu my všichni. (My to tam neznáme. Jestli tam pjdete vy, pjdeme i my.) Jedná se o zájmeno osobní pro 1.os. ísla mnoného.
Mi je tvar zájmena osobního já, 3.pád. Tvar  mi meme nahradit tvarem mn. ( Meš mi/mn to svit. Dej mi/mn pokoj! U mi/mn o tom íkal.)
 
asto chybují ti, kdo se snaí  vymítat zlé myšlenky nebo dokonce zlé duchy i samotného ábla, a píší y. Vymítat znamená toté jako vypuzovat, s mýcením lesa, mýtinou to nemá nic spoleného.
 
Také si musíme uvdomit, zda chceme nco mýt, tedy oistit vodou, nebo mít, tedy vlastnit.
(Teplá voda netee,musím se mýt ve studené. Zaínám toho mít práv dost.)
 
Pozor!
Jestlie nám zahraniní turista tvrdí, e je cíl jeho cesty vzdálený jednu míli (délková míra), neznamená to, e se mýlí (plete).
Stejn tak malí, který rozmíchá barvu v plechovce, je na hony vzdálený od toho, aby barvu rozdmýchal foukáním.
Kadý obas míval (opakovan ml)  chu na nco dobrého. A vbec to nemusel být práv medvídek mýval (který se poád myje).
 
 
Vyjmenovaná slova po p
 
Zde je poteba, abychom si uvdomili, e re píchá, protoe má trny, ne proto, e je pyšná.
Také si musíme pamatovat, e vrabec se epýí, i kdy se pi tom nepýí (neervená).
Jazykozpyt  není jazyk, který se zpil (opil), ale je to vda, která zpytuje (zkoumá) jazyk. Se slovem zpytovat také souvisí nevyzpytatelný (nevyzpytatelný lovk, nevyzpytatelné chování).
Vely kvtiny opylují, tzn. e penášejí pyl z kvtu na kvt. Kdyby kvtiny opilovaly, obrousily by je pilníkem.
A konen :
Píšeme-li  slepýš, máme na mysli neškodného plaza, zatímco slepíš je tvar slovesa slepit (já slepím, ty slepíš, on slepí…).
 
 
Vyjmenovaná slova po s
 
V této skupin vyjmenovaných slov si musíme dát pozor na dvojici syrý x  sirý.  (Sklepení, které bylo syré, bylo syrové, vlhké.  x  Opuštné dít, které ztratilo rodie, bylo siré ili sirotek.)
Další ošemetná dvojice je sypat x  sípat.  (Mrzlo a sypal se sníh. X Byl tak nachlazený, e sotva sípal.)
No a ten, kdo si ukrojí kousek sýra, jist si uvdomí, e to není chemický prvek síra (i kdy barvu asto mají stejnou).
Pamatujeme si také, e šedivý holub je sivý.
 
Pozor! Mnozí z nás se kdysi uili, e i syrup je slovo vyjmenované. Ale u mnoho let se píše jedin sirup, sirob.
 
Míla Nová
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
 
Jazykový koutek - slova vyjmenovaná (B,L)
 
 
 


Komente
Posledn koment: 13.04.2008  10:32
 Datum
Jmno
Tma
 13.04.  10:32 Marcela
 11.04.  08:34 VlastaV
 06.04.  14:42 dana Mil pan uitelce Mle
 04.04.  08:56 denda04
 04.04.  08:32 emach
 03.04.  17:42 Magdalena
 03.04.  16:26 Mila bosorce
 03.04.  16:07 denda04
 03.04.  15:45 Magdalena
 03.04.  15:33 denda04
 03.04.  15:30 bosorka
 03.04.  14:56 Mila Vem - a si kad pebere to svoje! :-)))/
 03.04.  14:27 vasi.m Rence
 03.04.  13:05 denda04 Rence
 03.04.  11:21 Magdalena Panelko
 03.04.  11:15 bosorka pro Ru
 03.04.  10:55 Rena Bosorce
 03.04.  10:47 Rena Dend a pan uitelce
 03.04.  09:54 bosorka
 03.04.  09:44 denda04
 03.04.  09:32 vasi.m
 03.04.  09:28 Mila dend04 a jejm vrnm "spoluroandm" :-))
 03.04.  07:50 Magdalena
 02.04.  11:49 Kotaka
 02.04.  10:37 denda04
 02.04.  10:35 denda04
 02.04.  09:55 Magdalena Dend
 02.04.  09:35 Bobo :-)))
 02.04.  07:41 denda04
 02.04.  07:22 Bobo pro Wiky
 02.04.  06:49 Hanka
 01.04.  22:43 wiki
 01.04.  22:35 Vesuvanka pro Mlu
 01.04.  22:11 Mila vasi.m :-))
 01.04.  21:20 Mila Rence :-))
 01.04.  21:19 vasi.m
 01.04.  20:54 Rena Magdalence
 01.04.  20:46 Ludmila
 01.04.  20:40 Mila ???
 01.04.  20:35 Koousek
 01.04.  20:17 Ludmila inspekce
 01.04.  19:54 Magdalena
 01.04.  19:47 Mila No! :-((
 01.04.  19:43 Mila Tak jsem pece jen na nkoho zapomnla...:-(
 01.04.  19:38 Magdalena
 01.04.  19:00 Kotaka
 01.04.  18:25 Mila No nazdar! To jsem si na sebe upletla bi! :-)))
 01.04.  17:15 denda04
 01.04.  17:00 Karla I. denda04
 01.04.  16:59 Magdalena
 01.04.  16:52 Ivo
 01.04.  16:36 denda04
 01.04.  16:33 Magdalena
 01.04.  16:05 Rena Prosm o vysvtlen.
 01.04.  16:03 Karla I. jazykov koutek
 01.04.  16:01 Kopiva Konen
 01.04.  15:40 Magdalena
 01.04.  13:51 Bobo vzkaz pro u
 01.04.  12:18 Kotaka
 01.04.  12:12 Magdalena
 01.04.  12:11 Kotaka
 01.04.  11:34 Rena Oprava
 01.04.  11:28 Rena Pan uitelce a cel td
 01.04.  10:59 Bobo pro vechny
 01.04.  10:41 WIKI
 01.04.  10:35 Ludmila T
 01.04.  09:38 bosorka Na vdom VEM !!
 01.04.  09:06 Bobo :-)))
 01.04.  08:54 denda04
 01.04.  08:53 Vesuvanka dky :-)))
 01.04.  08:35 Bobo :-)))
 01.04.  08:29 denda04
 01.04.  08:04 Ludmila pardon
 01.04.  07:48 denda04
 01.04.  05:56 Mila Dodatek