Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kamila,
ztra Laura.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

JAZYKOVÝ KOUTEK
aneb co se nám u z hlavy vykouilo
 
Ped njakým asem se v komentáích pod vyprávním o souboji malého Vietnamce Taie se záludnostmi eštiny objevil nápad, aby se souástí magazínu stal jazykový koutek, který by pomohl omést prach z vdomostí, které jsme kdysi ve svém dtství do hlav pracn vpravili. A kdy se na osobu, která tento nápad vypustila z úst, nesneslo hromobití, byl nápad rozšíen o dotaz, zda bych se jazykového koutku neujala já. Ba dokonce se našla i taková „šprtka“, která slibovala, e si oee tutiku a posadí se do první lavice, aby jí neušlo ani slovo! (Zapomnla ovšem, e nejvtší „šprti“ sedí v lavici poslední a nevyznaují se oezanou tutikou, nýbr pytlíkem ovoce z vlastní zahrádky poloeným nenápadn na uitelský stolek…) Nu co! Mateština m ivila po nkolik desetiletí, tak se o takové malé poradenství pokusím. A kdy tenái nebudou spokojeni i pomine zájem, jazykový koutek prost skoní…
 
Slova vyjmenovaná (díve vyatá)
 
Zanu tím, co nás zaalo suovat ji ve 3.tíd, nebo tam jsme poprvé poznali tzv. vyjmenovaná slova (kterým se za našeho dtství íkalo slova vyatá). Ale protoe píši do magazínu pro seniory, nebudu opakovat adu slov, která se naší generaci jist v hlavách usadila natrvalo. Zamím se jen na slova, je dlají pisatelm ráda problémy. Jsou to vtšinou slova s vyjmenovanými slovy píbuzná, tj. mají s nimi spolený koen (díve se mu íkalo základ).
 
Zaneme tedy od B.
Tady si dáme pozor na slova píbuzná se slovem bylina, jako je nap. ernobýl, býlí. ALE: na stechu usedli bílí holubi (tvar od pídavného jména bílý), ddeek bílí stavení (tvar slovesa bílit).
Nejvíce problém psobí slova píbuzná se slovem být, která mají i „mkké“ protjšky.
Sledujte:
Maminka ho odbyla, e nemá as. (Zítra ho zase odbude.) x Hodiny odbily jednu. (Za chvíli odbijí dv.)
Vojsko dobylo msto. (Zítra dobude i hrad.) x Lovec dobil zranné zvíe.(Píšt ho dobije zase.)
Majetek nabyl poctiv. (Jak ho nabude píšt?) x  Lovec nabil pušku. (Vystelí a nabije znovu.)
Všimli jste si? Nabyl - nabude, odbyl - odbude… ALE:  nabil - nabije, odbil - odbije
 
Po L se asto setkáváme s chybným pravopisem slova vlys (pojem z architektury-pisatelé ho  chybn povaují za slovo píbuzné se slovem „lisovat“).
Další astá chyba je y ve slov blízký, blizouko. Viníkem je tady zdánlivá „píbuznost“ s vyjmenovaným slovem blýskat se. Nkteí híšníci ho toti píší dokonce blízkat se.
Dále je poteba mít na pamti, e nalíená tvá ani barvit vylíený dj nemají nic spoleného s lýkem (lýím).
Stejn tak na liinách (co jsou trámy) se nedá lyovat.
Je teba si zapsat za uši, e akoliv se mele ve mlýn, píšeme mlít (analogicky s tít).
A konen -  noní motýl se dnes u píše lišaj.
Míla Nová
Taioviny - 1
Taioviny - 2
Taioviny - 3
Taioviny - 4
Taioviny - 5
Taioviny - 6
 
 
 
 


Komente
Posledn koment: 03.04.2008  16:07
 Datum
Jmno
Tma
 03.04.  16:07 Ji Kotek Vslovnost Y
 28.03.  17:39 denda04
 28.03.  15:24 vasi.m
 28.03.  07:20 denda04 hezk den vem
 27.03.  22:42 Mila Pro Karlu I. a vasi.m
 27.03.  22:23 vasi.m
 27.03.  21:13 Karla I. pro Mlu
 27.03.  20:58 Mila Pro Karlu I.
 27.03.  19:48 Karla I. jazykov koutek
 27.03.  19:24 denda04
 27.03.  17:45 Mila :-((
 27.03.  17:09 bosorka pro Magdalenu.
 27.03.  16:08 Magdalena
 27.03.  13:55 denda04
 27.03.  13:54 denda04
 27.03.  13:50 milokoc
 27.03.  13:42 Rena Dend
 27.03.  13:02 denda04
 27.03.  12:44 Rena J! Skvl npad!
 27.03.  11:57 Ludmila nmt Magdaleny
 27.03.  07:20 denda04 vem
 26.03.  22:24 Mila Novm uchazekm...a tak vbec...
 26.03.  20:38 dana Mil pan uitelce
 26.03.  20:24 Karla I.o jazykov krouek
 26.03.  20:19 Magdalena
 26.03.  20:16 Rena Dend
 26.03.  20:12 R Dend
 26.03.  20:08 denda04
 26.03.  20:07 Rena
 26.03.  19:59 denda04
 26.03.  19:45 bosorka
 26.03.  19:30 Rena Dend
 26.03.  19:14 Rena Pan uitelce s lskou
 26.03.  18:53 denda04
 26.03.  18:45 denda04
 26.03.  18:15 Mila Cel td :-))
 26.03.  17:30 Gabi-florka
 26.03.  17:28 Rena kola hrou
 26.03.  17:21 Ludmila T
 26.03.  15:35 Kopiva Pihlka
 26.03.  15:32 Magdalena
 26.03.  14:25 Gabi-florka
 26.03.  13:33 Magdalena
 26.03.  12:20 her.vera Dmy...!!!
 26.03.  11:50 Rena
 26.03.  11:20 denda04
 26.03.  10:29 Bobo :-)))
 26.03.  09:57 wiki
 26.03.  09:55 Rena
 26.03.  09:33 Magdalena
 26.03.  09:08 Rena
 26.03.  08:52 Kotaka
 26.03.  08:44 Bobo :-)))
 26.03.  08:38 her.vera
 26.03.  08:22 Magdalena
 26.03.  08:20 her.vera U JE TO TADY...!! U JE TO TADY ...!!!
 26.03.  08:06 Vesuvanka skvl :-)))
 26.03.  07:56 Rena
 26.03.  07:51 janina
 26.03.  07:34 Hanka ach ten pravopis