Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bedich,
ztra Aneka.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Hromnice jsou svátkem svtla
 
Únor jako poslední msíc „paní Zimy“ pi svém panování prochází nkolika obdobími rzného poasí. Zaíná zpravidla „hromniní“ zimou, která si po lednových dnech naplánuje oteplení. Po Hromnicích u obvykle pichází zima s mrazy.
 
 
 
Hromnice zaznamenávají v lidové pranostice o poasí významnou roli:
Je-li o Hromnicích studeno, pijde brzy jaro.
Na Hromnice jasná noc, bude mraz ješt moc.
Na Hromnice o hodinu více.
Na Hromnice musí skivánek vrznout, i kdyby ml zamrznout.
 
Hromnice i kdy se to nezdá jsou vlastn u pedzvstí jara.
 
Posvcené svíce – tzv. Hromniky
Hromnice byly svátkem Oišování Panny Marie. Slaví se tyicátý den po Narození Pán v upomínku toho, e Matka boí splnila biblický Mojíšv zákon o oišování šestinedlky. Na památku toho se konal prvod kolem kostela s poehnanými hoícími svícemi. Svícím posvceným o Hromnicích pikládala lidová povrivost velký význam. „Hromniky“ si lidé rozsvcovali pi boukách a pi modlení se k nim vili, e je uchrání ped krupobitím a bleskem. Zaruovaly ochranu ped zlými duchy a umírajícím se dávaly do rukou, aby mli lehkou smrt.
 
Pouívali je ale i myslivci pi stílení anebo mlynái: „Vezmi vosk, který na oltái kape z Hromnice, zadlabej ho do hídele a hned dost obilí mlíti budeš...“  íkalo se. „Hromnika“ mla zajistit i úrodu. Kdy bylo pipraveno obilí k setí, zasunula se rozsvícená svíce do hromady obilí a na špejchae se pi ní konaly modlitby. Pedtím bylo obilí postíkáno vápennou vodou a promíseno svceným obilím. Celý magický obad „strojení obilí“ k setí ml koeny sahající a do starovku ke kultu bostva svtla a obrody pírody.
 
Také další dny po Hromnicích mly v ivot dívjších dob významnou úlohu, zejména v lidovém léitelství. Svatý Blaej (3. únor) náleel ke trnácti pomocníkm, k nim se vící obraceli pi krních bolestech. A do poloviny minulého století bylo rozšíeno tzv. svatoblaejské poehnání, které se v tento den udílelo v kostele za pomoci svcených svíek piloených kíem okolo krku, aby vící byli uchránni od krních neduh.
Blaej byl patronem soukeník, a proto se v tento den nepedlo, aby se neposkvrnila jeho památka. Háta, svatá Agáta, které byl zasvcen 5. únor, byla patronkou proti bolení nohou.
Jan Kareta


Komente
Posledn koment: 02.02.2024  17:42
 Datum
Jmno
Tma
 02.02.  17:42 Von
 02.02.  13:29 Pemek
 02.02.  09:19 Vesuviana
 01.02.  18:50 Von
 01.02.  10:14 olga jankov