Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nejen ostravská sportovní legenda
Josef  M i k o l á š
nar.23. ledna 1938 ve Skalici, okr. Frýdek-Místek
 
Hokej zaal hrát na hornickém uilišti v týmu Pracovních záloh v roce 1956, pak ve Vítkovicích, kde dostal píleitost hned v první sezon.V roce 1958 se ji objevil v juniorském výbru a v roce  1959 se stal nejúspšnjším brankáem ligového roníku. V tomté roce na Mistrovství svta byl ji nominován jako tetí reprezentaní branká za Nadrchalem a Kulíkem.
Rok 1961 byl jeho rokem! Na Mistrovství svta ve Švýcarsku byl ji brankáskou jednikou a esko-slovensko se zde po 12 letech stalo mistrem Evropy a té po prvé zdolalo tým SSSR výsledkem 6:4.
V novináské anket se potom stal nejlepším sportovcem roku. V následující sezon 1962-1963 získal trofej pro nejúspšnjšího brankáe 1. ligy.  Potom pestoupil do druholigového Chomutova, kde po dvou letech pomohl mustvu vrátit se znovu do nejvyšší soute. Sportovní kariéru zakonil opt ve Vítkovicích v roce 1970. Následujících 5 let trénoval a vychoval vynikající brankáe Jaroslava Šindela, Luka Broe a Ivana Podešvu. Pak se stal sportovním redaktorem s.sportu a v roce 1990 vedoucím sportovní redakce Moravskoslezského dne. V souasné dob je stále sportu vrný, extern spolupracuje se sportovním tiskem, rediguje msíník TJ VOKD Poruba a je tiskovým mluvím FC Vítkovice.
Josefu Mikolášovi jsem poloil na sekretariát TJ Baníku Ostrava OKD, kde práv získával informace o výsledcích oddílu jachtingu na mistrovství R, nkolik otázek. Odpovdi budou jist zajímat i naše tenáe.
 
Jak se vám ije a stárne?
ije se mi pimen dchodu a vku. U nevedu jako veterán fotbalové drustvo noviná, jak tomu bylo pknou ádku let, ale na sport jsem nezanevel. Pomáhám editeli TJ VOKD Poruba - Milanu Sirému se sportovním msíníkem, extern spolupracuji se sportovním tiskem, jsem tiskovým mluvím fotbalu Vítkovice. A celkov se ídím motem vaší Koordinaní rady senior a zdravotn postiených, e toti nejlepším receptem proti stárnutí je aktivita. Stáí není ádné umní, umní je ho inorod proívat, pokud nám to zdraví dovolí  a zatím to i v mých letech jde. Víte, mám takové heslo: Sportovat není nikdy marné, to se pomaleji stárne
 
Co je pro vás v ivot  nejdleitjší a pro?
Je to moje rodina, které nahrazuji asové výpadky minulých let, které jí dluím za svoji sportovní i novináskou kariéru. Moje ena Marie, kdysi hráka národní házené v Chomutov, dcery Šárka, Lenka a Kateina a ti vnuky Bara, Klára a Nelinka. A jeden, nejmladší vnuk Mikuláš. Stále je to té sport, v nm jsem vynikal - ve Vítkovicích vypomáhám v organizaní innosti oddílu, a dále jsou to ovšem pátelé, píroda a té nadje, e se lidé dokáí domluvit, spojit a ít v míru  a k tomu me pispt i sport.
 
Kdy u nevíte jak dál, jste ochoten hodit flintu do ita?
Nemám flintu, ani nikde blízko u nás neroste ito. Take ne, mám tvrdou hlavu a nkdy jdu i elem proti zdi, kdy to za to stojí a je ve prospch spolené vci.
 
Zstáváte o dovolené doma nebo jezdíte radji k  moi?
Jsem vrný naší chalup, jsme tam se enou nejšastnjší.  V pírod vdycky naerpám sílu, tam je náš druhý domov. Nacestoval jsem se jako aktivní sportovec víc ne dost,  dokonce jsem byl s hokejem a v ín, Americe, Kanad. Te mám radji klid. Letos bylo hodn hub, byl jsem úspšný, zásoby máme na celou zimu pro celou rodinu.
 
Máte njaký neuskutenný sen?
Snad kadý z nás ml za svj ivot njakou vidinu, touhu neho dosáhnout, ním být významný - naplnit svj ivotní sen. Záleí na tom, jak jsme v tom snní reální, jak to odpovídá našim monostem. Jist, nejsou- li iluze, není rozarování,ale bez fantazie by byl ivot fádní, neinspiroval by nás neho v ivot dosáhnout. Mn se toho v ivot podailo dost! Díky osude!  Jen jsme donedávna v rodin postrádali muského potomka. Ale i tento sen se realizoval. Dcera Kateina pivedla na svt syna Mikuláše, mého prvního vnuka. I jméno mu dali v návaznosti na mé píjmení  a to byl mj nejkrásnjší dárek k Vánocm.
 
Vzkáete nco našim tenám?
Peji jim stále tak pkný, tivý a podntný magazín SeniorTip, který je podle mne ojedinlý pro ty, kteí do této vkové kategorie patí, nejen v našem regionu, ale v celé republice. A seniorm všeobecn, mezi které i já se poítám, peji elán mládí, hodn zdraví, štstí a lásky, dstojné proívání tohoto tetího vku, porozumní a pochopení problém senior naší veejností, vytrvalost a pevnou vli bojovat proti nechtným  píznakm  stáí. Vdy seniorm sluší i  ve stáí potšit si duši.
 
S Josefem  Mikolášem  rozmlouval Ing. Lubomír Pásek, pedseda Koordinaní rady senior a zdravotn postiených  Ostrava
 
Foto: Hokejové legendy - Josef Mikoláš  a  Jozef Golonka


Komente
Posledn koment: 18.11.2007  08:59
 Datum
Jmno
Tma
 18.11.  08:59 Jarda
 17.11.  14:03 Hybner Vladimr
 17.11.  09:35 Rena Ostravaci to su tramaci!
 17.11.  09:14 Milena Stakov
 17.11.  09:07 kmet Okamit jsem si na nj vzpomnl!
 17.11.  01:43 wiki