Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilona,
ztra Bla.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Na východní front (nebude) klid…
 
„Jaký máte názor na umístní amerických radar?“, vychrlil na mne pi cest za rohlíky hubený brýlatý mladík. V ruce tímal blok, tuku, a dychtiv se na mne díval.
Nemla jsem náladu na mluvení, vysvtlování, nemla jsem náladu na otázky ani odpovdi, nemla jsem náladu na vbec nic. Chipka se mn šplhala po zádech, lechtala a doráela tu v krku, tu v zádech, i do kloub hodlala provést invazi.
„Nemám názor…“, suše jsem odvtila, jak mn zatím suchý kašel dovolil. Hodlala jsem koupit pt rohlík, a nejkratší cestou doputovat do své milé, teplé a útulné a nedostin pívtivé postýlky.
„Musíte mít názor!“, dojemn a tém zoufale ze sebe vyrazil. „Já chci jen pár odpovdí prosím, dláme przkum názor, anketku!“ adonil.
„Nemete zstat lhostejná k tomu, co se kolem nás dje!“, dál hudl svou.
„Nemám dostatek informací, mám jen zkreslené a z novin z kontext vytrené …“, vydechla jsem unaven, ale zastavila se.
„Pedstavte si, e Rusové nám zase vyhroují!“
„Jo, jo!“, ozval se za mnou další hlas. „Zas otvírají ty své dršky a nedají nám klid! Od nich nikdy klid nebude!“ pidal se k naší zatím mdlé rozmluv kolemjdoucí rolící mu stedního vku. „Vdycky jsme patili k východu, a západ nás nikdy nepijme, jen vyuije“ Ped druhou svtovou nás taky hodili pes palubu!“, dodal, a odkráel.
Doufala jsem, e mladík se pustí za ním, urit by získal rozvtvenjší, ucelenjší a mnohem vdetjší názor, ne hodlal vydolovat ze mne.
Nepustil. Drel se mne, bhvípro, a já nemla to srdce udlat to, co dlám v podobných pípadech vdy. Omluvím se, a odejdu.
„Urit jste matka, vám nevadí, e kolem nás a našich dtí budou lítat rakety?“
No to by mn vadilo tedy velmi, pomyslela jsem si, a pedstavila si malinké rob svého syna, kolem kterého lítají tu vpravo, tu vlevo atomové bomby, vidla jsem kolem jeho hlavinky ohostroj, a náhle jsem nevdla, o em to mladík mluví.
„Kdybyste se mne ptal takhle jednostrann, byla bych proti. Jsem proti jakémukoliv násilí, válkám, jako snad kadý normální lovk. Ale vy jste se pvodn ptal na umístní radarové základny, ne?“, nechala jsem se vtáhnout proti své vli do rozhovoru. Kolem nás se zaali zastavovat lidé, a naslouchat.
„Zaíná to radarama, a koní raketami“, nedal se zviklat mládenec, a chystal se klást mn otázky, které ml pipravené v „anketce“.
Neodolala jsem, a u rozhodnuta, e tato debata pro mne koní.
„A vy jste zejm proti, e ano“?
„Ne, já dlám przkum“.
„A jaký teda máte názor vy?“, zaala jsem proti své vli útoit zase já.
To byla má poslední vta.
Kolem mne to zaalo vít, nestaila jsem se divit. U jsem si  toti byla jistá, e lid „nic“ nezajímá, jsou k jakékoliv politice, a u komunální i velké apatití.
Lid se rozrostl na zhruba deset kus, a zaal se dlit ne na dva, ale hned nkolik tábor. Mládenec oividn takový zájem a hlavn chaos neekal, zaal se potit, rozhlíet bezradn kolem sebe, protoe a u chvilku „pracoval“, výsledky ádné. Papír zstal prázdný, zato kolem nho se rozvinula vášnivá diskuse.
„Zase zane zbrojení, já vám to íkám!“, pisklavým hlasem se snaila prosadit hubená uštvaná ena. „Co to melete, enská“, oboil se na ni bojovník v kšiltovce. „Jaké zbrojení, vdy jde o radary, ne o zbran!“
„No jo, ale pustíme si cizáky na naše území, a dopadneme tak, jako vdycky! Budeme vlastn rukojmí!“ pidal se další kolemjdoucí.
S klidným svdomím jsem skupinku opustila a šla pro svých pt rohlík. Pár minut ke mn ješt doléhala diskuse, a já si spokojen íkala – „není to ješt tak zlé, lidi aspo diskutují“. I kdy mn horeka pomalu dostávala do stavu apatie, vzrušovalo mne vdomí, e lidé apatití úpln nejsou.
Poslední výkik v prostoru: „Referendum!“, mn u zastihl ve dveích obchodu.
A co vy, pátelé? Máte názor?
Nebo na vás leze chipka?
Dagmar Jarošová


Komente
Posledn koment: 04.05.2007  13:38
 Datum
Jmno
Tma
 04.05.  13:38 Jaroslav rusk sila a plen arodjnic
 04.05.  08:18 Josef.r. pro Karla N.
 03.05.  17:32 Jaroslav chyb mi dvod (skuten)
 03.05.  16:25 Jana pro karla NL
 03.05.  13:09 karel NL ach ty radary
 03.05.  12:32 josef.r.
 03.05.  10:13 jasmina mne se libi